СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – IV ГЛАВА

IV. СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС

Сегашното състояние на този свят преминава. Сегашното състояние на Христовата Църква преминава. Идва ново поколение – носител на велика промяна. Поколението на тези, които ще сплотят частите на Христовото Тяло, които ще поставят града на Хълма… Които ще бъдат Светлина на света! Днес Бог прогласява от Сион:
“Люде Мои, осветете се! Сплотете мощната Ми Църква и въздайте на нечестието по целия свят! Люде Мои, отделете се от тъмнината и религията, от гордостта и политиката! Те бяха тези, които раздробяваха Тялото Ми векове наред!
Люде Мои, не гледайте вече към Небето, но в сърцата си, защото всичко, което е на Небето, съм положил и в сърцата ви.
Потърсете Исус в самите вас!
Родете Го, изявете Го, освободете Го!
Днес Той желае да се движи, както никога досега!
Дайте Му душите и телата си, осветете се!
Бъдете съгласни в Неговото Име! Искайте в Неговото Име!
Той не умря, за да остане Един!
Той умря, за да бъде първороден между много братя!
Станете братя и сестри на Исус!
Изявете Небесната Ми Воля по целия свят!
Възрадвайте Небето и ангелите, Светиите и усъвършенстваните праведници, като започнете да се движите и бъдете единомислени проводници на Съвършената Ми Воля!
Искам ви съгласни всеки ден и час! Искам ви миротворци на всяко време и място! Искам ви като мостове на Небесната Правда и Милост, на Христовото състрадание и простителност!
Аз го заповядах, Аз го изрекох…”

Leave a Reply