ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – УВОД

БИБЛЕЙСКИ БЕСЕДИ ЗА МЛАДЕНЦИТЕ ВЪВ ВЯРАТА

(ПЪРВАТА НАПИСАНА КНИГА ОТ ГОСПОДНИЯ СЛУГА ПРЕ3 1993 Г.)

ПЪРВА ЧАСТ: ДА ПОВЯРВАШ В ИСУС!

УВОД

Забързани в напрегнатото си ежедневие, прекосяваме месеците, седмиците, дните и часовете, отредени ни по Волята на Всевишния Бог. И това прекосяване е като диря, оставена от катер върху водите на морската повърхност. Минути след минаването на катера силата на вълните е заличила кратката следа.
Сякаш нищо не се е случило!
Сякаш катерът не е минавал!
Така и мимолетният спомен от човешкия живот не се отразява върху мощното вълнение на света. Такъв е животът в този свят – мимолетно съществуване, което изчезва винаги на едно и също място – в миналото. Там прахът на забравата го покрива.
Какъв печален извод!
Нима това е отредено за човека?
За мнозина остава утвърдителният отговор на този въпрос. Но други човеци намират друг Отговор. Някой ден те се оказват в едно чудно състояние. Тогава сърцата им, вперили поглед в Евангелието, виждат Някой да ходи по вълните, да смъмря бурите и ветровете и да обръща хилядолетния ритъм на света според Волята Си.
Този Някой е Божият Син Исус Христос!
Няма друга личност в историята на човешката цивилизация, която така да е променила света, както го промени Исус. И светът – това разбунено море – ще бъде укротен и победен единствено от Силата на Любовта, въплътена в Личността на Спасителя и на повярвалите в Него.
“Господи, позволи ни да дойдем при Тебе!” – викаме ние:
“Дай ни Сила да се издигнем над вълните на този свят, които се тласкат от вятъра на Злото и ни изхвърлят на пясъчния бряг…”
“Елате!” – казва ни Исус:
“Повярвайте в Мене и елате! Вървете с вяра над вълните и Аз ще ви пазя! Не се оставяйте да бъдете изтласкани на брега на съмненията! Там е само пясък, само пясък, само пясък…
Не построявайте бъдещето си на пясък, защото ще рухне и падането му ще бъде голямо…”

Leave a Reply