ВЯРА И СЛОВО – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

Винаги, когато четях Евангелието, за дълго време спирах в размисъл върху притчата на Исус за Божието Слово. Представях си как Той – Сеячът на Словото – е взел в ръката Си моето сърце и пълни плодоносната почва на вярата с отбрани животворни семена. С тази представа четях, четях, четях. Сърцето ми искаше колкото е възможно повече семена, за да се запълни празнотата, останала от стария начин на живот.
Минаха месеци, минаха години… И изведнъж от почвата на сърцето ми започнаха да покълват боговдъхновени истини. Великата и невидима Сила на Христос беше дала кълн и растеж на всичките Му семена.
Така, в желанието ми да бъдат благословени максимален брой хора, с Божията Благодат написах тази книга.
Нека семената в нея да бъдат за ваша сърдечна полза, а плодовете – Съвършен Път за християнска реализация!
Сеячът на Словото ще ви говори чрез тези страници!
Доверете Му се!
Авторът

Leave a Reply