ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – XIII ГЛАВА

13. БОЖИЕТО ОСВЕЖАВАНЕ – СЪВЪРШЕНАТА ЗАЩИТА ОТ ИМПЕРИЯТА ИЗТОК

Зная, че мнозина са получили нещо ново с тази книга. Те са започнали да забелязват невидимият преди враг против Църквата. Такава беше и целта на тази книга. Когато Бог ми каза, че ще пиша нещо подобно, сърцето ми беше като един бял лист хартия. Аз не знаех какво ще открия на пътя, на който ме изпрати Бог. Сега вие вече знаете какво открих. Открих онзи хилядолетен враг пред Църквата, който се нарича дявол и Сатана, в онова негово лице, което винаги е било забулено, чрез изявата на Авадон.
Трябва да ви призная, че докато писах книгата, аз сериозно се утесних, не толкова от някакъв натиск против книгата, колкото от факта, че днес в много църкви е отворена врата за изявата на Изтока. Като се започне от Източноправославната църква и се премине през дъновистите, кришнарите и теософите.
Моля ви, отхвърлете всяко нещо, което ви се представя с частица “тео”. Бог не обитава такива частици, защото Той не приема да разделя Славата Си с човеци.
Друго прави Бог и всеки с отворено сърце ще го почувства:
Бог възвръща към Себе Си блудните синове и дъщери!
Бог дава изходен път за поразените от източния вятър!
Искам онова, което зарадва моето сърце, да зарадва и вашите. Защото днес Святият Дух изпълнява едни думи на Всемогъщия, с които Той се обръща към Църквата:
“Радвайте се, прочее, и вие, сионови чеда, и веселете се в Господа вашия Бог; защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка, и ви наваля дъжд – есенен и пролетен…” (Йоил 2:23)
Едно от нещата, които днес стават, е това, че започна заключителното изливане на Святия Дух, известно като късен дъжд. Целта на този дъжд ще бъде да утвърди Божии пророци в Духа и Силата на Илия, пълни с Божие помазание против империята Изток. Наша задача и задача на всеки пастор на Господното стадо, е да се покорява на гласа на Божиите пророци, защото те ще водят Църквата в неподозирани дълбочини и просветления. Те ще говорят Словото на Бога без страх и без всякакво покоряване на който и да било човешки авторитет. Онзи, който послуша Божия Глас, дошъл чрез тях, ще преживее най-голямата Слава на Бога в живота си. В този освежителен дъжд Сам Господ Исус Христос ще каже на всички християни от петкратното служение:
“Елате след Мене, за да минем отвъд езерото…”
Едни ще Го послушат и ще се качат в ладията на Духа, за да застанат против Гадаринската земя. Защото тази земя на гадаринците е именно убежище за демоните от Изтока. Славянският Библейски конкорданс на д-р Стефан Банков ще ни разкрие за Гадарин следното:
Гадарин, “тези, които се завръщат от поклонение или странстване”
Отново повтарям, че Бог възвръща към Себе Си всички, които са били пленници на Изтока. Когато избраните стъпят с Исус на гадаринската земя, те ще срещнат там мнозина, които са били на поклонение пред Авадон. И те ще бъдат освободени и изцелени духовно с Божието помазание. Цялата земя на Гадарин ще се покрие с паникьосани скакалци, които ще скачат, където им попадне и Бог ще ги обърне в съкрушителен бяг и отстъпление.
Къде да открием силата на всичко, което Бог ще извърши?
Преди всичко, знайте, че Бог има критерии и стандарти. На всяка атака на дявола, Той е приготвил мощен противовес.
Ето защо ще кажа нещо, ако и да прозвучи като ерес:
Дяволът е обречен да работи за Славата на Бога!
Ако Бог му позволява да бъде активен, то е, за да бъде предизвикана Божията активност. А когато тя настъпи, тогава потоци от помазание и Сила ще се излеят от Небето. Защото днес Всевишният отваря Своето Слово на едно дълбоко място и започва не просто да го чете, но да влива това Слово като помазание в сърцата на избраните Си.
Аз съм много развълнуван от всичко, което Бог ми показа и затова искам да го дам, така, както Бог го даде на мен.
Искате ли да се биете против империята Изток?
Тогава пригответе се да повярвате на думите, които Бог ще ви даде. Нека отворим библиите си на “Книгата Йов” и там да прочетем Словото, което Бог заповяда против империята Изток:
“Ти ли си дал сила на коня? Облякъл си врата му с трептяща грива? Ти ли го правиш да скача като скакалец? Гордото му пръхтене е ужасно…” (Йов 39:19-20)
Първото, което Бог ще направи, е да даде Сила на служителите Си. И това няма да бъде обикновена сила. Ние ще бъдем коне на Бога и пръхтенето ни наистина ще е ужасно за Авадон.
Защо?
Ами защото на неговите скакалци Бог ще противопостави коне, които скачат като скакалци.
Какво значи да скачаш като скакалец?
Отговорът е:
Това значи да издаваш такива заповеди в Името на Исус, с които едновременно да връзваш силата на поднебесната и силата на ада!
Нека продължа с “Книгата Йов”:
“Копае с крак в долината, и се радва на силата си; излиза срещу оръжията. Присмива се на страха и не се бои. Нито се обръща назад от меча…” (Йов 39:21-22)
Едно от нещата, които Бог ще ни накара да направим, е да изобличим теософията и да измъкнем от властта й всички човешки души. За целта ще се наложи здраво копаене именно в “долината”, която тук е преобраз именно на теософията. Защото, ако се върнете назад в тази книга, то ще си спомните писаното за камилите. А някога Бог, погнусен от беззаконията на людете Си, каза чрез пророк Еремия и такива думи:
“Как можеш да речеш: Не съм се осквернила. Не съм ходила след ваалимите? Виж пътя си в долината, познай що си сторила подобно на камила, която бърже тича насам натам из пътищата…” (Еремия 2:23)
Ето затова трябва да измъкнем пленниците на тази духовна долина. Защото ако “град, поставен на хълм, не може да се укрие”, то град, построен в долина, просто е скрит. В долината на теософията са потънали много души. Ето защо някой трябва да ги изкопае оттам и да ги върне на хълма Сион. Разберете това! На Бог са Му скъпи абсолютно всички души! Той иска всички да се спасят и влязат в Небето. И ние не просто ще копаем в долината, за да измъкнем духовните мъртъвци, но ще го правим с дух на радост, защото Силата от Бог ще бъде голяма.
Едно от нещата, които Святият Дух ще ликвидира в умовете ни, е страхът. Авадон много разчита на страха и самият той е олицетворение на най-страшното. Но ние ще се присмеем на този страх и няма да се боим, нито ще се обърнем назад от всеки меч, който той ще противопостави на нашите служения. Но нека отново се върна на “Книгата Йов”:
“С буйство и ярост той гълта земята; и при гласа на тръбата не вярва от радост. Щом свири тръбата, той казва: Хо, хо! И отдалеч подушва боя, гърменето на военачалниците и викането…” (Йов 39:24-25)
Ако има фактор, който върши работа на Авадон против Църквата, това са хрисимите и кротички овчици. Ако влезе вълк в кошарата, те просто ще си наведат главиците и ще кажат:
“Ела вълчо, изяж ни!”
Но за да казва Божието Слово, че с “буйство и ярост” ще гълтаме земята, то в тези думи е скрито нещо важно. Моля ви да не ги приемате, като характеристика на някой душевноболен, който буйства и се нуждае от усмирителна риза. Тук Бог иска да покаже една дълбока истина, която е просто едно стъпало над Апостолската заръка:
“Противете се на дявола и той ще бяга от вас!”
Тук въпросът не е дяволът да бяга!
Тук въпросът е да пусне пленниците си!
Авадон не се респектира от противене! Неговите демони ще бъдат изгонени с буйство и ярост! Бог не иска да гъделичкаме дявола с плътски молитви и заповеди от сорта:
“Хайде, моля ти се! Отивай си пък. Аз ти се противя, противя…”
Въпросът не е да се отбраняваш от дявола!
Въпросът е да го подушваш отдалеч! Въпросът е да го гониш!
Защото днес Божията тръба свири сбор на Божиите войни и заповедите стоят в Духа, но колко са онези, които се включват в гърменето на военачалниците и викането?
На Църквата е нужна ярост против дявола! Буйство против дявола!
А тези двете никак няма да се съобразяват с човешки авторитети или да подлагат на гласуване действията си!
Ето такова време идва в Църквата! Времето на духовните надушвачи!
Времето на онези, с чиято бдителност Божият Храм отново ще бъде издигнат в съвършена пълнота и по стените му ще обикалят стражи!
Тогава в Църквата ще слезе Божията Слава, така щото:
“…гумната ще се напълнят с жито, и линовете ще се преливат с вино и масло…” (Йоил 2:24)
В Църквата ще проповядва само Исус и никой вече няма да Го измести от амвона. Вярващите ще чуят Слово, каквото никога не са слушали. Църквата ще стане подвижно Евангелие и Исус – забележим за всички – от най-малкия до най-големия. И тогава Бог ще извърши Словото Си против Авадон, защото ще каже:
“И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, изедникът, пръгът и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас…” (Йоил 2:25)
Колкото до тези, които похулят в сърцата си гласа на Божиите пророци, то за тях зазоряване повече няма да се намери, защото тази голяма войска, която Бог е изпратил, има за цел да отвее всяко нечисто нещо и да го прибере при себе си. Това е и Божието възмездие против онези, които наричат себе си християни, а не са. Това е изпълнението на верния стих от Второто послание на Апостол Павел към Солунците, където Апостолът ни предупреди:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, (онази голяма войска от бездната, за която се говори в “Йоил” – б.а.) за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (2 Солунци 2:11-12)
Тази книга имаше за цел да разберете какво представлява заблудата, за да имате пълно благоволение в правдата на нашия Господ и Спасител Исус Христос и като Неемия да се превърнете в стражи на Божия дом. Искрено вярвам, че ще употребите истините, написани тук, за Славата на Исус и за освобождението на пленниците на Авадон!
Божието освежаване вече е във вас!
Освободете го в сърцата си!
Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply