ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_4

4. ЯВЛЕНИЕТО НА АНТИХРИСТА

(ЕФЕКТЪТ НА ЗМИЙСКАТА ОТРОВА)

Ето, че стигнах до кулминацията на сатанинската отрова – явлението на Антихрист. Може би малко християни са си задавали въпроса:
Защо Сатана разпространи толкова фалшификати на християнство по целия свят? Защо в продължение на толкова много векове властват с пълна сила извратените прочити и тълкувания на Божието Слово?
Искам да дам отговор на тези въпроси с един по-особен поглед върху Църквата. Исус започна Своето дело с дванадесет Апостоли. Впоследствие един Го предаде. Малко по-късно Бог озари сърцето на Савел, който стана Апостол Павел. Тези хора положиха първообраза на Христовата Църква. Техните велики съдби намериха място в Божието Слово и така Господ засвидетелства, че това е Църквата, носител и изразител на Съвършената Му Воля. Този Божий оригинал трябваше да бъде пример за подражание и следване. Всяка църква трябваше да оглежда себе си в него и да се намери вярна и съизмерима с Божиите критерии. Но тогава се яви духът на Антихрист. Негова задача беше да отдалечи църквите, които му се покорят, от първообраза и първоосновата, положени от Господ Исус Христос и от Апостолите. Ще се опитам да разкрия сатанинската тактика по такъв начин, щото всеки да разбере изначалния й замисъл.
Ето примерът, с който ще си послужа:
Ако ксерографираме важен документ, то ще притежаваме неговото копие благодарение на копирния апарат. обаче, колкото и добро да е копието, оригиналът винаги ще го превъзхожда със своята автентичност. А сега нека да вземем копието, а оригиналът да скрием някъде на тайно място. След това да заживеем с мисълта, че копието по нищо не отстъпва на оригинала и може да ни върши същата работа. Ето, че пристига наш приятел, който също иска да притежава копие от оригинала. Ние, разбира се, не му отказваме, но понеже вече сме прибрали оригинала на тайно място, вземаме копието и го ксерографираме. После му даваме копие от нашето копие… А сега да си представим, че нашият приятел е посетен от друг човек, който също му е поискал копие от неговото копие. С този стил на разсъждение нещата могат да се проточат до безкрайност, но не това е нашата цел. Целта е друга, а именно, да разберем какво се е случило с Църквата през всички тези новозаветни поколения. Атаката на Антихрист беше насочена, за да бъде скрит оригиналът и първообразът на Църквата. Така всяко поколение предаваше на следващото не оригинал, но копие от друго копие. А следващото поколение предаваше на още по-следващото копие от предходно копие… Така във всяко следващо копие нарастваха грешките и заблудите, хитро внедрени от лукавия…
А сега си представете как един ден Бог решава да сравни последното копие с Оригинала Си. Истината е една – това последно копие по нищо няма да прилича на първообраза. В това последно копие ще се хили ехидно образът на Божия противник. От това правим един важен извод:
Създадената система да се копира от предходния модел се нарича традиция! Традицията формира всички аспекти на християнската религия!
Именно чрез традицията дойдоха всички лъжи и грешки в хода на Църквата. Появиха се идоли, езически ритуали и вярвания. Появи се култ към смъртта с панихидите. Гибелните ереси и бесовски учения станаха едно от най-естествените неща, вършени и проповядвани в продължение на векове. Върху Истината беше паднала нощта на традицията.
Нощ, за която Исус предупреди в “Евангелието от Йоан” онези, които имаха уши да слушат:
“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи…” (Йоан 9:4) 
Нещо повече – ако бъдат поставени пред пътя на традицията и Пътя на Исус Христос, мнозина с охота ще продължат по широкия и утъпкан път, не давайки и дума да се чуе за някакво изобличение или просвещение.
“Аз ще вярвам така, както са вярвали бащите ми и прадедите ми! Аз съм патриот и няма да разменя вярата на дедите си за учение, внесено от Запада! Този автор е зъл шпионин и агент на чужди интереси! Аз няма да наруша традициите на светата апостолска и православна църква!” – ето така звучи кредото на много традиционни християни. Кой от тях обаче разбира, че религиозната вяра ще го отведе при онзи, на който се дължи магнетичната власт на религията? А тя е стабилна основа за царството на Антихрист. Човекът на греха и синът на погибелта ще дойде в свят, в който Божиите отстъпници радушно ще го приемат.
Така е, защото образ се привлича с образ!
Има една истина за всеки християнин, която гласи:
Който приема Духа на Живия Бог, той приема и Сина!
Който служи на Святия Дух, той служи на Исус Христос!
Същото духовно правило съществува и при онези, които се отричат от Исус:
Който приема духът на Сатана, той приема и сина му! Който служи на духа на Антихриста, той ще послужи и на самия Антихрист!
Колкото пъти Духът ме е водил в разсъждения за тази тъмна личност, толкова пъти съм изтръпвал при мисълта, че мнозина ще са заблудените, които ще го последват.
Може да звучи по детски наивно, но съм питал Святия Дух:
“Защо, Господи? Защо трябва да се случи това явление? Не може ли да се предотврати?”
Тогава Духът ме е отвеждал в притчата на Исус, където Той определя жетвата като свършека на света, житото като Божиите чеда, а плевелите, като чедата на лукавия. И Божият глас е проговарял в мене, казвайки:
“Стефане, запомни че за оня, който сее, винаги идва време, за да пожъне. Ако Аз събирам житото Си, което се роди от Словото Ми, то не ще ли и дяволът да прибере своето си?
Явлението на Антихрист е жетвата на Сатана!
То все още не идва, защото Моето Присъствие е на тази земя, но когато Аз ви грабна и отведа в Небето, тогава непременно идва времето на Антихрист. Тогава по лицето на този свят ще има доволно много плевели но и други, които са били далеч от Мене и пълнотата на Словото Ми. Това са времената на Голямата Скръб. Тогава дяволът ще прибере при себе си всички, които похулиха Пътя на Истината и приеха да се кланят и да служат на лъжа. Всички те са негови, а не Мои класове. Щом вярват в неговия дух и се кланят на неговия образ – религията, той има право да ги изиска, защото там, където е съкровището ти, там, където са упованията и стремежите ти, там ще идеш и самият ти. Въпреки това мнозина ще бъдат убити и няма да му се поклонят, защото светлината в собствените им духове ще бъде достатъчно силна и съвестта им неопетнена…”
Не зная дали можете да разберете колко голяма е болката в Божието Сърце, колко голямо е страданието Му, че едно огромно число християни никога не са Го познавали и не са общували с Него. Никой от това огромно число не вярва, за да отиде в ада. Никой не иска това, но дълбоко в сърцата си подобни хора са уловени от религиозни демони, които не искат да ги пуснат. Онова, което Духът иска да помним винаги да го положим в сърцата си, е знанието, че Небето ще отвори вратите си само за църквите, останали верни и съизмерими с Първообраза и Първоосновата, положени от Исус Христос и Апостолите! Това не означава нищо друго, освен да се придържаме плътно до Божието Слово и там да откриваме Пътя, който да следваме.
Ако си послужих с примера за оригинала и копията, то го направих, за да разберете, че нищо, дошло от света, не е от Бога! Аз говоря за света, а не за земята и моля да не бъда разбиран превратно. Светът – това е областта на човешката дейност и човешките взаимоотношения. И когато Библията казва, че целият свят лежи в лукавия, тя не казва, че и земята лежи в лукавия, защото “Господна е земята и всичко, що има в нея…” Но погледнете човешките взаимоотношения и дейност, вън от Бога, и вие ще се убедите, че този свят лежи в лукавия. Ето затова нищо, дошло от света, не е от Бога. Каквото е имало Бог да каже – Той го е казал. Каквото е имало да изисква и заповядва – Той го е изискал и заповядал. Каквото е трябвало да ни открие за Себе Си – Той го е сторил чрез Исус Христос. Онези от вас, които са изпълнили сърцата си с боговдъхновено Слово, ще имат велик и боговдъхновен живот. Но всеки, който не е изпитал духа и словото в Истината на Вечната и Свята Библия, прави съзнателно себе си мишена за отровата на старовременната змия. Помнете тези истини и нека те се превърнат в щит на вашата вяра в Исус Христос. Амин и Амин!

Leave a Reply