ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Идвал ли ви е наум въпросът по какво християнинът се различава от останалите хора? Всеки има собствено мнение по този въпрос и отговорите могат да са всякакви, според знанието и надеждата, целите и устрема на вярващия. Но един нов, вдъхновен от Библията отговор, промени дълбоко в мен представата за християнина. Святият Дух ме благослови да съзра едно ново духовно състояние в последователите на Исус. Състояние на респект и власт, огън и здраво хванат скиптър. Състояние на необикновено изпълване със Силата на Святия Дух.
“Да облечем мантиите, които Бог ни предлага в Словото Си!” – това ще бъде центърът, на който ще са подчинени разсъжденията в тази книга. Да свалим дрипите на плътското, суетното и световното и да се облечем с мантиите, давани от Всемогъщия Бог – това ще бъде прицелът за сърцата на всички, които ще прочетат тези разсъждения. Един военачалник е развълнуван, възрадван и удовлетворен, когато Неговата оръжейница с целия наличен арсенал е в ръцете на войните Му. Днес Исус Христос е отворил Своята Небесна оръжейна зала, откъдето ние трябва да вземем и облечем доспехите на вярата, за да бъдем не просто непобедими, но “повече от победители” над дявола.
Вярвам, че темите, разгледани в тази книга, ще са благословение за християните. За онези християни, които са разбрали, че съдбата им е да бъдат завинаги войници на Исус Христос, защото:
“…нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на тоя свят, срещу духовете на злото в небесните места…” (Ефесяни 6:12) 
“По какво християнинът се различава от останалите хора?” В края на тази книга ще имате един по-добър отговор, една превъзходна надежда за духовното ви утвърждаване и израстване. Авторът

Вашият коментар