НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – I ГЛАВА

1. ДУХЪТ Е, КОЙТО ДАВА ЖИВОТ

Ти непременно ще познаеш в заглавието на тази тема част от прекрасните думи на Господ Исус Христос в разговора Му с учениците в “Евангелието от Йоан”. Когато аз молих Бог да ме посвети в тайните на духовния живот на Неговото Тяло, Той първо ми даде именно тези Христови думи.
Духът е, Който дава Живот!
Колкото и простичко да ти изглежда това изречение, то е едно от най-дълбоките в Библията. Бог иска да вникнеш с голямо внимание в тази истина, че Духът дава Живота. Някога, когато Бог реши да създаде Адам, Той го създаде от пръст из земята. Творецът взе глина в ръката Си и я оформи като човек, а след това:
“…вдъхна в ноздрите му жизнено дихание…” (Битие 2:7) 
Искам да видиш и забележиш, че стихът от “Битие” говори не просто за дух, но за жизнено дихание. Това иде да ти даде знанието, че Божият Дух изявява Собственото Дишане на Твореца, Неговият Вечен Живот. Докато в Адам пулсираше Собственото Дишане на Твореца, той също имаше Вечен Живот, защото беше част от Духа на Твореца и Адамовата плът улавяше дъх от Божия Дъх и Живот от Божия Живот. Всичко това беше прекрасно до мига, в който първите човеци съгрешиха. Актът на самото грехопадение направи така, че Вечният Живот на Бога престана да се влива в духовните устои на първите човеци и те претърпяха първо – духовна, а след това и телесна смърт.
Самото понятие “смърт” е чуждо на Бога. То не е присъщо на Неговия Дух, защото смъртта прекратява всеки смисъл, всяко градене, всеки плод. Това понятие навлезе с разрушителна сила в живота на всички човешки поколения. Но ето, че Бог отново погледна с огромна Любов към нас и реши да ни спаси. Той изпрати Своя Син Исус Христос на земята и от този момент Неговият Дух отново започна да дава Живот. Онова, което Адам и Ева изгубиха, ние намерихме в Евангелието, в най-прекрасната вест и послание за нашите души. Ти знаеш всичко това. То не е ново за сърцето ти. Но съвсем нов ще се окаже подходът, с който искам да разгледам основната библейска истина.
Истината, че Духът е, Който дава Живот!
Преди да кажеш, че Святият Дух ти е дал Живот, трябва да се замислиш защо Бог ти даде Живот.
Бог никога не би ти дал нещо, което имаш!
Бог ти дава нещата, които нямаш!
Ето защо самият факт, че Духът на Бога ти дава Живот, е ясно доказателство, че ти не си имал Този Живот. Апостол Павел казва много точни думи за Божията Милост към всеки от нас:
“И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят…” (Ефесяни 2:1-2)
Колкото и да гледаш движещите се всеки ден хиляди и стотици хиляди хора край теб, колкото и мнозина от тях да казват, че решават проблемите на живота си и да изглеждат относително живи в очите ти, то Истината на Библията ще ти говори, че за мнозина смъртта на този свят е животът, който имат, и вървежът на този свят е движението на техния живот. Няма по-жалка ценностна система от тази, която нарича смъртта “живот” и вървежа на този свят – развитие. Ето защо, за да приемеш Божията Истина, че Духът е, Който дава Живот, то трябва да признаеш и липсата на всяка друга алтернатива на живот.
Следващото изречение дава яснотата, която гласи, че:
Вън от Святия Дух няма Живот! Вън от Святия Дух стои смъртта, която се опитва да измами хората, че е Живот!
Когато Бог ми даваше всички тези размисли в сърцето ми, аз се опитах да си представя картината на Живот без Божия Дух. И не можах. Тогава питах Бога:
“Боже, кажи ми, какво липсва на всеки друг дух, освен Твоя Дух, та никой друг дух да не може да животвори така, както Ти животвориш?”
А Отец ми отговори:
“Силата на Живота се крие в диханието. А силата на диханието се крие в Огъня. Човешките духове имат диханието, но нямат Огъня. Бесовските духове имат диханието, но нямат Огъня. Огънят имам само Аз и само Моят Дух може да го положи в сърцата ви…”
Моля те да помислиш върху нещо, което всички знаем. Аз дишам. Ти също дишаш. Всеки диша. В самото дишане, което упражняваме постоянно, живее нашата плът. Кислородът, който поглъщаме, служи, за да се получи нужното изгаряне в милиардите ни клетки, при което се освобождава енергията, нужна на тялото. То не би могло да живее, без да диша, защото тогава не би имало изгаряне и освобождаване на енергия. Проблемът обаче не е в това, че живее нашата плът, защото рано или късно тя ще умре. Проблемът на мнозина е, че не живее техният дух, понеже не е съединен с дишането на Твореца!
Дишането на Бога ще ти даде Огъня. А Огънят ще освободи в теб Силата на Живота. Духът е, Който дава Живот!
Разбираш ли го сега? Разбираш ли защо Йоан Кръстителят, говорейки за Исус Христос, каза за Него:
“Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън…” (Матея 3:11) 
Ако Исус дойде, за да ти даде не просто живот, но Изобилен Живот, то:
Тайната на Божието изобилие се крие в Огъня!
За теб е важно да уловиш диханието на Твореца, и най-вече – Огънят в това дихание, защото именно тогава си жив в Живота на Бога. Следвайки тази пълнота на Божието откровение към мен, аз отново питах Бога:
“Боже, какво представлява Огънят на Духа?”
А Бог ми отговори така:
“Ти сам би трябвало да се досетиш, че не Огънят създава Духа, но Духът създава Огъня. Ето защо Огънят е Плод на Духа, Негово най-активно действие в Тялото Ми…”
Божият отговор ме отведе в “Посланието на Апостол Павел към Галатяните”, където очите ми се спряха на следните думи:
“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание…” (Галатяни 5:22)
Забелязваш ли кой е първият и най-важен плод на Духа?
Апостол Павел казва, че това е Любовта!
Разбираш ли сега, че Божията Любов е Огънят на Святия Дух?
Без да си намерил Този Огън, то за какъв живот може да говориш изобщо? За какво освобождаване на Сила в сърцето ни може да става дума? И може ли Животът да бъде реализиран без Огъня?
Защото Бог ми каза и това:
“Там, където спира да гори Огънят Ми, там спира да действа и Духът Ми. Тогава Животът Ми Си отива от това място и то не е просто обречено да умре, но и никога да не се върне към Живота…”
Едва от този миг започнах в голяма пълнота да прозирам зад важното предупреждение на нашия Спасител:
“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен…” (Матея 24:12-13)
Трябваше дълбоко да се замисля защо охладнява Божията Любов в това последно време. Имаше тайна, скрита в това охладняване. Тайна, която мнозина не знаят. Тайна, която Отец ми подсказа с думите:
“Запомни, че Огънят може да действа само в Духа Ми, но не и вън от Духа Ми. Духът Ми гори и онези, които са в Него, също горят. Но ако някой не гори в Мене, то и Аз не горя в него…”
Знаеш ли какво става, ако отвориш само една от вратите на Божия Безкраен Дух?
Става това, че пред сърцето ти се открива невероятен простор, какъвто си нямал, докато не си отворил вратата. За мен вратата към Святия Дух бяха горните Божии думи, които пак ще ти повторя:
“Но ако някой не гори в Мен, то и Аз не горя в него!”
Тогава, като току-що проглеждащ младенец, достигнах до следната истина, която изповядах пред Бога:
“Боже, за да бъда в Тебе, аз трябва да принадлежа на Тялото Ти. Ти Си толкова дълбоко в Тялото Си, колкото и Тялото Ти е дълбоко в Тебе. Но ако някой излезе от Тялото Ти, то и Духът Ти излиза от него, защото Духът Ти идва да оживотвори Тялото, а не нещата вън от Тялото…”
“Точно така, Стефане!” – отговори ми Бог:
“Но има проблем в Тялото Ми. И този проблем е, че мнозина не знаят какво представлява Тялото Ми, за да стоят в него и Аз да стоя в тях.
Виж и разбери какво е Тялото Ми, защото само така ще разбереш и копнежа на Духа Ми и пълнотата на Живота Ми…”
Божиите думи към сърцето ми станаха причина в търсенето ми да се роди цяла нова тема, към която ще премина сега. Внимавай в нея, за да се намериш в стиха на Божието изобилие:
“Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто…” (Исайя 55:2)

Leave a Reply