СИЛАТА НА СЪДБАТА – IV ГЛАВА_4

4. ОГЪНЯТ, КОЙТО СЕ РАЗРАСТВА

(ЛЮБОВТА, КОЯТО ПОКОРЯВА И ЗАВЛАДЯВА)

Ето, че стигнах до последният четвърти етап. Той се явява обобщение на останалите три. В Библията има една чудесна книга, която се нарича “Деяния на Апостолите”. Съдържанието на тази книга показва в пълна степен какво значи покоряващ и завладяващ Огън.
Често съм се замислял:
Каква дързост и каква ревност са имали Христовите пратеници в онези времена, за да изпълнят Христовата повеля? Как е било възможно това масово разпространение на Християнството? Как, без да се уплашат, тези велики мъже са заставали пред царе и властници, пред религиозни водачи и политици и Бог е засвидетелствал по превъзходен начин тяхното дело?
Отговорът, до който винаги съм стигал, е, че няма по-голяма стихия от огъня, както и няма по-голяма сила от Божията Любов! Да! В Любовта се крие тайната за мащабните успехи на първите благовестители. Един ден молих Бог да ми разкрие Своя поглед върху човечеството. Тогава получих видение с едно огромно поле от пшеничени класове. Тогава Бог ме попита:
“Знаеш ли как може да се пожъне това поле?”
Аз отговорих:
“Да, Господи! Чрез Твоята велика Любов!…”
А Той продължи със заповед:
“А сега вземи пламъче от огъня в сърцето си и го поднеси само към един от класовете…”
Аз запалих един от пшеничените класове, след което чух глас:
“Наблюдавай внимателно това, което ще се случи!”
И тогава пред погледа ми се откри нещо грандиозно и могъщо. Огънят започна да се предава от клас на клас и колкото повече класове горяха, толкова по-огромни ставаха езиците му. Постепенно пожарът сви полето в обръч от дим и огън. Не след дълго от предишната картина беше останал само спомен. Огънят бе изгорил всичко. Тогава Бог ми каза:
“Това поле беше пълно с всички човешки души, които съм видял, че ще се спасят. Аз зная това! Аз виждам всички, които ще се спасят!
Днес ти запали огън от тази страна на полето, но знай, че други като теб го запалват отвсякъде. И от средата, и от покрайнините на север и юг, изток и запад. Аз улавям с погледа Си близкото време, когато житните класове ще горят с пълна сила, за да бъдат огън за Спасение и пожар за унищожение…”
Нека всеки, в когото живее Духът на Живия Бог, получи потвърждение на това видение. Лично за мен то е най-вълнуващото, което съм имал. Аз знам, че няма да се намери сила, която да спре Огъня. Аз знам, че всеки, който е запален от този Огън, ще бъде спасен. И както огънят в дълбините на вулканите изригва, за да разтърси земята, така Божият Огън изригва, за да разтърси бездната и ада, за да опожари шатрите на нечестието, за да въздаде от пламенния Божий Гняв над всеки дух, причинил смърт и зло на човешките души.
В края на тази книга моето послание към всички читатели е:
Приемете Божия огън в сърцата си!
Приемете Силата на съдбите си!
Приемете Вечната Христова Любов!
Аз не се страхувам за съдбата на тази книга. Тя дойде от Съдбоносния Бог, за да бъде съдържанието й съдбоносна Истина за човешките души. Искрено вярвам и се надявам, че всеки един е уловил от нея пламък, който ще носи вечно в сърцето си. Нека Бог ви благослови и направи огнени за Христовото дело на тази земя! Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply