ЕРИХОН I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КРЕПОСТТА НА БОГАТСТВОТО

“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…” (Матея 6:19-21)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз сега се моля в Святия Дух на моя Господ Исус Христос, за да ти бъде дадена скъпоценната и чиста Вяра на Светиите. Тази Вяра, с която Божиите поколения преди нас победиха дявола и нечестивия му свят. Тази Вяра, с която никой Божий човек не се е срамувал да склопи очи в свършека на дните си и да помоли Господ да прибере духа му. Тази Вяра, с която ще изпиташ и намериш за верни и истинни всяка страница, всеки ред и всяка дума от тази пророческа книга.
Виденията, които ще ти бъдат разкрити оттук нататък, са твърде реални и истински. Те не могат да бъдат документирани с камера или фотоапарат, но непременно ще бъдат доказани и потвърдени в Дух и Истина. Както сам виждаш и се убеждаваш, първата от крепостите на Ерихон, е именно крепостта на богатството. Не би било възможно да бъде другояче, като вземеш на предвид, че най-силният от духовете на дявола е Мамон. Този е духът, за който Господ Исус предупреди всички ни с думите:
“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона…” (Матея 6:24) 
Излишно е да те питам колко голяма би била крепостта, която Мамон изгражда в сърцата на пленниците си. Но за повече увереност ти напомням един много навременен стих от “Притчи Соломонови”:
“Имотът на богатия е укрепен град за него, и той е висока стена във въображението му…” (Притчи 18:11) 
Взимайки на предвид, че в тази книга Господ ни разкрива Ерихон, то аз ще те попитам:
Трудно ли ще ти бъде да обвържеш крепостния град Ерихон с библейските стихове?
Защото лично на мен не ми е никак трудно. Аз виждам този укрепен град през всичките години на слугуването си за Исус. Виждам вътре пленниците му, демонстриращи просперитет и изобилие от земни блага. Виждам костюмирания проповедник, който слиза от луксозния си автомобил. Виждам религиозния баровец, закачил микрофон на ревера си, и готов с часове да хвали и превъзнася това чудно име “Мамон”, измамно лакирано с Името на Исус. Излиза значи богаташът пред паството. Разкопчава за самочувствие копчетата на официалното сако, и с жест на рафиниран банкер пооправя вратовръзката си. Сега е неговото време да лъже, маже и съблазнява. Сега е времето му да прикове погледа на всичките омаяни души към дебелия портфейл във вътрешния му джоб, пълен с прилежно наредени банкноти с едър номинал. Сега е времето богът на крепостите да закрепости с измама всички сърца, до които се докосне с духовете си на алчност и сребролюбие.
Тази гнусна религиозна картинка в България е твърде позната. Тя дотолкова е повтаряна и преповтаряна, щото е станала неизменна част от основата на този противен град Ерихон. С нея дяволът наистина ражда юдите си, карайки измамените души да продадат и предадат Спасителя на душите си. И всички тези хипнотизирани съвременни галатяни, нямат дори сила да прочетат съкровените думи на Апостол Петър, които гласят:
“…като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист…” (1 Петрово 1:18-19) 
Знаеш ли, братко мой, какво се случва, когато тленното започне да проповядва от църковните амвони?
Случва се това, че където има тление, там непременно пристигат и червеите на Сатана. И ако човек няма Вярата на Светиите, та с погледа на Духа да погледне към гнусния амвон и да се отрече от проповедника му, той никога няма да разпознае дявола, нито ще види най-страшната от седемте му крепости – крепостта на богатството. Тази крепост е същинската причина църковни богаташи вкупом да ме намразят, а проповедници на просперитета да ме обявяват за еретик и измамник. Тази крепост е причината в продължение на много години, та и до днес, нито един богаташ да не посвети земните си благословения за Делото на Божия Пророчески Дух, понеже за такъв многото пари и имот струват повече отколкото нетленните съкровища на Сион.
Всъщност, Исус много ясно и точно е определил диагнозата на покварените от духа на Мамон с едно единствено изречение:
“…защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…” (Матея 6:21)
И кой изобщо би могъл да избяга от сърцето си?
Разбира се, че никой!
Сърцето винаги следва мястото на съкровището, защото си е създало силни връзки с това съкровище, които не могат да бъдат скъсани. А когато зад самото съкровище стои реално съществуващ дух, имащ точно определени амбиции и желания, то тогава става ясно, че съкровището е само видимият белег на една невидима и здрава връзка, на едно невидимо и целенасочено въздействие върху мислите, волята и убеждението на човешкото сърце. Ето тази невидима и здрава връзка е крепостта на Мамон. Тя е измамата, която кара човек да игнорира призива на Господ Исус Христос:
“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат…” (Матея 6:19-20) 
“Напротив!” – шепне Мамон в сърцата на жертвите си:
“Хич да не повярвате на това, което е казал Христос! Събирайте си съкровища на земята, и никакъв молец и ръжда няма да ги изядат, нито крадци ще ги подкопаят и откраднат. Вижте само колко много възможности имате, когато парите и богатствата ви са много! Можете да пътувате по лицето на цялата земя, докато безпаричните нямат този шанс! Можете да се обличате с най-хубавите дрехи, да се храните с най-хубавата храна, да си построите най-хубавите къщи, да ги обзаведете с най-желателните вещи! Можете да се погрижите за бъдещето на децата си и да им осигурите най-доброто образование в най-елитните училища и университети! Всичко това можете да постигнете, ако си събирате съкровища на земята! Но ако послушате думите на Христос, то тогава самоволно се отказвате от всяка разумна перспектива в живота си. И ще ходите гладни, мизерни и противни на всичките човеци! И ще изгубите уважението и всяко добро отношение към вас! Животът ви ще стане една поредица от дни, седмици, месеци и години на пълно отчаяние! Ако искате подобна съдба, то тогава продължете да вярвате на думите на Христос! Но ако желаете промяна – аз съм насреща!”
Братко мой! Верни ми приятелю!
Трябва наистина да си създаден от Бога като здрав Сионски диамант, за да не се поклатиш или пропукаш от подобни нашепвания, нито сърцето ти да се съблазни от лесния живот, предлаган от ковчежника на дявола. Защото този лесен живот, който Мамон предлага, не е безусловен. Запомни завинаги това! Този лесен живот си има цена и последствие. Само, че лукавият дух скрива цената и последствието зад крепостта си. Отпред тя е твърде притегателна и блести от злато. Но там отзад, крепостта е изцяло ръждясала. И ако трябва с думи да се изявят цената и последствието, то думите в устата на ковчежника Мамон биха звучали така:
“Мой поклоннико! Аз ще ти дам всичките богатства на света, но в замяна искам душата ти, за да я предоставя като печалба на моя тъмен господар, чието име е дявол и Сатана! Аз ти давам чудесен дял само в този живот и не мога да ти обещая нищо повече, освен него! Но ти трябва да разбереш, че договора за душата ти с мен е ненарушим, понеже непременно ще се обвържеш с мен, като изконсумираш благата, които ти давам. А аз не приемам да ми връщаш обратно богатството, понеже за мен то не е цел, а средство да спечеля душата ти. А моят господар, дяволът, душа за богатство никога не връща! И никоя душа, която му се е продала за богатство, не може отпосле да се откупи и промени сетнината си във вечността!”
Как мислиш, приятелю мой? Дали човеците охотно биха приели да продават душите си на дявола, ако прочетат горенаписаното условие? Няма ли всеки от човеците да си каже:
“Еххх, ако можеше някак си хем да задържа душата си, хем да спечеля всичко в този свят!”
Нека да ти кажа, че дяволът отдавна е чул това човешко “еххх”. И е предприел да построи една най-страшна и погубителна крепост в последния си Ерихон. В тази крепост духът на Мамон не се представя като Мамон.
Не! Не! Не! В тази крепост Мамон е станал “другият Исус”, а богатството му – “другото благовестие”, предлагано от “другия дух”. Сега вече наистина няма проблем сърцата човешки да бъдат съблазнявани и мощно привличани. Защо? Ами защото в масовото покварено съзнание Святият Бог на небесата вече е хванал молива и е задраскал думите на Сина Си Исус, свързани със събирането на съкровища на небесата. А след това е протегнал ръце към всичките човеци, като им е казал:
“Елате при мен, и аз ще ви обогатя на земята не по-малко успешно, отколкото го прави дяволът! Ако дяволът даде десет, аз ще ви дам сто! Ако дяволът ви даде сто, аз ще ви дам хиляда! Ако дяволът даде хиляда, аз ще ви дам милион! Само елате при мен, а не при дявола!”
Кой не би искал вече да вярва в такъв “Бог Отец”, който е готов да превърне всяка църква в люпилня за църковни милионери? Кой не би искал да вярва в един “модерен Исус”, който е загърбил заветните си думи, и е презрял сиромаха Лазар, умиращ край портите на богаташа?
Ето така се роди “модерният Исус” в последните десетилетия на миналия век, който всъщност е съблазняващата маска на Мамон! При този модерен господ човеците вече нямат никакви скрупули и проблеми със съвестта си. При този модерен благодетел вече е достатъчно да изгледаш едно видео с американски просперитет, за да кажеш измамно в сърцето си:
“А бе аз най-глупавият ли ще съм сред вярващите? Що народ се изпроводи да се покланя на модерния Исус, и що християни си оправиха живота с просперитета му! Я и аз веднага да отида зад златната крепост и да му се поклоня, както е редно за един модерен християнин…”
Братко мой! Мога да напиша стотици страници с подобни разсъждения, но ти казвам, че уловените от духа на Мамон пак няма да се покаят, нито ще се отрекат от проповядваната алчност и от изкусителното църковно сребролюбие. Те никак няма да се трогнат, че Апостол Павел всичко считаше за измет, само и само Христос да придобие. Те никак няма да се просълзят от думите му, казани на Ефеските презвитери:
“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за три години денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас. И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени. Никому среброто, или златото, или облеклото не съм пожелал…” (Деяния 20:28-33)
Павлов ли е проблемът, че никому среброто или златото не е пожелал или е Святият Пример на Христова обхода, който днешните църковни проститутки стъпкаха с краката си? Павлов ли е проблемът, че остана сиромах заради Правдата, която е от Вярата в Бога? Павлов ли е проблемът, че Отец избра именно сиромасите в светски неща, но богати с Вяра и наследници на Царството, според точните думи на Яков?
Не, братко мой! Павел нямаше никакъв проблем с крепостите на дявола! Но за същинския проблем на поклонниците на Мамон аз сега ще продължа с видението, което Господ разкри пред очите ми. Защото, оставайки с духа си при Него, аз Го последвах до крепостите на последния Ерихон. И ето, че сърцето ми видя един огромен град с твърде високи стени. Самите стени се различаваха по въздействието си. Те бяха седем на брой и обикаляха града във вид на седмоъгълник. Всяка от стените имаше собствено уникално въздействие и се различаваше от останалите шест. А тогава Господ започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Господен! Виж сега как Ангелът Предизвестител ще се сниши от небесата и ще положи пред стените на този град Ковчега на Завета, както и златните тръби на Божията Святост…”
След думите на Исус Небето над нас се просвети, а всред облаците се появи Врата, която блестеше като слънцето и дъга се спускаше от нея. Така Вратата се отвори, и Ангелът се спусна към Ерихон, носейки Ковчега на Завета, и поставените в него златни Божии тръби. Така дойде миг, когато Ангелът постави Ковчега пред стените на Ерихон. И като се приближи до Исус, коленичи пред Него и Му казваше:
“Слава, Почит и Небесно благословение за Тебе, Царю на царете! Твоя е предстоящата битка, и Твои са седемте Гръма на Божията Святост, които ще загърмят отсред гръмливите златни тръби! Твой е Ковчегът на Завета Ти, в който ще се съберат оцелелите отсред Ерихон! И пак Твое е могъщото Ти благоволение в пророка Ти, който ще надуе гръмливите тръби, за да се предизвика пълното разрушаване на този беззаконен Ерихон!”
След тези думи Ангелът вдигна ръка и посочи към Небесната Врата, като казваше с възвишен и трепетен глас:
“Войнствата Ти, Господи, следват след Гръмовете на Божия Пророчески Дух! И легионите Ти са строени заради Божието мъздовъздаване! Да бъде благословено Името Ти, Царю! Да бъдат благословени гръмливите тръби на Божията Святост, защото ще затръбят за разрушението на измамата и погибелта!”
Докато Ангелът още говореше на моя Господ, отсред Небето се появиха легиони от Божии ангели, строени в седем блестящи Небесни лъча, които се спуснаха към земята, като наобиколиха Ерихон, тъй щото всеки лъч застана пряко срещу всяка от седемте крепостни стени. А тогава Исус се приближи до Ковчега на Завета, като прегърна приятелски Ангела и докосна сърдечно рамената му. А след това, взел първата от златните гръмливи тръби, Той се извърна и ми даде знак да Го приближа, като казваше:
“Слуго Господен, който си пророкът на Сион! Хвани в ръцете си първата от златните тръби! И като се приближиш до златната крепостна стена на Мамон, надуй тръбата на Святостта, за да изявиш Гръма, който ще я разпука, събори и разруши…”
С вълнение, което не мога да опиша, аз се приближих до моя Господ, трепетно наблюдаван от Него, от Ангела и легионите ангели, наобиколили Ерихон. И ето, че ръцете ми поеха първата златна тръба от Господната десница. Така, взел тръбата, аз се приближих до златната крепостна стена на Мамон. А след това, поставил тръбата на устните си, понечих да я надуя…
И този път буря, подобна на грохот, се надигна отсред сърцето ми. И Дъхът на Всемогъщия Отец, който беше самият Гръм, премина през устните ми в самата тръба, тъй щото тя гръмливо зазвуча. А в самия Гръм се явиха думите на Мъздовъздателя, които гласяха:
“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони! Бъди вързан, молецо Мамон, който със сребърници пояждаш белите дрехи на Святостта Христова! Бъди вързан, крадецо Мамон, който със светски богатства подкопаваш Спасението на людете Ми! Бъди вързана, ръжда проклета, която с алчност и сребролюбие пояждаш благородството на истинското Ми Злато!
Първият Гръм Господен разруши крепостта ти, Мамоне! Станал си лъх пред Духа Ми и никой от людете Ми не ще закрепостиш довека!”
В следващия миг Гръмът Господен нападна златната крепостна стена на Мамон. И пукнатини се появиха сред стената, като започнаха да пояждат златото. А там, където златото биваше поядено, мигновено се появяваше сипеща се ръжда. Така, пропукана изцяло, стената заскърца страшно и започна да рухва пред очите ми. И ето, че в мига на рухването, над отворилата се пробойна полетяха милиони бляскави стрели, изстреляни от лъча на легионите ангели, определени за битка против духовете на Мамон. И очите ми скоро забелязаха неизброимо число от поклонници на дяволския ковчежник, които търсеха да хванат парченца от рухналата крепост и отново да ги положат в сърцата си. Те никак не внимаваха на Гръма Господен, но бяха изцяло обладани от блясъка на златото, който впрочем вече преминаваше в ситна ръжда. И когато стрела от ангел се забиеше в някой от поклонниците на Мамон, Слово излизаше отсред Светлината на върха й. И думите на това Слово гласяха:
“Осъден в беззаконието на Мамон!”
Докато още продължаваше рухването на стената, самият дух Мамон, загърнат в златната си пелерина, се опитваше да съюзи и успокои поклонниците си, казвайки им:
“Нищо страшно не е станало! Не обръщайте внимание на стрелите, които удрят сърцата ви! Това е завистта и безсилието на враговете ни!”
Но било, че Мамон крещеше, въздаянието на Гръма вече довършваше крепостната му стена. А тогава видях и малцина пленници, които плачеха поради забитите стрели в сърцата си. И от върховете на тези стрели излезе Светлина с друго Слово, което гласеше:
“Спасен от беззаконието на Мамон!”
Самата Светлина караше оцелелите да бъркат в сърцата си, и да изваждат от тях златни парченца от крепостта на Мамон, които хвърляха навън от себе си, викайки със силен плач:
“Имай милост, Господи Исусе! Чухме Гръма Ти и познахме, че Ти воюваш за нас, за да ни освободиш! Видяхме рухването на крепостта, и разбрахме, че е дошъл краят на дяволското царуване! Усетихме острия лъч от стрелите на Божието изобличение, и сега се каем пред Тебе в прах и пепел!”
Слушайки гласовете на малцината, Господ даде знак на ангелите Си отгоре. И тогава всеки от ангелите, чиято стрела беше довела сърцето на пронизан до покаяние, се приближаваше до него и хващаше духа му, за да го избави от разрушенията на Гръма. И като го извеждаше от рухналата крепостна стена, водеше го в присъствието и до самите нозе на Господ Исус Христос. А моят Господ, взрял се в разплаканите очи на всеки от покаяните, ги питаше:
“Отричате ли се от духа на Мамон, който беше ви мамил зад златната си крепост? Отричате ли се от другия господар, станал причина него да обикнете, а Мене да презирате? Отричате ли се от ръждата му, от молците му и от кражбата, с която беше решил да ви открадне за вечността?”
“О, Господи Исусе!” – плачеха още по-силно оцелелите:
“Отричаме се от Мамон и изповядваме пред Тебе, че Ти оставаш без изменение или сянка от промяна! Ти Си Същият, вчера, днес и завинаги! Мамон ни измами, като се представи с Твоето име, а църковните богаташи омаяха сърцата ни! Но ние сега си спомняме всичките Ти думи на Вечен Живот! И готови сме до свършека на времето да събираме съкровища на небесата, и да Ти послужим така, както никога не бяхме Ти служили!”
Слушайки думите им, Исус се усмихна. А след това се обърна към мен и ми проговори, като казваше:
“Виждаш ли, слуго Господен, какво извърши Гръмът на Отца върху първата от крепостните стени на Ерихон? Виждаш ли как златото на Мамон ръждяса, а малцина от пленниците му се покаяха?
Ето, Аз сега ще поставя тези Мои братя и сестри в Ковчега на Завета Ми! А на останалите, които и след това знамение не се покаяха, нито отказаха от рухналата крепост, остава осъждението от Съдията, както и Отеческата проклетия в огненото езеро!
А на цялата Си Църква сега казвам:
Всичко, което пророкът Ми извърши в това Свято видение, се случва днес и сега – в мига когато четете думите Ми! Днес и сега Гръмът на Отец Ми разруши златната стена на Мамон, и я обърна на ръжда и прах пред Вятъра! Днес и сега полетяха стрелите на Божиите ангели, които ще бъдат възмездие на мнозината и Спасение за неколцината! Блажени и Святи човеците, които се намерят сред неколцината спасени! Аз ще изтрия беззаконието от сърцата им, и ще запиша имената им в Книгата на Живота!
Проклети и осъдени – отсега и довека човеците, които се закоравиха в измамата на греха и сърцата им последваха земните им съкровища! Те ще се нарекат – от днес и завинаги – род на Ерихон, за който няма зазоряване довека!
Аз, Военачалникът на Господното Войнство, още говоря и не млъквам! И както дадох на слугата Ми да надуе първата от гръмливите тръби, така скоро ще му дам да надуе и втората! Блажени, които имат сърца да кажат “Амин” на изреченото от Гръма на Отца! Те са, които имат Образа Ми и познават Сърцето Ми!”

Leave a Reply