ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Когато Святият Дух роди в сърцето ми идеята за написването на тази книга, аз бях изненадан от невероятно широкия обхват на темата. Получи се нещо, сходно с ефекта на джобно фенерче, което като се включи, има малък кръг на мястото, откъдето излиза светлината, но като се разпръсне се получава огромен кръг, осветяващ достатъчно голямо пространство. Казано по друг начин, Бог ми позволи да осветя чрез откровенията Му един радикален духовен въпрос, свързан с Волята Му да пребъдваме в Живота на Духа, далече от смъртта. Преди всичко очите ми започнаха да наблюдават реалните житейски неща.
“Виж кои са най-щастливи, най-жизнени, най-усмихнати, най-енергични, най-смели и с най-голям оптимизъм!” – ми каза Бог. И аз започнах да наблюдавам…
“Християните, нали?” – ще попита някой.
Да, разбира се! Но моето наблюдение имаше друга мотивация. Бог искаше да видя нещата принципно, тоест, като възрастови категории. Не беше трудно да забележа, че в критерия на Божиите думи попадаше само една възрастова категория – младостта…
Младостта – ето апогеят на човешкия живот!
Младостта – ето разцветът на всички жизнени сили!
Младостта – ето периодът, когато човек оставя следа след себе си!
Замислих се дълбоко. Самият аз съм млад – на тридесет и една години. Какво бях аз? Какво бяха останалите човеци от моето поколение? Несъмнено – млади хора с посока и без посока, с цел и без цел. Но във всички ни видях една закономерност. Тя е същата, с която дървото хвърля зрелите си плодове. Младостта е зрелост! Младостта е сезонът на зрелите! Аз така видях това. А после се уплаших. Казах в сърцето си:
“Боже, какво виждат очите ми? Боже, какви са тези безплодни дървета в сезона на плодовете? Какво се е случило с всички тях?”
Тогава Бог отново проговори в сърцето ми и каза:
“Това, което виждаш, са дървета в сезона за плодовете, но без плодоносна почва за корените си. Те са с преждевременно убити корени. Затова днес ти давам Слово за младите. Слово за всички, които искат завинаги да бъдат млади. Слово за всички, които искат плодове, а не обезлистени клони в живота си!”
Така се роди и тази книга в сърцето ми. Книга за вечната младост която Бог предлага и дава на хората. Прицелът на моите разсъждения ще бъде подчинен в две направления – старостта и младостта. В първата част на тази книга ще говоря за старостта, а след това – за младостта. И за да не бъде в неведение никой от читателите ми нека обясня защо и старостта ще бъде обект на размисъл. Много просто е! Защото не можеш да останеш млад, ако те преследва старостта! Не можеш да се радваш на младостта, ако преждевременно остарееш! Не можеш да очакваш духовна зрелост, ако корените ти всмукват не жизнени, а смъртоносни сокове!
Моля възрастните читатели да разберат още отсега, че съдържанието на тази книга е духовно, изпитва се по Дух и в никакъв случай не е сборник с рецепти за дълголетие. Тази книга ще говори за старостта на човешкия дух, откъснат от животворящия Дух на Бог, както и за младостта на духовния човек, като единствен стандарт на вярващия в Исус Христос.
Надявам се, че тук ще откриете Слово за духовно подмладяване. Слово за всеки, който е усетил в себе си белезите на старостта.
Нека Бог Всемогъщият ви подмлади! Нека Божията Благодат да ви направи дървета на духовна зрелост, имащи своите съвършени плодове!
Авторът

Leave a Reply