ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – V ГЛАВА

5. ЗЕЛЕНАТА ТРЕВА

Тук ще говоря за зелената трева. Това не е тревата, която расте в двора на църковната сграда, нито е тревата, която лятос косачите косят. Това е една друга трева, в която се подвизават скакалците на империята Изток. В крайна сметка именно тревата е мястото, където човек може да срещне скакалец. В българския език ние го наричаме просто “скакалец”, но в английския език неговото наименование е още по-ясно и се превежда като “grasshopper”. Думата “grass” ще рече трева, а думата “hopper” ще рече скачач. А оттам и скачащ по тревата – “скакалец”. Тук въпросът е:
По каква трева скачат демоните от империята Изток?
Едно от нещата, което различава Библията от човешката мъдрост е това, че човешката мъдрост е погледът на човека, докато Библията – погледът на Бога. Бог е видял отдавна какво е зелената трева и затова е изявил погледа Си чрез Своите пророци.
Нека прочетем сега какво ни казва пророк Исайя:
“Глас на един, който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да провъзглася? – Всяка твар е трева, и всичката й слава като полския цвят; тревата съхне, цветът вехне; защото дишането Господно духа върху него; наистина людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века…” (Исайя 40:6-8)
“Наистина людете са трева…” – говори Божието Слово. Значи те са доста уязвими от скакалците, защото именно тревата е обект на тяхното действие. Защо обаче не всеки човек си има работа със скакалците? В крайна сметка тези демони идат само, когато им заповяда Божият Гняв. Истината е, че зелената трева е едно, тревата, която е започнала да вехне – друго, а семеносната трева – трето. Нека Йов ни помогне в разбирането:
“Човекът, роден от жена, е кратковременен и пълен със смущение. Цъфти като цвят, и се покосява; бяга като сянка и не се държи…” (Йов 14:1-2)
Виждате ли, че Божият слуга говори за кратковременността на роденият от жена човек. Идва миг, когато такъв човек се покосява и се превръща в сянка. Какво е нужно, за да не сме зелена трева?
Отговорът е, че ни е нужно да приемем думите на Исус към Никодим:
“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре…” (Йоан 3:5-7)
Само родените отгоре престават да бъдат зелена трева. Само те могат да бъдат опазени от нашествието на скакалците. Защото някога, когато Бог създаде Адам и Ева, Той им заповяда нещо духовно, което трябваше да вършат, за да са истински образ и подобие на Него. Бог им каза:
“Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна…” (Битие 1:29)
Ето такава трябваше да бъде храната на първите човеци. Не зелена трева, но семеносна трева и плодоносно дърво. Има разлика между зелената трева и семеносната трева. Първата изсъхва, защото дишането Господно я изобличава, като духа върху нея. Но втората е Живот.
Защо?
Ами защото има семе, което пребъдва, семе, което посято в земята, дава плод. Така разбираме, че семеносната трева е Божието Слово, докато зелената трева е дяволското слово. Ето затова човеците, които не познават Бога, са олицетворени като зелена трева, защото те се покоряват на словото на дявола, на неверието или на религията, на окулта или на атеизма, докато Божиите хора не са зелена трева. Те са житни класове! Ето затова Исус в притчите Си ни разкрива, че този свят е нива. И житото в нея са Божиите чеда, а плевелите – чедата на лукавия.
Но какво да е един плевел, освен зелена трева? Какво е един плевел, освен нечестив човек, който се опитва да задушава растежа на житните класове?
Колко ясно го е казало Божието Слово в псалома:
“Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен, че нечестивите изникват като тревата, и всички, които вършат беззаконие, цъфтят, само, за да се изтребят вечно…” (Псалом 92:6-7)
Трябва да избягаме от Божието проклятие, преследващо невярващите човеци, защото Бог още при грехопадението прокле Адам с думите:
“…проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева…” (Битие 3:17-18)
Забележете – “полската трева”, зелената трева, а не семеносната трева на Божието Слово. Защото именно в зелената трева се раждат тръни и бодили, тоест, антихристите. Затова ви моля да приемете мъдростта от тази тема. Господ Исус ни изкупи от Божието проклятие, като прие цялата проклетия на Голготския кръст върху Себе Си.
Не бъдете зелена трева! Бъдете семеносна трева!
Не бъдете плевели! Бъдете жито!
Зная, че в контекста на разсъжденията тук ще се появят много въпроси. И мнозина биха ме запитали:
“Как си обясняваш тогава, че дори и вярващи в един момент стават проводници на религиозния дух, на духа на Антихрист, на духа на Изтока, на духа на Египет, на духа на Содом? Нали вече са родени отгоре? Нали Бог ги е превърнал в семеносна трева?”
Преди всичко, запомнете!
Вие можете да бъдете семеносна трева на Бога, само, ако постоянно се храните със Слово на Живот и имате Живота на Словото!
Не мислете, че след като сте християни, то сте застраховани от всякакви атаки на лукавия. Напротив! Против вас той ще воюва много по-ожесточено, отколкото против невярващите човеци от света, които и без това са в ръката му. По-скоро – разсъждавайте над думите от псалома:
“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото забравям да ям хляба си…” (Псалом 102:4)
Никога не забравяйте да ядете хляба си!
Защото нашият Хляб е Исус Христос!
Той е Насъщния Хляб, Който слиза от Небето, за да яде някой от този Хляб и да живее вечно!
Колкото до това, че скакалците нападат зелената трева, то те ще продължават да го правят. Това е заложено в природата им от самия Бог, Който някога заяви за тях:
“А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна…”  (Битие 1:29)
Вижте само какво сториха те на Египет:
“Защото покриха лицето на цялата земя, така че земята почерня; и изпоядоха всичката трева на земята…” (Изход 10:15)
Словото на Бог е духовно и аз искам никой да не го смята за прочетен вестник. В Библията се пресичат два плана – земен и духовен, като онова, което се случва в земен план, е просто отражение на духовния. Защото сигурно и днес скакалци ограбват селскостопанските реколти в някои райони на земята, но от това никой не е взел да напише нова Библия. Но помислете какво става, когато Всемогъщият обрече един нечестив народ, притеснявал Израил векове наред с робство и мъчение, на поразяване със скакалци. Защото утеснението е било преди всичко духовно, затова и поразяването също ще бъде духовно. Колкото до това, че по време на Голямата Скръб на скакалците им е забранено да пояждат зелената трева, (Вж. Откровение 9:4) то това се обяснява с факта, че Бог дава на човеците по онова време изходен път по съвест, тъй щото който предпочете да опази съвестта си чиста, ако и да не е познал Исус във времето преди Скръбта, да се възпротиви на учението на човека-Антихрист, на белега му и числото му. Тази е причината Антихрист да избие всички, които не му се покланят. Тази е също причината да смятаме, че когато на скакалците се казва да поразяват “само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си”, то се има предвид – такива, които са с прегоряла съвест, понеже съвестта, ако и да не е облечена с вяра в Бога, е светило Господно, доброто съкровище на добрите човеци. Целта на един скакалец е не просто да намери зелена трева. Целта му е тази трева да изсъхне. Тогава тя се превръща в плява и човекът вече е нечестив в сърцето си, както е писано:
“Но те (нечестивите) са като плявата, която вятърът (източният вятър) отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните; а пътят на нечестивите ще бъде погибел…” (Псалом 1:4-6)
Забележете последните думи. Пътят на нечестивите ще бъде погибел – казва Божието Слово.
Знаете ли какво е погибелта? Знаете ли коя личност в Божието Слово символизира погибелта?
Нека да прочетем кой е царят на скакалците и къде обитава той:
“Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон (тоест: Погубител), а на гръцки се нарича Аполион…” (Откровение 9:11)
За тази проклета и тъмна личност и всичко, което тя въплъщава, ще говоря в следващата глава.

Leave a Reply