КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” – II ГЛАВА

2. КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” СА КРЪГОВЕ ЗА ИЗКАЧВАНЕ И ПОКОРЯВАНЕ

В последните години книгите на Божия Пророчески Дух станаха толкова много, щото беше нужна божествената намеса на моя Господ, с която Той да ми покаже, че личното ми посвещение от Него е Небесен план, свързан с духовно изкачване и покоряване. В по-минало време, когато нямах Божията Мъдрост, аз подреждах книгите по годините им на написване, а след това започнах да търся духовни белези, с които да ги обединя в теми, но сърцето ми винаги оставаше неудовлетворено. Така дойде миг, когато Господ даде на сърцето ми пророческата книга за “Свитъците на Господното напомняне”. С виденията в тази книга цялото ми стоене в Бога придоби най-вярното си разбиране и развитие. Защото разбрах, че Исус ме беше превел през пет Кръга на Божии Святи Присъствия – Водата, Хляба, Виното, Маслото и Солта. Ето така блогът на служението ми се промени и книгите вече бяха поставени в Кръговете им.
Водата, Хлябът и Виното – това са послания и видения, които водят Верните до Кръста Господен, а Маслото и Солта – послания и видения, с които съразпналите се с Исус продължават с Него оттатък Кръста – в областите на Божията Слава и могъщо помазание.
И при все, че Кръговете ясно показваха на всички читатели, че става дума за различно преживяване на Божията Благодат, пак и в това отношение мнозина излъгаха сърцата си, защото започнаха да изтеглят книги, за които не са платили цена пред Бога, нито имат нужната твърдост и Святост, за да започнат да ги практикуват и живеят. А точно тогава противникът и отмъстителят ги намери неподготвени и слаби и извърши върху тях гонение и преследване, с което да ги препъне. И стана така, че хора, за които не бяха никакъв проблем посланията от Кръга на Хляба, се съблазниха в последните послания от Кръга на Солта. А съблазънта им ясно показваше и доказваше, че не са преминали през Кръста Господен, нито стихът от “Галатяни 2:20” е станал Дух и прицел за сърцата им. Те просто бяха решили, че “Мория” е евтина гостилница, в която всички гозби стават за ядене, без да се замислят, че Словото на Божия Пророчески Дух пронизва до разделяне дух и душа, и в него като огледало всеки вижда недостатъците и пороците, които го спират да върви с Исус по пътеката на Святостта.
Искате ли да бъдете като тези „синове на Скева”?
Не вярвам!
В последните петнадесет години Господ ме прави да стоя и пребъдвам в последния Кръг на Солта, като Жертва на Божия Свят Олтар. И книгите от този последен Кръг, не са за любопитни читатели, но за хора, които искат Вярата на Авраам, Образът на слуга и Славната привилегия да бъдат на един Дух с Господа. За съжаление – никой не може да прескача цели стъпала от духовното възрастяване, та да реши, че с пет или десет книги от Кръга на Солта е заредил със Сила стоенето си пред Бога. Ще се случи не нещо друго, но именно писаното, че:
“Горнилото е за пречистване на среброто и пещта за златото. А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали…” (Притчи 27:21)
Моят искрен съвет към всички, които искат духовно възрастяване и пълнота, е да считат Словото на Божия Пророчески Дух, като Кръгове за изкачване, а не като меню в гостилница. Защото ако Водата, Хлябът и Виното биха им се усладили, Маслото и Солта непременно ще ги задавят…
Изпитвайте себе си дали сте на правилното място в Святия Дух, и нека гладът ви за Словото бъде съобразен на Канарата, която сте съградили в сърцата си.
“Чрез твърдостта си ще придобиете душите си…” (Лука 21:19)

Leave a Reply