КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” – IV ГЛАВА

4. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА ТРАЕН ЗАВЕТ С БОГА

В едно от посланията си Апостол Павел предупреди всички ни за една най-страшна тенденция, започнала още в Ранната Христова Църква, а днес преживяваща своя връх. Тази тенденция е записана с думите:
“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината…” (2 Тимотея 3:1-7)
С болка и преляла скръб в сърцето си ще изповядам, че Господ Исус Христос ме направи да позная истинността на тези стихове многократно. Защото не е нужно на вярващия да има хиляди слънчеви лъчи, та да познае, че източникът им е Христовата Светлина. Само един единствен лъч е достатъчен, за да освети битието му, и да премахне мрака от живота му. Но в отношението към този лъч християнинът ще покаже дали наистина е достоен да се нарече с Името на Христос. Понеже Словото на нашия Господ е Завет. А ако някой чете посланията Му, виденията Му, откровенията Му, трябва да ги чете с вярата, че участва в Завета Му. И ако Новият Завет е Основата, върху която се гради Божият Храм, като в него Крайъгълен Камък е Сам Христос, а останалите камъни са Апостолите и Пророците, то нека благоговеем пред божественото право на Спасителя да въздига и строи Храма Си според Вечните Си намерения, за които е записал:
“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град; за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение…” (Матея 23:34-36)
и още:
“Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи…” (Матея 10:40-41)
За съжаление – днешните човеци обичат много повече поколението на Корей, Датан и Авирон, които се възпротивиха на Пророк Моисей, и останаха с покварени умове, извратени във вярата. Така и днешните им потомци вършат същото, за да допълнят мярката на бащите си. Било, че биха прочели всичките пророчески книги на служение “Мория” – те няма да ги проумеят, нито ще ги заживеят, нито ще преживеят покаяние заради делата си. На тях ще се сбъдне Господното предупреждение, че са се опитвали да наливат ново вино в стари мехове, тъй щото се съдират, и Божието Вино изтича.
Никога не се обхождайте със Словото на Божия Пророчески Дух като с продукт за еднократна консумация, защото подобна обхода само би ви поставила под страшно осъждение. Понеже по-добре би било за вас никога да не бяхте влизали в Святото Място на Господ и слугата Му, отколкото след като влезете – да стъпчете, похулите и отхвърлите.
Господ Исус Христос да ръководи и благославя Верните на Завета Си!
Амин и Амин!

Стефан Главчев
Слуга и пророк на Господ Исус Христос

Leave a Reply