СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Едва ли има друга тема в живота ни, която да е толкова актуална, както темата за съгласието. Нашият живот в този свят минава през много съгласия и несъгласия. Бури или благословения, успехи или загуби, радост или мъка – всичко това ни носи нашата склонност да се съгласяваме. Като личности в света ние ставаме причастни или се противим на едно или друго обстоятелство, на една или друга система на човешко общуване. Бог ни е дал свободна воля и едно от нейните измерения е съгласието, което проявяваме.
Желаейки да бъдем щастливи и благословени Бог е потвърдил в Своето Слово белезите и принципите за успешно съгласие. И като връх на Своята Любов към нас Небесният Отец изпрати Сина Си Исус, Който ни остави едно велико послание:
“Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. Защото гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях…” (Матея 18:19-20) 
Стотици и хиляди хора са придобивали силата на тези Христови думи. Историята на Църквата е натрупала чудесни свидетелства и доказателства за ревността, с която Бог задвижва християнското съгласие.
Днес, когато светът повече от всякога мрази свидетелите на Живия Бог, е необходимо и крайно наложително да има изобилна Светлина от Божието Слово, свързана с християнското съгласие. Тази книга няма претенциите да бъде учебник за християнско съгласие, но аз вярвам, че чрез нея Бог ще ви направи да вникнете вътре в самите себе си, за да извадите наяве и употребите в живота си на вяра Съвършените принципи на съгласието. Вярвам, че тук ще намерите точните отговори на въпросите:
Как и в какво да употребяваме нашето съгласие?
Как да мотивираме склонността ни към съгласие?
Кога съгласието ни носи благословение?
Как да превърнем съгласието в съвършен щит срещу греха и злото?
Като желая искрено да бъдете насърчени и благословени аз ви моля прочитът на тази книга да бъде свързан с молитва към Исус, за да може истините от нея да попаднат в дълбока и плодородна почва.
Вярвам, че сте съгласни!
Бог да ви благослови!
Авторът

Leave a Reply