ИСУС Е В ТЕБ – II ЧАСТ – III ГЛАВА

ТРЕТА БЕСЕДА: БОЖИИТЕ ПОРТИ

За първи път в “Евангелието от Матея” Исус споменава за Своята Църква в разговор с учениците Си. Ето как Той се обръща към един от тях:
“Пък Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят…” (Матея 16:18)
Вярвам, че е имало голямо удовлетворение в сърцето на Исус, когато Той е кръстил Симон с името “Петър”. Защото Симон бе отворил сърцето си за Божия Дух и бе засвидетелствал вярата си в Христос по превъзходен начин. “Ти Си Христос!” – каза той на Божия Син. Каза го смело, уверено, с пълна вяра и непоколебимост в думите си. Симон не измънка:
“Може и да Си Христос, знам ли?”
Той пръв повярва в Спасителя и Го нарече по име. Дотогава за всичките Му ученици Исус беше равин с огромна духовна мощ, убедителна реч и неповторимо обаяние. Но Петър Го позна. За него Словото, изречено от старозаветните Божии пророци, което бе слушал при съботните проповеди в синагогата, се бе изляло в сърцето му с онази чудесна сплав от Истина и Дух, че този рибар не се поколеба и повярва в Исус. Петър не беше като фарисеите и да каже гузно:
“Слушай, ако Си Христос, кажи ни ясно…”
Този Христов ученик отвори сърцето си за лично откровение от Небесния Отец. Затова Исус на такава канара, на такава здрава основа съгради Своята Църква.
Основа от здрава сърдечна вяра, непоклатима и твърда като Канара!
Петър направи изповед на вяра от сърцето си и спечели новото си име, като символ на Божието благоволение, за да имат неговия пример всички, до които ще идва Благата Вест. Особено важни за Църквата са Христовите думи:
“И портите на ада няма да й надделеят…”
Ясно е, че Сатана ще има изключителна съпротива срещу християните. Той ще хвърли в употреба всичките си порти, за да надделява на вярата в Христос. Но Господ казва твърдо:
“Няма да надделеят!”
Бог, Който е създал и Сатана, добре познава слабите му места и знае как да го съкруши и победи.
Бог е Всемогъщ! В Неговото Слово има прекрасно послание за всички, които искат да се бият против портите на ада:
“Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати и ще влезе Царят на Славата. Кой е Тоя Цар на Славата? Господ могъщият и силният. Господ, силният на бой…” (Псалом 24:7-8)
Става ясно, че срещу сатанинските порти Бог е приготвил Свои порти, през които да влиза и побеждава. Всички ние, които вярваме в Исус и сме родени и кръстени от Святия Дух, сме порти на Божията Святост! И, както е записано в псалома, трябва да издигнем главите си за да бъдем достойни за званието “християнин”. Защото Исус ни е казал именно това:
“А когато започне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава…” [ (Лука 21:28)]
Днес, в тези последни времена, когато много от белезите, свързани с Христовото Пришествие, са реалност, Бог желае да издигнем главите си и да бъдем Негови порти – силни и победоносни. Защото Святият Дух ще ни изпълва, тоест, ще влиза в нас, за да убие всяка тъмнина и да обърне в бяг и паника всички нечисти сатанински духове.
Отворете вратите на сърцата си, мои братя и сестри! И нека душите и телата ви бъдат осветени за порти на Всемогъщия. Ако Бог би влязъл в творението, без да използва нашите верни сърца, Той би го унищожил и земята би се потресла, както някога Синайската планна, защото Бог е Огън пояждащ. Но Неговият Свят Дух е Дух на нежност и Любов към човеците, а смъртоносен и фатален за демоните.
Нека си спомним новозаветната книга “Деяния на Апостолите”!
Нека се вдъхновим от служенията, които имаха първите Христови последователи. Чрез тяхната вяра Бог вършеше чудеса и знамения, изцеления и освобождения. Всъщност – Бог просто изпълняваше Словото Си. Тези, които се изпълниха с Духа Му, станаха Негови порти и врати:
“Дигнете знаме на гола планина, извикайте с висок глас към тях (става дума – към хората от света – б.а.) помахайте с ръка, за да влязат във вратите на благородните…” (Исайя 13:2)
Когато ние станем Божии порти, Исус ще се погрижи да влязат във вратите ни, тоест, да попаднат в обсега на Божието присъствие, което протича през нас, стотици и хиляди хора. Тогава Бог ще стоварва гнева Си върху дявола, а хората ще се изцеляват, ще получат своите чудеса и освобождение. Тогава ще бъдем като Исус! Нека не се съмняваме в Неговата Вярност да ни преобрази като Себе Си. Защото Вярността Му и Любовта Му Го накараха да умре за нас.
Думите на Исус са Истина, а Истината на Исус е действие!
Ако се водим от този златен принцип на вярата, то Бог Отец ще заповяда изпълнението на следното обещание на Неговия Син към нас:
“Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, защото Аз отивам при Отца…” (Йоан 14:12)
Исус отиде при Бог Отец, но земята винаги има нужда от Исус. Светът е в лукавия, а от лукавия са болестите, войните, престъпленията, мизерията, както и всяко зло. Бог ни най-малко не е престанал да обича човечеството и затова желае десетки хиляди християнски служения да хвърлят в ужас и паника портите на ада.
В очите на Небесния Отец всеки, повярвал в Исус Христос, е Божия порта! Всички ние сме потенциални носители на Христовата божественост! Ако осмислим добре това и се изпълним с нужната дързост, смелост и Любов, то Бог ще подпечата нашите надежди с чудесни дела и категорични свидетелства.

Leave a Reply