ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – XI ГЛАВА

11. ИЗТОЧНОТО ПРАВОСЛАВИЕ – ОКУЛТНАТА РЕЛИГИЯ НА АВАДОН

Няма друга духовна организация, която толкова категорично да доказва произход с бездната, както Източно-православната църква. Тя е тлъстият духовен динозавър на територията на България. Мнозина се страхуват да се изправят против духа на тази църква не по друга причина, а защото този дух е именно Авадон. Човек трябва да е духовно сляп, за да не вижда това, което Божието Слово казва за тази църква. Тя не само е религиозна, но именно окултно-религиозна.
Откъде правя този извод?
Нека обясня това. Ако погледнем на световната история и развитието на религиите от древността до днес, то ще ни направи впечатление, че в класацията по древност си съперничат само две религии – еврейският монотеизъм и източната религия “Индуизъм”. С вековете източната религия се разделя на три основни клона – “Джайнизъм”, “Индуизъм” и “Будизъм”, докато еврейският монотеизъм се разделя на “Християнство”, “Юдаизъм” и “Ислям”.
Защо ви говоря за всичко това?
Именно да се убедите, че Индуизмът е по-стар от Християнството и не е възможно той като религия да е копирал и взел нещо от Християнството. По-скоро е станало обратното:
Във времената на Ранната Апостолска Църква се появиха антихристи, които станаха проводници на гибелни ереси и бесовски учения. Гибелната ерес е ерес на погибелта. А погибелта, както вече научихте в една от предишните глави, е нещо по-страшно от ада, защото разрушава човешкия дух. Гибелните ереси бяха активността на Авадон, князът на погибелта.
А с какво друго Авадон да атакува Църквата, освен със собствения си духовен спектър? И чудно ли е, че ще се намери в днешната реалност църква, която да е паметник на неговата активност?
Нека се съгласим, че всеки бог идва със собствените си изисквания и религия. Той идва с учението си, с реквизита си, с поклонниците си. Така и Авадон дойде със същото. За да разберем какъв е реквизитът на Авадон, трябва да направим посещение в един будистки манастир например.
Ето какво ще видим там:
Първо: Идоли, тоест, изработени от човешки ръце изображения.
Второ: Свещи, обекти със силно хипнотично въздействие, позволяващи духовно внушение от демони.
Трето: Кадения на аромати, с цел упойване на психиката.
Четвърто: Монаси, хора, предани на религията и бога си.
Пето: Манастир, изолатор от света, място, където богът извършва посвещаване на служителите си в учението си.
Забележете, че всичко, което ви давам като наблюдение, е от будизма. А сега да видим нещата в Източното православие.
Нужно ли е да казвам, че при него нещата дословно се повтарят?
Това е абсолютно потвърждение, че тази църква е запечатана от Авадон. Защото, ако някога князът на бездната е създал нужните модели в източните си религии, то същите модели са и в православната религия. С тази разлика, че в православната религия има още нещо. Нещо, което вече не е религиозно, но окултно. При будизма това са техниките за медитация и нирвана. Но при православието това е мощния култ към смъртта.
Искате ли доказателства?
Сега ще ги получите. Нека видим какво представлява една панихида. В нея православният поп започва да пее на черковнославянски и да си люлее кадилницата с темяна, като моли Бог да опрости греховете на вече умряла душа. Само че Бог не е съгласен с подобно ходатайство. Умрелият вече е умрял и е отишъл там, където е вярвал, че ще отиде. За кой ли път ще припомня притчата на Исус за бедния Лазар. В нея се казваше, че богаташът беше на мъки и търсеше изход от положението си, като помоли Авраам да изпрати Лазар да му охлади езика с върха на пръста си. И тогава Авраам каза на богаташа, че между него и ада е утвърдена бездна, която не може да се прескочи. Хайде тогава да видим какво се получава при една панихида. Представете си, че отивате и си плащате на попа за една мощна панихида, за една заупокойна молитва. Попът ви прибира парите и казва на този и този ден да отидете на гробищата, където ще се извърши панихидата. А сега помислете, че никой друг, освен един Бог не знае местоположението на човешката душа, която след смъртта на човека е отлетяла някъде… И започва дядо поп да пее и да се моли Бог да прости греховете на умрелия човек, тоест, с духовния си акт той предизвиква смущения на мъртвия, понеже споменава името му. За този мъртъв има две възможности. Първата – да е в Рая. Втората – да е в ада. Първата – да е като бедния Лазар в лоното на Авраам. Втората – да е като богатия в пламъци и мъки. Нека се спрем на първата възможност. Човешката душа е в Рая. И дядо поп започва да се моли Бог да й прости…
Много важно е да разбирате, че Бог не благославя невежеството и не може да слуша нещо, когато то е против Волята Му. А може ли да е Волята на Бога да Му казваш какво да прави, когато Той вече е направил това, което е направил? Защото Бог още на Моисей каза:
“…ще покажа милост, към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля…” (Изход 33:19)
Ето защо, ако човешката душа е в Рая, тя вече е опростена и Бог не приема да извършва нещо, което вече е извършил приживе в живота на този човек, тоест – простил му е греховете и го е спасил.
Какво става тогава с молитвата на дядо поп?
Нищо повече от това, че тя, образно казано “рикошира” в затвореното Небе и… познайте къде отива! Между Небето и ада е бездната. Ето защо тази молитва отива към бездната и възлиянията на източния православен служител се приемат директно от княза на империята Изток.
А сега да видим и другата крайност. Душата, за която дядо поп се моли, е отишла в ада. За да е отишла там, то е, понеже Бог е заповядал тя да е там. И какво излиза? Излиза това, че дядо поп ще казва на Бог какво да прави, тоест, да прости на тази душа и тя да излезе от ада… Тук отново Бог Си запушва ушите, а молитвата на дядо поп рикошира в ада и… пак си намира княза на бездната.
Това само с една панихида!
Ами я представете си какво ще стане на задушница!
Бедна е всяка човешка представа, която да ви даде поглед върху мерзостта, с която поповете и владиците общуват!
Разбирате ли, че в духовния свят всяка изговорена дума се събира? Разбирате ли, че има духовно съревнование между демоните да събират възлиянията на хората?
Тази е причината Исус да предупреждава, че за всяка празна дума човек ще отговаря в съдния ден.
Колкото до откровението, което току що получихте, то е от Бог и аз моля всеки да го помни, както и да разбере, че всяка молитва, която не е вдъхновена от Святия Дух, рикошира в Небето и попада в бездната, където Авадон я използва за чародейни атаки! Колко повече, когато подобна мерзост придобие вид на свещенодействие!
Аз зная, че ще дойде време, когато от активността на Божиите люде на източноправославния динозавър ще му преседне. Тук само искам да запомните, че това не е обикновена, но е окултна религия, способстваща за тотално покваряване на човешкия дух.
Всичко, което ще видите в православието, е дошло от Изтока. Като започнете от аскетизма и отшелничеството, характерни за индийските йоги и гуру, преминете през манастирите, които бяха просто изкопирани от Изтока, и стигнете до окултните техники за внушения и вглъбяване, каквито са свещите и ароматите. И не на последно място, за пълно потвърждение върху всичко казано, сравнете положението на ръката на дядо поп, когато прекръства хората с ръката на един, който практикува източни бойни изкуства и бъдете сигурни, че няма да откриете разлика.
Запомнете всичко това, защото то ще бъде оръжие от Бога в ръката ви, когато обръщате религиозни хора към Истината на Святия Дух.
Сега ще продължа с една от най-упорито експлоатираните заблуди от империята Изток. Заблудата за кармата, тоест, за съществуването на прераждане.

Leave a Reply