ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_2

2. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИЯ ДУХ НА АНТИХРИСТ

Сега пристъпвам към разглеждането на най-мрачния период от историята на Църквата. Генерацията на спасението от този период Словото определя, че “прилича на теле…”.
Спомнете си за лъва и вижте телето! Коренна разлика! Телето никога не може да извърши нещата, които върши лъвът!
Как да разбираме това “теле”?
Исус предупреди за това, че ще настъпи един час, едно време, което ще бъде белязано със смърт. Той каза:
“…даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали нито Отец, нито Мене. Но Аз ви казах тези неща, та, кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал…”  (Йоан 16:2-4) 
Християни щяха да бъдат убивани и убийците им щяха да мислят, че са “по-големи християни” от тях, че така принасят служба на Бога. Тези убийци щяха да сторят това, защото не са познали нито Исус, нито Отец. Но Исус и Отец се познават само по един начин – чрез общение с Духа, Който свидетелства за тях. Така че за убийците остава едно:
Ако не са познали Бог, то непременно са познали един друг, когото са приели за бог!
Исус предупреждава, че това ще бъдат убийци. Те ще убиват, но не само в плътския смисъл на думата. Те най-вече ще убиват духовното във вярващите, като им предложат и наложат с догми и канони друг образ, който не е Образът на Бога, но образа на звяра, на духа на Антихрист. Нека прочетем какво предупреди Апостол Павел своя съработник Тимотей:
“А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отпаднат от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла, които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се приемат с благодарение от онези, които вярват и познават истината…” (Тимотей 4:1-3)
Забележете, че се казва не “късните времена”, но “по-късните”. Това иде да покаже, че предупреждението на Духа е за втората четвърт от Луната, когато изкупените и спасените ще се оприличат на “теле”. Това е времето на тоталното настъпление на духа на Антихрист, свързано с две проявления:
Първо: Проявление на измамни духове
Второ: Проявление на демонични учения
Първото проявление е насочено против Църквата, а второто – против жетвата. Ние вече разбрахме, че Сатана създаде Исляма. Сега ще разширим погледа върху неговата стратегия и тактика и ще видим, че той създаде и фалшива църква. После, като лукав владетел, той обърна фалшивата църква против Исляма и така положи началото на онова, което историята ни разкрива като “кръстоносни походи”. Принципът на Божия противник се основаваше на сентенцията: “Разделяй и владей!” Няма нищо по-слабо от едно разделено царство и една разделена Църква. Църква, в която религиозни лицемери създадоха своите умопомрачителни изолатори, наречени “манастири”, където на вярващите беше забранено да се женят, (според предупреждението на Апостол Павел) където им беше наложено въздържане от ястия. (същият почерк присъства и в Исляма) И стана така, че целият свят бе завладян от измамни духове и демонични учения. Ясен и точен поглед върху това ни дава Апостол Йоан в “Откровението”, където казва:
“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога, прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла…” (Откровение 13:11-12) 
Виждате ли, че се казва “два рога, прилични на агнешки…”? Това са смъртоносни учения, които само приличат на Учението на Божия Агнец, но са капан за човеците, наложен от лъжепророците на дявола, така щото лековерните души и сърца да се покланят на Сатана, чиято смъртоносна рана (поражението му от Исус при Възкресението) бе оздравяла.
Колко от тогавашните духовници са внимавали в думите на Исус?
Колко от тях са бдели върху пророческия стих:
“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, (с учения, прилични на Учението на Агнеца) а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете…” (Матея 7:15-16)
Колко от вярващите разбраха, че тези два рога са християнската религия и Ислямът? Много пъти съм чувал как духовници аргументират вярата в Исус и Учението на Исус като религия. Съжалявам, но това не е вярно. Това е лъжа! Няма нито един новозаветен библейски текст, който да говори, че Исус Христос е религия или който да оправдава ритуалите на религията. И ако в по-стари времена вярата се е свързвала с това понятие, то днес то е толкова изкористено, скверно и изпълнено със сатанински смисъл, щото за човек, желаещ съвършено благочестие в Исус, е обидно и недопустимо да бъде обвързван с такива понятия. Бог даде на човеците Свещеното Си Писание, а не свещената Си религия! Не е възможно Бог и Сатана да използват еднакви понятия за целите си. Ето защо, ако Сатана използва едно понятие, то това е категорично потвърждение, че не го използва Бог.
Запомнете, че Бог няма никога да постави Славата Си на равни везни с Луцифер! Никога! Днес има много религии. Християнска, (но не Христова) мохамеданска, будистка, индуистка, фашистка, комунистическа.
И да поставим ли сред тях да стои учението на Христос?
Да не бъде! Исус Христос не е религиозен!
Погледнете, например, православната религия!
Тя не е просто православна! Тя е Източноправославна! Защо?
“Защото те се напълниха с обичаи от изток…” (Исайя 2:6) 
Искате ли доказателства?
Ами тогава надзърнете в някой будистки храм и ще видите запалени свещи – както и в православния. Погледнете, че и при будизма и при православието има манастири и монаси. Погледнете, че и при едните и при другите има култ и поклонение пред изображения.
Кой от кого прекопира фалшификата?
Несъмнено – православието от будизма, защото будизмът е по-стар. Влезте в религиозен храм и вие непременно ще усетите дъх на закостенялост, догматичност и тесногръдие, който напомня за времето на Испанската инквизиция, когато по публични аутодафета бяха избивани истинските християни. Ето затова ви моля да запомните:
Религия е всяко място на общение и поклонение, в което отсъства божественият авторитет, за сметка на човешки контрол, ритуали, фолклор, традиция и пъстри сатанински етюди!
Религията направи Църквата беззащитна, като кошара без ограда, като град без стени. За нейното настъпление Апостол Павел бе предупредил презвитери от Ефес, като им каза:
“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас…” (Деяния 20:28-31) 
Знаеше ли Апостол Павел колко пророчески ще се окажат думите му? Знаеше ли той как подкупни духовници щяха да превърнат вярващите в “теле”, в жертвен курбан за яростта на Сатана? Знаеше ли, че тяхното лицемерие, лъжи и тесногръдие щяха да докарат в Църквата търговци, които предлагат прощение на грехове срещу пари, кръщение със Святия Дух на хартия, ценоразпис срещу църковни услуги, Славата на нетленния Бог срещу подобие на образ на смъртен човек, (става дума за иконите и култа към Богородица)?
Всичко това вече бе една духовна беззащитност, един робски хомот, една отворена врата за нашествието на духа на Антихриста. Ние дори не можем да си представим с кръвта на колко Божии чеда бе заплатено “удоволствието” и “луксът” вярата в Исус да се нарича “религия”. Но нека я видим същата тази “религия” с погледа на Апостол Йоан:
“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното разпалено блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената беше облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се бе опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици…”  (Откровение 6:9-10) 
Нека забележим важните моменти от това видение на Апостол Йоан:
Първо: Религиозната власт на Сатана стои на много води.
Как да разбираме това твърдение?
Преди всичко – като свидетелство за неутолимия апетит на дявола да гълта човешки души. Целият религиозен спектър в света са водите на Сатана, които удавят в себе си онези, които попаднат в тях.
Второ: Религиозната власт на Сатана е пустиня.
Характерно за пустинята е липсата на вода, тоест, на потвърждаващо присъствие от Святия Дух. И това е така, за да се сбъдне писаното:
“…бунтовниците живеят в безводна земя…” (Псалом 67:6) 
Трето: Религиозната власт на Сатана поглъща скъпоценни камъни и бисери.
Всяка човешка душа е като скъпоценен камък в очите на Бога. Исус е платил за нея с кръвта Си и тя има много голяма цена. Ето защо атаките на дявола са съсредоточени срещу живите камъни на Божия Храм, така щото, ако е възможно, част от тях да бъдат отцепени и пленени от религиозен дух. Казвам това с абсолютна сериозност и тежест, за да усилите като трезви християни бдителността и благочестието си.
Четвърто: Религиозната власт на Сатана се закрепи на земята с цената на пролятата кръв на много Христови Светии
Основата на Римокатолицизма е напоена с кръвта на хиляди Христови Светии. Влезте в някоя кланица, където се колят телета и вие ще имате ясна представа какво извърши религията над Христовата Църква в онзи период. Ние отново ще видим същите тези избити християни в мига, когато Исус отваря петия печат:
“И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: До кога Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв?” (Откровение 6:9-10)
Отново искам да кажа, че това е най-тежкият период на Христовата Църква. Период, в който папи, кардинали и архиепископи направиха най-лошата реклама на Спасението чрез вяра в Исус. Техните мръсни дела, заговори и интриги накараха светът да потръпне от погнуса и отвращение и така отвориха врата за всички атеистични философии. През този период се реализира най-голямото надигане на блудницата, тоест, на ученията, влизащи в конфликт с Христовата чистота и Светлина.
А сега да се пренесем към третата фаза.

Leave a Reply