СИЛАТА НА СЪДБАТА – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

На много от читателите това заглавие ще внуши аналогия с известната опера на италианския композитор Джузепе Верди. Тази книга няма за цел да се взира в творческия му гений, а в нещо друго. Нещо, неизбежно в живота на всеки човек – съдбата. Когато чуем това понятие, оставаме дълбоко впечатлени от всеобхватната му същност.
Съдбата е най-отговорното понятие, чието осмисляне и осъзнаване е задача пред всеки човек. Надявам се, че тази книга ще разшири духовния ви мироглед и ще ви даде един нов поглед върху смисъла на човешкото съществуване. Светът, в който живеем, е място, където в сблъсък на живот и смърт се срещат две сили, две съдбоносни духовни реалности – Божията и дяволската. И пред всеки човек стои важният избор:
Животът, като съдба от Бога или смъртта, като съдба от дявола!
Желанието и вдъхновението да напиша тази книга Бог роди в сърцето ми в една мартенска вечер. Изправени пред сериозно изпитание двамата със съпругата ми разговаряхме как да победим една дяволска провокация. Тогава дойде миг на просветление, в който разбрахме нещо съществено, а именно:
Дяволът побеждава само онзи човек, който приема съдбите му или пък вярва в тях!
Да отхвърлим съдбите на дявола – това е темата, която искам да превърна в движеща сила на настоящите размишления. Тя естествено ще търси истинския и жизнеутвърждаващ прицел:
Да приемем съдба от Всевишния Бог!
Има една разлика между дяволските и Божии съдби, която се изявява в опитността от едните и другите. Тази разлика е фактът, че християнинът определя съдбата си според прицела на вярата си, докато безбожният определя прицела на вярата си според съдбата си!
Казано по друг начин:
Невярващият в Бога може само да регистрира явленията в живота си, а повярвалият в Исус Христос – да ги режисира.
Да бъдем режисьори, а не регистратори на съдбите си – това е надеждата, която вярвам, че Бог Святи Дух ще ви даде чрез тази книга.
Убеден съм, че истините, изявени в следващите страници, ще бъдат съдбоносни за вас в най-прекрасния смисъл на тази дума.
Бог да ви благослови!
Авторът

Leave a Reply