НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – НАЧАЛО

В едно от своите послания Апостол Павел ни предупреди, че Второто Пришествие няма да се случи докато не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха и синът на погибелта. Тази книга ще помогне на всички, които я приемат с вяра, да видят ясно белезите на отстъплението, на онази отстъпила от Бога църква, която, влюбена в светския дух, се отказа да следва Исус и да живее с истините на Евангелието.
Всички откровения и просветления в следващите страници са от непосредственото водителство на Бога и Неговата безкрайна Милост към малките във вярата. Нека книгата бъде за вас онова завръщане към Исус, при което вие отново ще се влюбите в Небесния Образ на Спасителя!
Амин и Амин!

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой, искам да знаеш, че през последните десет години на моето спасение от Господ Исус Христос очите ми се нагледаха на странни и необясними на пръв поглед явления и процеси в църквите. И най-често се случваше така, че когато очаквах библейско развитие на нещата в църквите, то в следващия момент това развитие си беше чисто и просто светско. Тогава започнах да недоумявам. Умът и сърцето ми не можеха да дадат отговор на въпроса:
Защо, при все, че в Църквата се събират вярващите в Бога, духът на света откровено наднича отвсякъде, а дори проповядва с нескрит възторг?
При всичките ми опити да намеря здрав духовен мост с мнозина пастири ставаше така, че повечето съвсем открито отблъскваха служението ми, убежденията ми и дори най-явно ме наричаха “антихрист”. Трябваше да минат години, за да може Бог да подготви ума ми, така щото да разбера Неговите дълбочини и откровения, Неговата Воля и прицел. Трябваше да изкача много стъпала от стълбата на библейското познание, за да дойде мигът, в който Бог ме извика, за да подготви сърцето ми за написването на тази книга. Един ден Той ме попита:
“Знаеш ли кое ужасното в състоянието на един парализиран човек?”
Отговорих:
“Естествено, че парализата, Господи?”
“А какво е парализата?” – отново ме попита Бог.
“Това е да не можеш да движиш тялото си?” – отговорих аз. А Бог добави към моя отговор:
“Не е просто това! Парализата е болката да знаеш, че имаш тяло, но да не можеш да разчиташ на него! Парализата е най-острата болка за духа, защото при все, че духът е жив, тялото е мъртво. То повече не иска да слуша волята на духа…”
В този миг усетих, че разговорът ми с Бога е необикновен. В сърцето ми нахлу нещо тежко, което не може да се издържи. Един прилив на ужасна болка ме притисна до невидима стена. Тогава разбрах, че това беше сълза от Божието Сърце. Никога не беше идвала в сърцето ми Божия скръб, а ето, че сега тя беше в мен. Виждах нещо, което не исках да приема и да призная.
“Господи, нима…” – започнах въпроса си аз, а Отец, уловил погледа на сърцето ми, отговори:
“Да, Стефане!
Днес е времето, когато Моят Син преживява най-болезнената парализа на Тялото Си. Днес е започнало настъплението на отстъплението. Днес дяволът превръща много части на Христос от Дух в плът и от плът в труп. Днес и до свършека на света ще бъдат отрязани от Тялото Ми стотици органи и части, при все, че Аз искам да ги запазя живи в Себе Си и за Себе Си…”
От отговора на Бог разбрах колко затворени са очите на всички ни. От думите на Всевишния усетих, че Неговото единствено желание в това последно време е вярващите да имат Неговите очи. Повярвай ми, че онова, което ще видиш през Божиите очи, е съвършено различно от всичко, което си гледал с очите на собственото си сърце. Защото ти със сигурност си прочитал многократно стихове в Апостолските послания, говорещи за плътта, и си мислил, че те касаят собствената ти плът. Но днес Бог ти дава нов поглед върху Словото Си. Поглед, с който да разбереш какво става не просто в твоята собствена плът, но в Христовото Тяло, което духът на света често превръща в плът и труп.
Аз вярвам, че тази книга няма да те остави безразличен. И с нейният прочит ти вече ще бъдеш предупреден за съвременните духовни реалности пред Църквата – Небесно и духовно Тяло на Господ Исус Христос.
Амин и Амин

Вашият коментар