КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” – III ГЛАВА

3. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА КАМЪК ЗА СТЪПВАНЕ ИЛИ ЗА ПРЕПЪВАНЕ

За изминалите двадесет и три години от написването на посланието, обърнато против търговците в Храма, сърцето ми преживя много черни вълни на гонение, отрицание, охулване и заклеймаване. Църковният Вавилон мобилизира всичките си структури, за да даде отпор на Словото на Божия Пророчески Дух. Така името ми беше покрито с помия, хули, укори, лъжи и всякакво зловоние, за да се превърне Стефан Главчев в “плашилото”, с което се плашат неутвърдените в Христовата Вяра. И искам или не – с болка трябва да призная, че тази дяволска стратегия имаше голям успех в България.
Да кажа, че Господ Исус Христос не ме беше предупредил за възможните реакции, значи да изрека лъжа. Тъкмо обратното – още в началото, когато ми даде видението с Хълма Мория – Той ме предупреди, че сблъсъкът ще е жесток, а дяволският отпор – яростен до смърт. Но едновременно с предупреждението Спасителят ми каза, че книгите ми ще станат за едни камък за стъпване, а за други – камък за препъване…
Аз не се наемам да кажа колко човеци се препънаха в “Мория”, защото броят им е твърде голям. Не искам дори и да помисля за сетнината на пастори, които в евангелски вестници ме нарекоха “вълк” или такива, които тръбяха, че ще ме изкоренят и опропастят делото ми. Факт е обаче, че слугата Господен стои на мястото си в Божия Свят Дух и не е мръднал нито на йота от призванието и видението си. И при все, че духовната тежест върху сърцето ми стана твърде голяма, дори до пръсване, аз все още съм Камък Господен, който не се е пръснал, нито ще се пръсне. Ще се случи другото, за което Господ е изговорил думите Си против всичките противници на пророческото благовестие:
“Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: – „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи“? Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне…” (Матея 21:42-44)
Камъкът в сърцето ми е Господ Исус Христос! Ако някой воюва против Този Камък – прави го за своя повреда! Ако друг стъпи на Този Камък – ще прогледне далече по-горе – в Божия Сион! При Портите на Правдата и при Дървото на Живота! В Съвета на Светиите, в тържеството на Небесния Ерусалим и сред духовете на усъвършенстваните праведници!
От Божия страна умолявам всички християни да не дават място на дявола, нито дори да си помислят да бъдат употребени от нечестивия в кампанията му против Хълма Мория, защото това е вече изгубена от дявола битка, в която победител е Божият Пророчески Дух.
Ако някоя пророческа книга ви е много трудна за проумяване и разбиране – върнете се назад, в по-предишен Кръг на Божие Присъствие, където Камъкът е направен за стъпване според израстването на вашия дух. Едва когато стъпите на Камъка – издигнете нагоре главите си. И имайте мъдростта да четете и живеете книгите по времето на тяхното написване. Сиреч – като прочетете една книга, преминете към следващата след нея, а не прескачайте с години или Кръгове напред. Само така ще можете да съхраните както мира си в Бога, така и твърдостта, на която сте призовани.

Leave a Reply