ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 33 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,
а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с дълбокия духовен смисъл на река Йордан! С това послание Святият Дух ще ти даде да разбереш защо от дните на Йоан Кръстители до днес Небесното Царство насила се грабва, и онези, които се насилят – грабват го!

Leave a Reply