ВЯРА И СЛОВО II – VI ГЛАВА

6. ВЯРАТА В ИСУС – ДВИЖЕЩА СИЛА НА СЛОВОТО

Вярвам, че в края на тази книга Святият Дух ви е дал да разберете колко чудесно и плодоносно е Божието Слово. Макар и не всичко да сте изпитали по начините, описани тук, то надеждата, че можете да направите Словото всемогъщо в живота си, е достатъчен стимул за сърцата ви.
В тази последна глава искам да събера знанията за Божието Слово в една най-голяма Истина:
Словото е Живот за Вярата, а Вярата е Живот за Словото!
Божието Слово и Вярата в Исус са двете страни на една и съща монета. Монетата, с която Исус изкупва греховете ни и ни дава право да се наречем Божии чеда. За да разберем неразривността на Вярата и Словото, трябва да осъзнаем силата на един велик Божий принцип, свързан със Сътворението:
Словото, като творческа и ръководна воля на Небесния Отец!
Духовният свят, ние самите, както и цялото материално творение, което ни заобикаля, бяха създадени чрез Слово. Бог изговаряше Слово и Духът Му сътворяваше Нощ и Ден, простор, наречен Небе и суша, наречена Земя, слънце и луна, звезди и галактики. Бог чрез Словото Си извърши всичко. Сам Бог беше Слово, понеже беше единствената Първопричина, за да бъде създадено всичко. А онова, което беше плод на ръката Му, стана твърде добро:
“И Бог видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро…” [ (Битие 1:31)]
Тази прекрасна реалност Бог подари на човеците Адам и Ева, които беше направил по Своя Образ и подобие. Но нашите прародители тръгнаха по собствени пътища и решиха, че могат да имат воля, независима и непокорна на Твореца. Така, изкусени от Луцифер, те съгрешиха и в този миг Творението изгуби своята първоначална красота и съвършенство. Отлъчени от Едемската градина, Адам и Ева се намериха в свят, който вече беше белязан от печата на Злото. В този свят бяха попаднали не само първите човеци, но и Сатана с онази част от Небесните ангели, които одобриха бунта му против Бога. Творецът беше разгневен от бунта и грехопадението, но много повече в Неговото Сърце имаше болка и скръб по изгубената Святост на Адам и Ева, на човеците, които Той създаде Съвършени чрез Словото Си. Адам и Ева не издържаха изпита по Святост и сега цялото човечество щеше да бъде обременено от греха, тлението и смъртта. Нещо повече – бунтът и непокорството щяха да се засилват от смъртоносните внушения на падналите ангели, които от Словото знаем като бесове, демони и нечисти духове. Така Смъртта щеше да започне страшната си жетва.
Бог виждаше и знаеше последствията от грехопадението в хилядолетия напред. Това, че свободната човешка воля можеше да избере път, различен от Божиите предначертания, беше предвидено от Небесния Отец. Затова още тогава Бог беше решил и промислил Път за Спасение и Изкупление. В тази Своя Промисъл Всевишният отново щеше да употреби основния Си творчески и ръководен принцип – Словото Си.
За разлика от Словото при Сътворението, когато имаше само една Воля, като първопричина на всичко, Словото за Спасението на човешкия род щеше да се съобразява с важната реалност:
Човешката личност и нейната свободна воля!
Волята на Адам и Ева беше тази, която ги тласна да послушат дявола и да съгрешат и отново човешка воля трябваше да поиска възстановяване в Божиите очи. Човешка воля, която да хармонира с Волята на Отец, да изпълнява Божиите повеления, да се покорява на Божите закони.
Тази човешка воля за възстановяване, изкупление и спасение, Бог определи като Вяра в Него и Словото Му!
Първото, което Всевишният направи, бе да обособи измежду всички племена Свой народ, на който да покаже съдбите Си и да му повери програмата за човешкото Спасение. Тази програма щеше да бъде Слово, не по-малко мощно и съзидателно от Словото при Сътворението. Бог изяви на човешкия род Своето писано Слово, тоест, Свещеното Писание, в което даде възможност на човеците да бъдат запознати с божествената Му Воля, и, ако поискат, да се съобразяват с нея. В света нямаше такъв човек, който съвършено да се съобразява с Волята на Отец, нямаше толкова Свят и Съвършен мъж, като Адам преди грехопадението, който да изведе човешкия род до истинско познание за Бога и Неговата Сила. Затова Бог облече в човешко естество Своята Втора Личност, Своя Син Исус Христос, за да стане Изкупителна Жертва за всички, които повярват в Него.
Как стана това? Това стана отново чрез Слово. Бог вдъхнови Своите пророци и всички те писаха и пророкуваха за Сина Му, тоест, доведоха Божието Слово до знанието на всички човеци, за да бъдат предизвестени за земния Живот и Мисия на Божия Син. Исус Христос се яви на света, след като бе заченат от Святия Дух в утробата на Мария. Спасителят извърши в света всичко, записано за Него в Стария Завет. Така Той показа, че беше Словото, станало плът, а Небесният Отец за пореден път след Сътворението показа на човешкия род Силата и трайността на Своите решения, на Своето Слово. Бог не само като Дух и Творец, но и като Човешки Син извърши всичко, което Сам беше изрекъл и решил. Така се роди и Новият Завет – последното Слово от Бога, записано и предадено на човешките поколения.
От всичко, казано дотук, вече можем да обобщим, че Словото на Бог, без значение дали говоримо или писано, превръща в истинска реалност Божиите намерения!
Днес няма други намерения в Божието Сърце, освен тези:
* Да те роди чрез Святия Си Дух!
* Да те очисти от греховете ти!
* Да те направи пълноценен и щастлив!
* Да покори под нозете ти всичките ти врагове!
* Да те превърне в извор на благословение за мнозина!
* Да ти дава свободен достъп в областите на Духа Си и пред Своя Престол!
* Да те направи да познаеш всичката Му Воля!
* Да раздава на хората чрез теб плодовете на Духа Си!
* Да приеме духа ти и душата ти в Своето Царство и да те дари с нетленно тяло, подобно на Сина Му!
* Да ти даде Пътя, Истината и Живота за твоя дух , душа и тяло!
Всичко това говори Словото Му! То е послание към твоето сърце!
За да можеш да изпиташ истинността и трайността на Божията Сила е нужно само да обърнеш волята си към Неговата Воля, тоест, да повярваш в явлението и Възкресението на Божия Син Исус Христос! А когато го сториш, тогава ще разбереш как Бог твори в теб Спасение и мир.
Нека още веднъж повторя знаменията на Божието Слово:
Първо: Бог вдъхнови Стария Завет като Свое Слово и изяви на света Исус Христос, тоест, въплъти всичко, писано в Стария Завет, в Неговата Личност.
Второ: Бог вдъхнови Новия Завет като Свое Слово и изяви на света Църквата Исус Христова.
Така разбираме, че ако Старият Завет е Словото, станало Исус Христос чрез Божията Сила, Новият Завет е Словото, станало Църква Христова, духовно Христово Тяло, каквото са повярвалите. Както при Сътворението, така и днес Бог казва какво да става. И то става така.
Бог каза: “Да има Спасение!” и Спасение има.
Бог каза: “Да има Изцеление!” и Изцеление има.
Бог каза: “Да има благословение!” и благословение има.
Бог каза: “Да има благовестие!” и ние проповядваме Словото Му.
Бог каза: “Да бъде вързан и наказан дяволът!” и ние днес го връзваме в Името на Исус.
Разликата между Словото при Сътворението и Словото при настоящата действителност е в това, че днес е нужна човешка воля, покорена и съгласна с ръководната и творческа Воля на Небесния Отец, тоест, Вяра от човека в Словото на Живия Бог! Защото Бог е Творец и днес. Днес Той твори в нашите сърца Своите плодове. Дава ни нови сърца и умове. Преобразява в Свой Храм нашите тела, но е нужно Неговата Сила, тоест, Словото Му, да бъде уловено от сърцата ни и проповядвано на хората. Тогава и Исус се изявява като Лекар и Строител, като Учител и Водител.
Вяра в Исус! Вяра в Словото, станало плът!
Не е ли това Вяра в творческата Сила на Святия Дух?
Не е ли Вярата в Исус движеща Сила на Словото?
Да! Именно това е нашата велика връзка със Святия Творец – да превърнем Словото Му в Живот!
Мои читатели! В началото на тази книга аз се обърнах към сърцата ви и казах, че Библията е Слово, дошло от Вечността, за да ни заведе във Вечността! Да, така е! Божието Слово е Слово на Вечността! И ако Старият Завет е Словото, станало Исус, а Новият Завет е Словото, станало Църква, то цялото Свещено Писание е:
Вечността между Жениха и Невястата, между Христос и Църквата!
Приемете тази последна и най-дълбока Истина като уверение, че в този миг Христос е дошъл завинаги в сърцата ви!
Бъдете благословени! Живейте Библията! Амин и Амин!
Авторът

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s