ПЪЛЕН КАТАЛОГ НА СЛУЖЕНИЕ “МОРИЯ” – I ГЛАВА

ПОСЛАНИЯ ОТ КРЪГА НА ВОДАТА

“Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие…” (Йоан 7:37)

ВОДАТА – НАЙ-ВЪНШНИЯТ КРЪГ НА БОЖИЕТО СВЯТО ПРИСЪСТВИЕ, СВЪРЗАН С ОЧИСТВАНЕТО И ПОКАЯНИЕТО!

ИСУС Е В ТЕБ (1993)

Първата книга на Господния слуга Стефан Главчев. Библейски беседи за младенците във Вярата.

ШИРОКИЯТ ПЪТ ИЛИ РЕЛИГИЯТА КАТО СМЪРТ (1993)

Духовен поглед върху запустението и беззаконието на християнската религия.

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС (1994)

Духовно послание за силата на християнското съгласие, водещо до победоносен живот за Бога.

ПУЛСЪТ НА КРЪВТА (1994)

Духовно послание за Кръвта на Господ Исус Христос.

ВЯРА И СЛОВО (1994)

Духовно послание за семената и плодовете в живота на християнина.

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА (1994)

Духовно послание за печатите на сатанинската лъжа и призванието на християнина да поразява дявола с Истината на Святия Дух.

“АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА” (1995)

Духовно послание за стратегиите и целите на духа на Антихрист и неговата подмолна роля за отстъплението от Завета на Господ Исус Христос.

СИЛАТА НА СЪДБАТА (1995)

Духовно послание за съдбоносното значение на Вярата, Надеждата и Любовта в Името на Господ Исус Христос.

ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ (1995)

Духовно послание за могъщото изливане на Святия Дух върху Божиите Избрани в последните дни преди свършека на стария свят.

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО (1996)

Духовно послание за Духа и Силата на Илия и библейските знамения в неговата пророческа мисия пред Бога и Отца.

ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД (1996)

Духовно послание за новия духовен човек и божествените стандарти на Вечния Живот, който ни дава Господ Исус Христос.

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА (1996)

Духовно послание за вечните божествени начала в Библията, които напълно разкриват Книгата на Живота и записаните в нея Звани, Избрани и Верни на Господ Исус Христос.

ЛАОДИКИЯ И ФИЛАДЕЛФИЯ (1996)

Духовно послание за две от църквите, записани в Откровението на Йоан и тяхната съдбоносна роля в последното време преди Второто Пришествие на Господ Исус Христос.

ДРЕЗГАВИНАТА (1996)

Духовно послание за сериозните последствия от плътския прочит и тълкуване на Божието Слово.

ЗАКОНЪТ НА ОТРАЖЕНИЕТО (1996)

Духовно послание за Божията Светлина и нейното проявление в човешките сърца.

НА ГОСТИ ПРИ ИСУС (1996)

Алегория за състоянието на духа и душата на човека, свързани с Господ Исус Христос.

ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН (1997)

Първата книга от “Духовните империи на Злото”, която разкрива влиянието на Авадон, княза на бездната, и неговите разрушителни измами и заблуди върху човешката цивилизация.

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН ИЛИ ЗА ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ (1997)

Втората книга от “Духовните империи на Злото”, която разкрива религиозното царство на дявола и неговия демоничен и зловещ контрол върху християнската религия.

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ (1997)

Третата книга от “Духовните империи на Злото”, която разкрива царството на дяволските съблазни и страшната активност на сатанинските съблазнители.

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА (1997)

Четвъртата книга от “Духовните империи на Злото”, която разкрива смъртоносното и разрушително влияние на окултизма и Божиите въздаяния върху дяволските поклонници.

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ (1997)

Петата книга от “Духовните империи на Злото”, която разкрива явлението, управлението и поражението на човека Антихрист, както и внедряването на неговите духовни племена в отстъпилите от Бога църкви в най-последното време.

ЛЕВИАТАНЪТ (1997)

Духовно допълнение към книгата за империята Египет, което разкрива Левиатана, като духовно тяло на дявола, владеещо този свят.

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС (1997)

Духовен поглед върху последната глава от “Притчи Соломонови”, показваща божествените изисквания на Исус за съвършената обхода на християнина с Бога.

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО (1997)

Духовен поглед върху покварата, идеща от плътското отношение към Бог и Божието Слово, както и божествените стандарти за поклонение в Дух и Истина.

ИЗЦЕЛЕН ВЪВ ВИТЕСДА (1999)

Пророчески видения за духовното изцеление, свързано с раздвижването на Святия Дух.

ВОДИТЕ НА МЕРА (2000)

Пророчески видения за горчивите води на Божия Пророчески Дух.

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ (2001)

Пророчески видения за духовно проглеждане.

Leave a Reply