ПЪЛЕН КАТАЛОГ НА СЛУЖЕНИЕ “МОРИЯ” – IV ГЛАВА

ПОСЛАНИЯ ОТ КРЪГА НА МАСЛОТО

“Възлюбил Си правда и намразил Си нечестие; затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя…” (Псалом 92:10)

МАСЛОТО – КРЪГЪТ НА БОЖИЕТО СВЯТО ПРИСЪСТВИЕ, СВЪРЗАН С МОЩНОТО ПОМАЗАНИЕ!

ПАСТИР МОЙ (2003)

Пророчески видения върху 23 псалом или кога Господ Исус Христос става Единствен Пастир в живота ти.

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА (2003)

Пророчески видения върху 127 псалом.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ (2003)

Пророчески видения за духа на Рим. Тайната на Капитолийската вълчица.

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ (2003)

Пророчески видения за силата на дяволските хитрости.

АРФАТА НА ДАВИД (2003)

Пророчески видения за струните на Божието Съвършено благоволение.

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН (2003)

Пророчески видения върху 137 псалом. Тайната на седемте духове, по-зли от първия.

“ВЪЗЛЕЗ ЕЛАМЕ, ОБСАДИ МИДИО!” (2003)

Пророчески видения за сблъсъка между Господния Закон и умноженото беззаконие.

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ (2003)

Пророчески видения за двете поколения на Божията Святост.

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” (2003)

Пророчески видения за заплатата на Юдовото предателство и проклятието от Бога за всички сребролюбци.

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ (2003)

Пророчески видения за Божието проклятие върху чародеите и теолозите.

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ (2003)

Пророчески видения за Божието проклятие върху Веелзевул и неговите домашни.

ЙЕОВА-НИСИЙ (2003)

Пророчески видения за Знамето на Божията Истина и Любов.

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ (2003)

Пророчески видения за тайните на Божия Суверенитет.

ЕМАНУИЛ (2003)

Пророчески видения за рождението и гонението на Исус в човешките сърца.

ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ (2004)

Пророчески видения за трите връзки на вечната смърт. Трите паяка на погибелта в широкия път на човешко-демоничните религии.

МЪДРОСТТА НА АГУР (2004)

Пророчески видения за скъпоценните камъни на Отеческото разпознаване. Скъпоценният гердан на Христовата Невяста.

АЛФАТА И ОМЕГАТА (2004)

Пророчески видения за Времената и Съдбите на Святия Дух в Тронната Зала на Господ Исус Христос.

ДНИТЕ НА ЗЛОТО (2004)

Пророчески видения за явлението на човека-Антихрист и белезите на неговото управление.

ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА (2004)

Пророчески видения за Мига на Грабването. Тайната на гласа на Архангела и звуковете на Божията Тръба.

“ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ!” (2004)

Пророчески видения за сетнината на блудницата Вавилон.

ЧЕТВЪРТИЯТ В ОГНЕНИТЕ ПЛАМЪЦИ (2004)

Пророчески видения за последния златен образ на Вавилон и за Силата на Седрах, Мисах и Авденаго, като последните Звани, Избрани и Верни на земята.

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА (2004)

Пророчески видения за сетнината на вярата в Бога.

“ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ!” (2004)

Пророчески видения върху думите на Небесния Цар към козите, изявени в 25 глава на “Святото Евангелие от Матея”.

“ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ!” (2004)

Пророчески видения върху думите на Небесния Цар към овцете, изявени в 25 глава на “Святото Евангелие от Матея”.

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА (2004)

Пророчески видения за неизразимите думи на Божията Любов.

Leave a Reply