ПЪЛЕН КАТАЛОГ НА СЛУЖЕНИЕ “МОРИЯ” – III ГЛАВА

ПОСЛАНИЯ ОТ КРЪГА НА ВИНОТО

“Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване на греховете…” (Матея 26:27-28)

ВИНОТО – КРЪГЪТ НА БОЖИЕТО СВЯТО ПРИСЪСТВИЕ, СВЪРЗАН С ГОНЕНИЕТО ЗАРАДИ ВЯРАТА В ИСУС!

ВИКЪТ НА КРЪВТА (2000)

Пророчески видения за раните на Господ Исус Христос и отношението на вярващия към тяхната сила и пример.

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА (2001)

Пророчески видения върху портите на Живота и смъртта. Смолата на дявола и дъгата на Бога.

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН (2001)

Пророчески видения за блажените в Исус. Духовна разходка в Небесния Ерусалим.

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА (2001)

Пророчески видения за Божиите съдии. Сънят на Пилатовата жена. Тайната на Ниневийските мъже и Южната царица.

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ (2001)

Пророчески видения за тайното създаване на последния Вавилон и Божиите язви върху неговите поклонници.

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ (2001)

Пророчески видения за духовната връзка между Господ Исус Христос и пророк Моисей и скритото духовно число на тази връзка, като изява на пълното благовестие.

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО (2001)

Пророчески видения за новото небе и новата земя, както и за белезите на новия небесен човек и новия земен човек.

ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА (2001)

Пророчески видения за съдбата на празните думи. Тайната на Воанергес.

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА (2001)

Пророчески видения за Мощта и Силата на Божия Пророчески Дух. Тайната на Веемот.

ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ (2001)

Пророчески видения за шума на гордостта и тишината на смирението. Пещерата на пророк Илия.

ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ (2001)

Пророчески видения за последния приют на Божията Благодат. Тайната на Господните ясли и Витлеемската звезда, като Божии знамения, свързани с раждането на Христос.

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА И ОГЪНЯТ, КОЙТО НЕ УГАСВА (2002)

Първа част: Пророчески видения за белезите на външната тъмнина. Втора част: Пророчески видения за огъня на дявола и за демоничните знамения, свързани с отстъплението от Господ Исус Христос.

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 (2002)

Пророчески видения за стълповете на Божия Храм.

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА (2002)

Пророчески видения за безсрамните дела на тщеславните църкви. Тайната, свързана с отрязаната глава на Йоан Кръстител.

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ (2002)

Пророчески видения за тайните на Божията Мъдрост.

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА (2002)

Пророчески видения за тайните на Божията Мъдрост.

ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ (2002)

Пророчески видения за последното превъзмогване над умноженото беззаконие. Ледниците на Вавилон. Огнището на Ариил.

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА (2002)

Пророчески видения за Божията присъда в Откровение 18:2. Тайната на нечистите и омразни птици в свърталището на мерзостта.

ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ ДО СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ (2002)

Пророчески видения за птиците в Небесното Царство. Тайната, свързана с името на Апостол Петър.

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ (2002)

Пророчески видения за живота и смъртта. Тайната на Гадаринската земя и Легион. Тайната на градината, в която се намираше Господният Гроб.

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ (2002)

Пророчески видения за бедния Лазар и богаташа.

ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА (2002)

Пророчески видения за силата на молитвата.

“ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА” (2002)

Пророчески видения за силата на молитвата.

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА (2002)

Пророчески видения върху третия печат от Божията Книга.

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ (2002)

Пророчески видения върху петия печат от Божията Книга.

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО (2002)

Пророчески видения върху шестия печат от Божията Книга.

Leave a Reply