ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С РАЗДЕЛЯЩИЯ СТЪЛП НА ВОЙНОЛЮБИЕТО И КРЪВОПРОЛИТИЯТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Няма как да не забележиш, че този втори разделящ стълп е твърде близък по дух до първия. Каква е тогава разликата? Разликата е такава, че първият касае демоничното засеняване върху отделни човеци, били те духовни или езически насилници и убийци, докато при този вторият на прицел вече са цели общества и поколения. Ето затова, когато историята говори за древния Рим, тя определя неговото влияние като “Римска империя”. А самата дума “империя” отново има за произход онзи главен надпис върху тъмния пантеон на дявола, който гласи “Divide et impera”, сиреч, “Разделяй и владей!”. Така разбираме, че империята не е нещо друго, но именно световно владичество. Друг е въпросът по какви начини се постига подобно владичество. Защото това винаги са начините на злия, който разделя, за да владее. И едва ли е нужно да изровим всички исторически хроники от древните векове, за да се убедим как Рим е постигнал световното си величие и господство. Защото под лаконичните текстове за една или друга спечелена битка или война стоят стотици хиляди и милиони погубени човешки животи. Чудовищно сеене на смърт в името на пропаднали каузи! Пожари, разрушения и реки от кръв, за да наричат днес Рим “вечният град”! Ужасяващ терор и зловеща сянка от безмилостни легионери, за да останат в историята гръмки фрази, като например ето тази:
“Всички пътища водят към Рим!”
Аз не зная дали в този стар свят някой ще съумее да раздели докрай човешкото от бесовското, но със сигурност ще се подпиша под долното твърдение с името си и живота си:
“Всички пътища на света водят до тъмния пантеон на дявола и сетнината им е в огнения пъкъл!”
Друг е въпросът, че човек трябва да има могъщото водителство и Свята защита от Бога, за да може докрай да издири влиянието на дявола и смъртоносната сила на неговото зловещо засеняване – този тъмен пантеон на умноженото беззаконие, който Исус разобличава в тази пророческа книга. И голямото предизвикателство пред нас не е да търсим втория разделящ стълп в отминалите векове на човешката история, но да видим днешното войнолюбие и всички кръвопролития, които се вършат по лицето на земята. Защото и двадесет века след раждането на Спасителя думата “война” не е отживелица, и думата “кръвопролитие” се е напълнила с още по-ужасен смисъл от древната. Нека ти споделя това, че когато Господ ми показа тъмното засеняване на втория стълп от изминалите десет години на новия век, аз видях една последна Капитолийска вълчица, чиито зли войнолюбци най-безцеремонно нападнаха две суверенни страни като Афганистан и Ирак, като нарекоха войните си “миротворчески мисии”, за да се огледат напълно в латинския надпис, който ги засенява:
“Si vis pacem, para bellum!”, тоест, “Ако искаш мир, готви се за война!”
И за да бъде ужасът пълен, главните войнолюбци САЩ и Англия лукаво събраха около себе си съюзници, които да споделят напълно нечестието им. В търсенето на един призрачен терорист Осама Бин Ладен и в усиленото преследване на една изплъзваща се терористична организация като Ал Кайда, войнолюбците бяха готови да съсипят цели две държави и да хвърлят на териториите им стотици хиляди войници. А на фона на опустошенията и жертвите, дадени от Ирак и Афганистан, терористичната атака срещу Световния търговски център в Ню-Йорк избледня до такава степен, че ужасът от последвалите войни стана несъвместим за сравнение с повода, който отприщи англо-американската военна машина. И докато аз гледах през Стената на Скъпоценния Камък към тъмната сянка на втория стълп и си мислех, че това е върховният ужас, който Господ може да покаже пред очите ми, Той отново започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Да гледаш на видимите поражения, които този тъмен стълп на дявола е силен да причини на света, не е голямо нещо, понеже те се виждат от всички хора – били те езичници или християни. За Сатана войните в света са забавление за засеняващата му сила, понеже той винаги разделя, за да владее. Но Аз сега искам да ти покажа тайното в този тъмен стълп. Защото в него ще се появи един кървав меч, докато на Моята Стена ще се появи Кръстът на Голгота. И едва тогава ще видиш онова, което дяволът скрива от човеците.
А ти сега гледай и виж знамението от сблъсъка между Моята Стена и тъмния стълп…”
След последните думи на Исус пред Стената Му се яви Кръстът на Голгота, облят от Светлина. А в тъмния стълп на разделението се забеляза кървав меч, на който скрити в мрака ръце държаха основата му. Точно тогава в устните на Господ отново се яви двуострият Меч на Божията Правда, а отсред него блесна мълния, която премина през Кръста Господен, като отиде оттатък Стената. И ето, че Спасителят извика с властен Глас, казвайки:
“Мечо Господен! Пронижи със Светлината Си втория от разделящите стълпове на умноженото беззаконие и издири раждането на неговия надпис “Si vis pacem, para bellum!”…”
При изговарянето на Святата заповед, мълнията на Меча се заби със страшен тътен в тъмния стълп, осветявайки кървавия меч и онзи който го държеше в ръцете си. Това беше духът на Амалик, грабителят на Сатана. Вързан в сърцето си от Господната мълния, той се тресеше и измъчваше, като правеше безполезни опити да скрие меча под мантията си. А тогава лъч от мълнията освети изцяло протежението на кървавия меч, на който бяха изписани същите латински думи, както и върху стълпа:
“Si vis pacem, para bellum!”, тоест, “Ако искаш мир, готви се за война!”
И ето, че Исус вдигна ръката Си и посочи беззаконния дух, като ме попита:
“Как мислиш, Стефане? Защо духът на Амалик се опитва да скрие кървавия си меч, след като надписът по протежението му е същият, какъвто е и върху стената на стълпа?”
“О, Исусе! Амалик явно иска да опази някаква тайна, свързана с тъмната му мисия и с дяволското засеняване от този стълп…”
“Ами нека и ние видим тази тайна, слуго Мой! Защото сега мълнията на Божията Вечна Правда ще обърне кървавия меч откъм другата му страна. Понеже и там има надпис, който Амалик ревниво крие…”
Ето, че показалецът на Исус се протегна напред към Стената Му, като направи кръгови движения, а това накара Амалик с последно усилие да се вкопчи в меча, та дано би скрил надписа от другата му страна. Но мълнията просто подпали ръцете му, изтръгна меча от властта му и го обърна от другата му страна. А там надписът по протежението гласеше следните думи:
“Тичай на корист, бързай на грабеж!”
И ето, че Господ отново ме попита:
“Можеш ли да Ми кажеш кой от двата надписа е по-стар? Или кой кого е родил? Дали нечестивите вършат войните си, за да имат мир с дявола? Или пък користите и грабежите са главната причина за тяхното войнолюбие?”
“О, Исусе! Аз мисля, че надписът, свързан с мира между дявола и човеците е по-старият. А користите и грабежите са само сатанински поощрения за тези, които вършат волята му…”
Господ одобрително поклати Главата Си като отговор на думите ми. А след това продължи да ме пита, казвайки:
“А против Кого в крайна сметка водят своите войни всички тези войнолюбци на Сатана, вдъхновявани от духа на Амалик? И каква е цената за краткотрайния мир, който дяволът предлага на своите нечестиви?”
Във въпроса Си Исус така натърти на името “Амалик”, щото един стих от Словото блесна в сърцето ми. И аз развълнуван Му казах:
“Ах, Спасителю мой! Когато пророк Моисей въздигна Олтара, посветен на Йеова Нисий, той изрече паметни думи против този дух на Амалик, които гласят:
“Ръка се подигна против Господния престол; затова, Господ ще ратува против Амалика от поколение в поколение…” (Изход 17:16) 
“А какво ще рече Господ да ратува, сиреч, да воюва против духа на Амалик от поколение в поколение? И кой е Господният престол, против който този проклет дух е вдигнал не просто ръката си, но кървавия меч, който виждаш?”
“О, Исусе! Това в никакъв случай не е Святият Престол на Бога и Отца в Сион! Това е другият престол, с който Отец, Ти и Святият Дух царувате в човешкото сърце! Този престол е прицел за духа на Амалик! И заради този престол се състоя великата война на небесата, когато Архангел Михаил възлезе с Божиите ангели против падналите ангели на дявола!”
“Виж тогава тайната, която духът на Амалик не можа да опази скрита от мълнията Господна. Защото тази тайна гласи, че:
С явната сянка на войнолюбието от този стълп Сатана води езическите си войни по лицето на земята, но с тайната сянка на кръвопролитието той води хилядолетната си война против Бога на небесата!”
“Каква е разликата между явното войнолюбие и тайното кръвопролитие, Господи?” – попитах аз. А Исус ми отговори, казвайки:
“Явно войнолюбие има там, където езичник пролива кръвта на езичник, а тайното кръвопролитие е там, където умноженото беззаконие прави напразно проливането на Господната Кръв за Спасението на света! Тъй щото Божиите да разберат, че освен езически Рим на войнолюбието, съществува и религиозен Рим на кръвопролитието! И ако в земните войни дяволът подарява победата на по-алчния грабител, във войната против Бога и Отца всички от страната на дявола са проклети и осъдени да изгубят Вечността на Обновлението!”
Думите на Исус бяха толкова тежки и правдиви, щото от устните ми се възляха думи, с които Го питах:
“Господи мой! Не е ли Рим именно онзи Вавилон на човешко-демоничните религии, чиито водачи тичат на корист и бързат на грабеж, за да бъдат в мир с дявола? Не е ли блудницата, за която в Откровението е записано, че се е опила от кръвта на Светиите? Не направи ли именно Ти служението на пророка Ти да стане част от тази страшна духовна война между Светлината и мрака?”
В отговор на думите ми, Спасителят отново протегна ръката Си към тъмния стълп, като ми казваше:
“Виждаш ли как чрез този тъмен стълп дяволът засенява човешките сърца и им казва:
“Ако искате мир с мене, гответе се за война против Бога!”
А няма ли твоят Господ да обърне латинския надпис на Сатана, за да послужи за собственото му разрушаване?
Кръстът Господен, който се яви на Стената на Моя Камък, не е ли Победата и Триумфът от една вече спечелена война против дявола? И няма ли Аз от Своя страна да кажа на всичките чеда на Светлината:
“Ако искате Мир с Бога – участвайте в спечелената война против дявола!”
Може ли Амалик да посегне на Божия престол в сърцата ви, ако всячески сте се отрекли от тичане на корист и бързане на грабеж? Може ли нечестивият свят да посегне на вашите блаженства в Сион, ако с Моята Святост събирате съкровища на небесата? Може ли духът на кръвопролитието да ви отнеме скъпоценната капка Кръв, ако стоите съразпнати с Господ на Неговия Кръст? Може ли религиозният Рим да полети на битка срещу Небесния Ерусалим, когато е вързан с най-здравите въжета на грабителството и користолюбието?
Най-сетне – ще се намери ли могъщ войн или дух от умноженото беззаконие, който да изтрие Вечните и Святи стихове от Откровението, които са некролог за цялото сатанинско царство, за всичките му войнолюбци и яростни кръволоци. Защото в тези стихове е записано:
“И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт…” (Откровение 12:7-11) 
И ето, двуострият Меч на устните Ми изявява мълнията, с която унищожавам втория от разделящите стълпове на дявола. Мълния, с която стоварвам върху духа на Амалик и кървавия му меч цялата ослепителна Светлина на Кръста Господен! Божия Вечна Правда, с чиито лъчи разрушавам стълпа на войнолюбието и кръвопролитието! Участници в тази мълния ще бъдат всички, които победиха дявола чрез Кръвта Ми, и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкоз, че да бягат от Кръста Господен…”
След последните думи на Исус, мълнията Му се усили многократно, влизайки в самия Кръст, откъдето се отвориха могъщи снопове от изпепеляваща Светлина. Това бяха белезите, където се бяха забили гвоздеите в ръцете и нозете на Спасителя. И тези снопове, стрелвайки се мигновено, се забиха в тъмния стълп на разделянето, като поядоха надписа му, меча в сърцевината му, и самият дух на дявола, дръзнал да посегне на Божия престол в сърцата на човеците. Така, в оглушителен грохот, стълпът се сгромоляса, а лъчите Господни го изпоядоха до последната му прашинка. А аз, паднал на коленете си, заплаках от непосилно вълнение, като казвах на Исус:
“Ах, Господи мой! Ти, Който Си Драгоценният Агнец, изкупил ме от смъртта и ада! Благословено да е Името Ти! Благословен да е Мечът Ти! Благословена да е мълнията на Светлината Ти! Дано всички Твои участват в Святия Ти Триумф над този тъмен стълп на дявола!
Дано всички се намерим като чеда на Мира Ти, и като вестители на Правдата Ти! За да прогласим на света, че Сатана е смазан под Нозете Ти, и всичките му користи и награди са отдавна приготвени за Огъня на Божия Яростен Гняв!”
В отговор на думите ми, Господ ме привдигна в ръцете Си. И като се усмихна пред лицето ми с най-благодатната Си усмивка, отново ми каза:
“Крепи се, възлюбен от Отца Ми! Защото по Волята на Господаря си в тези видения Аз те изправям срещу най-сгъстената тъмнина на дявола, сътворила чудовищния му пантеон! А на такава тъмнина – Святата мълния от Меча Ми е напълно заслужена!
И на всички Мои, които познават Гласа Ми и следват Духа Ми, сега ще кажа:
Никак да не отстъпвате назад, но непременно последвайте пророка Ми до последния ред и последната дума в тази книга! Защото на слугата Си дадох да бъде в най-предния фронт на последната битка между Сион и Вавилон. Понеже самият Вавилон в Духа на тези пророчески видения, е древният имперски Рим – зловещата дяволска утроба на умноженото беззаконие, в която двуострият Меч от устните Ми ще забие Святата Си мълния!
За да съсипя делата на дявола!”

Leave a Reply