ПЪЛЕН КАТАЛОГ НА СЛУЖЕНИЕ “МОРИЯ” – II ГЛАВА

ПОСЛАНИЯ ОТ КРЪГА НА ХЛЯБА

“Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века…” (Йоан 6:51)

ХЛЯБЪТ – КРЪГЪТ НА БОЖИЕТО СВЯТО ПРИСЪСТВИЕ, СВЪРЗАН С ГОСПОДНОТО ВОДИТЕЛСТВО!

ИЗГОНИ ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА 1 (1997)

Книгата разкрива търговския дух на дявола, който осквернява и разрушава църквите.

ИЗГОНИ ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА 2 (1997)

Книгата разкрива търговския дух на дявола, който осквернява и разрушава църквите.

ИЗГОНИ ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА 3 (1997)

Книгата разкрива търговския дух на дявола, който осквернява и разрушава църквите.

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА (1998)

Книгата разкрива фалшивата доктрина на финансовия просперитет и свързаното с нея идолопоклонство.

ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА (1998)

Книгата разкрива доктрината на човешкия деспотизъм, както и всички отворени врати за духовно насилие.

ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА (1998)

Книгата разкрива разкрива отстъплението от Бога чрез гордостта и превъзнасянето, както и образуваното от тях тщеславие, владеещо много отстъпили от Исус общества.

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ (1999)

Книгата разкрива образа и числото на звяра в отстъпилата църква.

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ (1999)

Пророческо видение за съдебния процес против духа на Езавел.

ЦЪРКВАТА-РУТ (1999)

Видения, дадени от Господ Исус Христос, за последната пророческа църква на земята.

КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ (1999)

Книгата разкрива духовното падение на човеците, които отстъпват от Господния Завет, съблазнени от сребролюбие и користолюбие.

ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА (1999)

Истините за блаженствата и благословенията.

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ (1999)

Духовен поглед върху “Плачът на Еремия”, като предизвестена смърт на отстъпилата църква.

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ (1999)

Пророческо видение за съдебния процес против духа на Корей.

БОЖИЯТА МИЛОСТ (1999)

Духовен поглед върху Божията Милост и нейното значение за духовното възвръщане и възстановяване на отпадналите от Бога.

ЛИЧНАТА ПОЛЗА И ОБЩАТА ЗАГУБА (1999)

Видения, свързани с таланта на безполезния слуга и неговата участ пред Христовото Съдилище, както и отговор на въпроса защо някои таланти раждат поклонници.

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ (2000)

Пророчески видения, свързани с живота на Авраам и Лот и тяхната значимост за църквите на последното време.

СВИНЕТЕ И ТИНЯТА (2000)

Книгата разкрива духовното падение на човеците, които отстъпват от Господния Завет, съблазнени от сребролюбие и користолюбие.

ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА (2000)

Пророчески видения за изграждането и разрушаването на духовния човек.

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН (2000)

Пророческо видение за съдебния процес против духа на Мамон.

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН” (2000)

Пророчески видения за края на Божието благоволение върху църквите на тщеславния дух.

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ (2000)

Пророчески видения за гибелните последствия от неблагодарното отношение на човека към Бога и Божиите дела в живота му.

МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ (2000)

Пророчески видения за Божият Мир и неговото съвършено опазване в сърцето на християнина.

СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА (2000)

Пророчески видения за познаването на Господ Исус Христос като Божия Светлина. Тайните на Божия изгрев, Божия залез и Божията Зорница.

ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ (2000)

Пророчески видения за Пътя към Дървото на Живота и свързаните с него изпити от Бога. Тайните на Божия Суверенитет.

ПЪТЯТ НА ЮДА (2000)

Видения за предателството, коварството и подлостта, както и за сетнината на всички предатели.

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА (2000)

Пророчески видения за най-успешните сатанински измами в отстъпилите от Исус църкви на последното време.

“ДОЙДОХ, ВИДЯХ, ПОБЕДИХ!” (2000)

Духовен поглед върху Победата и Триумфа в Господното Име.

ЧУЖДИЯТ ОГЪН (2000)

Пророчески видения за огъня на дявола, приготвен за човеците, отстъпили от Завета на Господ Исус Христос.

ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ (2000)

Пророчески видения върху пътя на пророк Илия, свързани с неговото призвание и днешната програма за докоснатите от Словото на Божия Пророчески Дух.

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ (2000)

Пророчески видения върху живота на Йосиф, разкриващи същината на благочестието, като сила за духовно извисяване и утвърждаване пред Бога.

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ (2000)

Пророчески видения върху песента на пророк Моисей, като последна програма на Святия Дух, свързана с издигането на Църквата в небесните места, и в позиции на съкрушителен триумф над дявола и неговите поклонници.

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК (2000)

Пророчески видения върху живота на Апостол Йоан, разкриващи на какво се дължи съвършеното благоволение от Бога върху служението му за Небето.

ДОЛИНАТА АХОР (2000)

Книгата разкрива духовното падение на човеците, които отстъпват от Господния Завет, съблазнени от сребролюбие и користолюбие.

БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО И ЗНАМЕНИЯТА НА ВРЕМЕНАТА (2000)

Пророчески видения върху белезите на времето и знаменията на времената. Духовен поглед върху Божието, човешкото и дяволското време.

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА (2001)

Пророчески видения върху Господната Пасха и божествените стандарти за участието в нея.

КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА (2001)

Пророчески видения за вярността, с която християнинът може да съхрани пророческото слово в сърцето си.

ОГЪНЯТ НА МОЛОХ (2001)

Пророчески видения за огъня на дявола, приготвен за човеците, отстъпили от Завета на Господ Исус Христос.

ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА (2001)

Пророчески видения за пътя, силата и призванието на царското свещенство.

СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ (2001)

Пророчески видения за тъмните дрипи на мракобесието и светлия висон на благовестието.

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН (2001)

Пророчески видения за демоничните знамения на Вавилон, свързани с движението и активността на лъжехристите и лъжепророците. Тайната на скритата астрология.

В ЗАВЕТА НА АВРААМ И САРА (2001)

Пророчески видения за силата на семейния завет и Божието благоволение върху християнското семейство.

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ (2001)

Пророчески видения за силата на смирението.

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК (2001)

Пророчески видения за грабването и ограбването.

ХЛЯБЪТ, ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА (2001)

Пророчески видения за сетнината на даващите и продаващите.

БОЖИЯТА ПОЧИВКА (2001)

Пророчески видения за Божията събота и Ноевия ковчег.

ЗВАНИ, ИЗБРАНИ И ВЕРНИ (2001)

Видения за трите Небесни печата върху сърцето на християнина.

ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА (2001)

Пророчески видения за движението на духовните сили.

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ (2001)

Духовен прочит на “Соломоновата песен на песните” и пророчески видения за Любовта между Христос и Църквата.

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА (2001)

Духовен прочит на “Соломоновата песен на песните” и пророчески видения за Любовта между Христос и Църквата.

ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА (2001)

Пророчески видения за духовното въздигане над Злото.

Leave a Reply