ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА

Една от вечните теми, която винаги е вълнувала търсещия човешки дух, е Спасението чрез вяра в Господ Исус Христос. Двадесет века вестта за Неговото явление разтърсва света и ще продължава да го разтърсва. Има един скъпоценен факт от това Спасение, който ще бъде движещият мотив на тази книга. Това е фактът, че когато отворим сърцата си за вяра в Исус и предадем живота си в Неговата ръка, Небесният Отец записва имената ни в Книгата на Живота. Да знаеш, че името ти е записано в Книгата на Живота е един по-голям повод за радост и тържество, отколкото всяка друга награда, победа или придобивка. Исус казва:
“Обаче недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата…” (Лука 10:20) 
Едва ли има християнин, който да не е искал да прозре какво се крие във факта, че името му е написано в Книгата на Живота. В критериите на Исус това е най-големият повод за радост.
Но какво представлява Книгата на Живота?
Малко са хората, които биха дали отговор на този въпрос. И по тази причина са малко човеците, които не просто вярват в Христос, но тържествуват в Спасението, което им дава Той. Исус ни остави Своя Нов Завет. Думата “Завет” е съкратената форма на думата “Завещание”. Когато някой оставя завещание на наследниците си, то последните се ползват от всичко, което им е завещано. Бог иска Църквата Му да ползва не част от завещанието, но цялото завещание на Исус. Но знаем, че право на завещание имат само пълнолетните, тоест, достигналите до своята духовна зрелост. Бог има един прицел:
“…докле всички стигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота…” (Ефесяни 4:13) 
Книгата на Живота също е част от това завещание, защото именно в нея са записани наследниците на Христос. Тази Книга е Документът, показващ нашата валидност и право да бъдем наследници на Христовия Завет. С настоящите размишления искам да ви разкрия, според вдъхновението ми от Святия Дух, коя е Книгата на Живота, какви са духовните стандарти и изисквания на тази Книга и как имената ни пребъдват, написани в нея. Исус казва в “Откровението”:
“Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели…” (Откровение 3:5) 
Да пребъдваш в Книгата на Живота – това значи да си част от Живота на Бога, част от Евангелието на Исус, част от Христовото Тяло, задвижвано и оживотворено от Святия Дух. Надявам се чрез размишленията в тази книга вие да имате така нужния духовен поглед в Кабинета на Бог Святи Дух, където, озарена от Светлина, е разтворена Книгата на Живота. Всички усилия и търсения на човека ще останат суетни и неефективни, ако името му не е записано в Книгата на Живота. Той няма да има правото да влезе в Небесния Ерусалим. Ние трябва да се подвизаваме в доброто войнстване на вярата, за да спечелим Вечния Живот в Господ Исус Христос. Апостол Павел в тази връзка се обръща към Тимотей, казвайки:
“И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно. Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Размишлявай върху това; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:5-7) 
В тази книга ще размишлявам над законното подвизаване, което дава на човека венеца на правдата и Вечния Живот. И вярвам, че Бог Святи Дух ще ви направи да разберете всичко. Моля се на Бога всеки, който прочете настоящите страници, да види името си, записано в Книгата на Живота, и да получи в сърцето си онази превъзходна радост, която Исус иска да имаме. Бъдете благословени! Амин и Амин! Авторът

Leave a Reply