ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_1

1. РАННАТА ХРИСТОВА ЦЪРКВА

Както е видно, тя се свързва със съществото, което прилича на лъв. Как да разбираме това свързване? Преди всичко – с призванието на тази Църква. Тя първа понесе на плещите си Христовата повеля:
“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…” (Марк 16:15) 
Да идеш по целия свят в онези времена беше изпитание на вярата. Изпитание, раждащо смелост, дързост, безстрашие – все качества, на които най-добър символ е лъвът. Тази Църква имаше щастието да бъде създадена от Божия Син на земята. Исус й даде такъв тласък, мощ и помазание, че не се намери бариера, която да ги спре. Това бе Църквата на млади лъвове, вдъхновени от Лъва от Юдовото коляно. Нека прочетем едни пророчески думи на Исус, които ще дадат ясна представа за Божията Воля:
“Защото така ми каза Господ: Както лъвът, даже младият лъв, ръмжи над лова си, когато се свикат против него множество овчари, но не се плаши от гласа им, нито се сгърчва от шума им, така Господ на Силите ще слезе; за да воюва за хълма на Сион и за неговата възвишеност…” (Исайя 31:4) 
Исус Христос слезе на земята като Лъв. Той не се уплаши от гласа на фарисеите, нито се сгърчи от убийствените им заплахи, но проповядваше Небесното Царство с пълна дързост и Сила. Спомнете си какви бяха първите Му стъпки след като се изпълни със Святия Дух на река Йордан:
“От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство. И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симон, наречен Петър и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите си и отидоха след Него…” (Матея 4:17-20)
Забелязвате ли призива?
Призив от Господ към хора, които ще бъдат “ловци на човеци”. Призив от Лъв към Неговите млади лъвове! Призив, за който пророк Исайя писа:
“Ревът им ще бъде като на лъв; те ще реват като млади лъвове; да! Ще реват, и ще сграбчват лова, и ще го завлекат, и не ще има кой да го отърве…” (Исайя 5:29) 
Призванието на Ранната Христова Църква бе призвание към лъвове, към смели, безстрашни и помазани благовестители, които извършиха такова дело за Господа, щото Апостол Павел засвидетелства в посланията си и такива думи:
“Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички ви, гдето за вашата вяра се говори по целия свят…” (Римляни 1:8) 
Защо се говореше по целия свят за вярата в Христос? Преди всичко – заради това, защото бе изява на Божията правда. В “Притчи” е записано:
“Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв…” (Притчи 28:1) 
Ето такова бе първото същество от “Откровението на Йоан”, тоест, първата генерация на Христос по тази земя. Естествено е да видим какъв бе контраударът на Сатана. В духовния свят вече бе зарегистрирана и първата четвърт от Луната – блестящ и светъл полумесец, който вбесяваше и подлудяваше силите на тъмнината. Този полумесец бе смъртоносна заплаха на дявола и неговото царство. Ето защо в началото на пети век дяволът противопостави на светлия полумесец – тъмен полумесец – религията, основана на вяра в Мохамед и наречена Ислям. Сатана седна в кабинета си, отвори Стария Завет и направи свой лукав прочит на този Завет. После погледна към едно градче, на име Медина и забеляза там един мъж, когото направи свой пророк. След това едно огромно число от религиозни демони завладяха милиони сърца и души, стегнаха ги в обръч от фанатизъм и така на света се появи един нов “бог” – Аллах, и един лъжепророк – Мохамед. В Корана, тоест, изкористеното от дявола Свещено Писание, на Исус се остави скромното място, като на Един, сътворен от Бога пророк, Който няма последната дума и не е възкръснал, нито е бил разпъван, а на извършителите на разпятието Му “само така им се струвало…” В същата тази Сура 4 четем по-надолу:
“О хора на Книгата, не отивайте отвъд допустимите граници в своята религия. Не говорете нищо, освен истината за своя Аллах. Месията Исус, синът на Мария (забележете, че не се казва Син Божий – б.а.) не беше нищо повече от пратеник на Аллах и неговото слово, което той изпрати в Мария, един дух излизащ от него. Затова вярвайте в Аллах и в неговите пратеници и не изричайте “три”. (ето я атаката против Триединния Бог – Отец, Син и Святи Дух – б.а.) Въздържайте се от това и ще бъде добре за вас. Аллах е един Бог и е далеч от него да има син…” [ (Сура 4, Жени, ст.169 и надолу…)]
Страшна за Сатана е била тази първа Църква на Исус! Фактът, че той реагира като ужилен и противопоставя на светлия полумесец – тъмен, показва колко успешна и силна е била Ранната Църква. Използвайте тези откровения, когато довеждате благовестието до сърцата на онези, които са уловени от духа на Мохамед. Така приключвам със съществото, приличащо на лъв, за да премина нататък.

Leave a Reply