ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – НАЧАЛО

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Едва ли има нещо по-коварно и опасно от това да вървиш в погрешна посока, считайки я за единствено правилната. В своя живот човек се изправя пред много пътища. Докато живее той има шанса да върви така, както пожелае сърцето му. Но идва ден на равносметка, в който пасивите или активите на живота определят мястото във вечността. Тогава мнозина с ужас разбират, че винаги са били на погрешния път с погрешните си помисли и намерения. И така, както водните потоци на реката не могат да се върнат назад, но винаги са там, където ги е тласнало течението, така и човешката душа не може да си позволи лукса да изживее отново живота си, даден под слънцето. За едни животът под слънцето остава вечна сянка, но други навреме разбират, че няма нищо по-ценно и утвърждаващо от живота под Истинското Слънце, даващо Светлина на житейската пътека.
В тази книга ще се опитам да отговоря на някои въпроси, вълнуващи умовете и сърцата на хората. Тези отговори няма да бъдат нова философия или религия. Те ще почерпят истините си само и единствено от Свещеното Писание, като вечен авторитет на правдата и светлината в човешкото битие.
Заглавието на тази книга ясно подсказва и целта на предстоящите размишления. Цел да направим правилния избор. Цел да изберем верния път. Цел да проумеем в какво се различават и конфронтират Лаодикия и Филаделфия. За онези, които не познават съдържанието на Свещеното Писание, в частност, последната книга от Библията, е съвсем естествено да зададат въпроса:
Какво означават имената “Лаодикия” и “Филаделфия”?
Това са два града в някогашната римска провинция Азия, на които са наречени две от Христовите църкви. В “Откровението на Йоан” има преки обръщения към тези църкви. Съдържанието на тези обръщения прави нарицателни и самите имена не просто като географски понятия, но като духовни символи, зад които се крият проявленията на разрушителния или градивния дух. За да разберем духовното послание на тези обръщения ще е нужна и съответната настройка. За нея ще поговоря в предисловието на тази книга. Вярвам, че всички читатели, независимо дали са християни или не, ще разберат алтернативите на житейския си път. Тези, които не са вярвали в Исус, ще повярват в Него, а онези, които са се отклонили от здравото Му Учение, ще намерят верния компас и ориентири.
Нека Святият Дух да ви благослови с истините на тази книга!
Авторът

Leave a Reply