СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нека да започна с това, че всички престъпления и грехове, всички болести и злини, и изобщо цялото беззаконие на човечеството са гибелни резултати от едно нарушено съгласие. Това нарушено съгласие не настъпи вчера или преди месец. То не настъпи преди десет или сто години. То настъпи, когато Адам и Ева престъпиха категоричната Божия заповед. Те изразиха несъгласие с Божията Воля и вкусиха от забранения плод. Чрез тяхното несъгласие дойдоха бунтът и грехът. И затова Бог ги изгони от Едемската градина, като потвърди първото Си правило, което искам да запомните:
Ако вие не сте съгласни с Бога, то и Бог не е съгласен с вас!
Затова и нещастието, което днес шества сред светските човеци, има за причина именно тоталното афиширане на несъгласие с Божиите принципи на Святост и управление. Аз благодаря и се прекланям пред Небесния Отец, защото Той освен Своята дълбока Справедливост има в Сърцето Си неизчерпаема Милост и Любов за нас. Той отново реши да възстанови нарушеното съгласие между Него и човешкия род. А решението от Тронната Зала на Всемогъщия дойде с Изкуплението, което Неговият Син Исус Христос извърши за нас.
Днес Бог протяга ръка на съгласие към нашите сърца.
Днес Неговите думи търсят дом в душите ни:
“Съгласни ли сте да общувате с Мен? Да Ми позволите да ви осветя, изцеля, обновя и благословя? Съгласни ли сте да се родите в Духа Ми и да бъдете Мои деца завинаги?”
Колко ли много Адам и Ева сред грехопадението са искали да чуят тези думи, които днес Бог отправя към нас? Помислете върху това! Та те напуснаха най-прекрасното обиталище на Божията Благодат и Мир, за да станат пришелци в студено и неприветливо място, където дебнат демони и всякакви зли духове, където земята ражда тръни и бодли. Огледайте се и вижте! Това неприветливо място и днес ражда човеци-тръни и човеци-бодли. Това място е светът, който лежи в тъмнината на лукавия!
“Съгласни ли сте с Мен?” – ни пита нашият Всемогъщ Отец и дава отговор за сърцата ни чрез вяра в Исус, чрез пълноценно и животворно общение със Святия Му Дух. Така се ражда второто правило, което искам да запомните:
Вярвайки в Господ Исус Христос и благовестието за Него, ние намираме пълно съгласие с Всевишния Бог!
Ако до днес сте били в нарушено съгласие с Бога, то не се колебайте, но приемете Съвършеното възстановяване на връзката ни със Създателя си чрез вяра в Господ Исус Христос!

Leave a Reply