ИСУС Е В ТЕБ – НАЧАЛО

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Нуждата от духовна литература винаги е стояла като проблем в живота на човека. Непознаването на Бога и Неговите духовни закони е причина за всяко човешко нещастие и скръб, за всяка болест и грях, за провалените житейски планове и намерения на мнозина от нас. Съдбата поваля онези, които не познават начините за нейното преобръщане към добро и богоугодно съществуване, към пълноценна духовна реализация.
Настоящите библейски беседи са един увлекателен път за общение с Господ Исус Христос, Святия Дух и Бог Отец. Вярвам, че достъпността на разглежданите теми ще допринесе за духовното утвърждаване на всеки, който иска с вяра в Бога да промени смисъла на своето битие.
Разчупването на догматичното и религиозно мислене е основна цел на настоящите беседи, както и дълбок вътрешен мотив на автора при създаването на тази книга. Вярвам, че подбраните и разгледани теми ще разсеят всяка мистична, окултна или митологична нагласа в читателя, за да му дадат достъп в една малко позната, но най-необходима реалност – действието на Святия Дух в живота на повярвалия в Бога.
Поискате ли промяна, то знайте, че тази книга може да ви я донесе, да просветли умовете и сърцата ви, ако с вяра приемете дълбоките й истини. Нека Бог бди над душите ви при нейния прочит!
Авторът

Leave a Reply