ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – III ГЛАВА

3. СИЛАТА НА СКАКАЛЦИТЕ

Какви са тия скакалци тук?
Допреди малко разглеждах камили, а сега изведнъж започвам да разглеждам някакви дребни безобидни животинки, които си подскачат по тревата и никому зло не струват. Аз бих бил най-щастливия човек, ако скакалците в Библията бяха наистина скакалци, каквито виждаме с очите си лятос по тревата. Но когато Бог ми даде духовно виждане за тези най-страшни демони от царството на Злото, аз трябваше да призная, че Библията наистина е най-покритата книга в света, която крие в себе си най-големите дълбочини. Тогава питах Бога:
“Боже, защо толкова време не виждах нещо толкова показателно, каквото са скакалците!”
А Бог ми отговори:
“Стефане, Моето Слово не се променя! То е написано такова, каквото е! Нито ред и дума, точка и запетая не са мръднали от него, от както е записано. Променяш се ти, защото си приклонил сърцето си за разбирането, което мога да ти дам само Аз и никой друг…”
В тази глава аз искам да ви направя съучастници в разбирането, което ми даде Бог, за да видите ясно най-жестоките противници на Църквата, елитната армия на Авадон, скакалците.
И така – какво представляват тези тайнствени демони, за да им дава Божието Слово определение, че са скакалци?
Отговорът е скрит още в първата глава за империята Изток, която вече разгледахме. Там вие забелязахте, че тази империя има две нива на действие:
Първо ниво: Религиозно-засеняваща власт, тоест против Слънцето Исус и Небесната Светлина.
Второ ниво: Окултно-засеняваща власт, тоест, против Светлината в човешкия дух.
С първото ниво тези демони се издигат високо против познанието за Бога, като атакуват с религиозни внушения и заблуди. С второто ниво те слизат дълбоко, тоест, атакуват човешката душа с окултизъм, който е най-характерен за демоните на ада. Мнозина нямат знание за разпределението на демоните на Сатана на този свят. Но такова разпределение съществува и е ясно показано в “Посланието на Апостол Павел към Филипяните”.
Ето какво казва там Христовият служител:
“…така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества…” (Филипяни 2:10)
Виждаме, че дяволът е изградил три вида служители.
Първите – религиозно-засеняващи, тоест, началства и власти на нечестието в небесните места.
Вторите – земни зверове, бесове против плътта и душата на човека, които атакуват с болести, немощи, съблазни, изкушения и пожелания.
Третите – окултно-засеняващи, тоест, бесове, против човешката душа, атакуващи я с пожелания към забранения плод, към тайните на битието, към подсъзнанието.
А сега приемете разбирането, че между тези три категории съществуват определени взаимоотношения и връзки, така щото се получава синтез от съюзяването на две от трите сили и този синтез е по-силен, отколкото, ако всяка сила действа самостоятелно. За правилното ви разбиране, аз сега ще ги изведа поотделно, така щото представата ви да бъде пълна:
Небесни същества: Демони на империята Вавилон
Земни същества: Демони на империята Содом
Подземни същества: Демони на империята Египет
Небесни плюс подземни същества: Демони на империята Изток.
Земни плюс подземни същества: Демони на Асирия, империята на човека-Антихрист.
А сега ви моля да разберете, че в синтеза между две империи силата става много голяма, понеже човек бива двойно атакуван и дяволът го затяга с двоен обръч. Наша цел в тази глава е да разберем защо демоните на империята Изток се наричат “скакалци”. Сигурен съм, че в сърцата на мнозина от вас Бог вече е дал отговора, но аз ще го изявя и за всички останали с долната графика, която ще ви даде убедителна представа за скакалците:

grafica locust
Внимателно разгледайте графиката. Тя отговаря на състоянието на тъмния духовен свят и разпределението на силите на Сатана. Тук виждаме небесните, земните и подземните същества. Но както забелязвате, има пет точки – А, B, C, D, и Е. Тези пет точки идат да ни дадат информация за активността на демоните от империята Изток, а именно – скакалците.
Какво прави един скакалец?
Ето какво:
Авадон го изстрелва от ада с определена мисия и така той пресича средната черта, тоест, света и мястото където се подвизават земните зверове. Намирайки жертвата си, скакалецът я хваща и й внушава, че ще я заведе в небесните места, тоест, предлага и учение, което прилича на божествено учение, така щото жертвата да повярва в него и да му отвори сърцето си. Следва измамно издигане до поднебесните места, където жертвата се запознава с бога си, който ще следва и на когото ще се отдава изцяло, тоест, демонът е реализирал скок от точка “А” до точка “B” – от ада до поднебесните места.
Когато вече се е качил в поднебесните места и достатъчно ловко е пленил сърцето на жертвата си, демонът я хваща и прави с нея скок от точка “В” до точка “С”, тоест, към религиозните внушения той е прибавил стремеж по окултното. Така жертвата му преживява смъртоносно духовно сътресение, поради промяната на духовните области. И ако още по-внимателно забележите графиката, то ще ви стане ясно защо Библията ни открива тези демони като скакалци, а именно:
Защото те скачат от една духовна област в друга и от другата – отново в първата! Те правят постоянни скокове от поднебесната област в ада и от ада в поднебесната област!
След няколко такива “скока” човешкият дух е тотално покварен и неспособен да открие каквато и да е светлина и смисъл. Аз имам да ви дам много знания за тези демони и за това се пригответе да ги получите. Основното, което искам да запомните, е това, че те имат едно специално място, което обитават и това място се нарича “бездна”. Бездната не е адът, нито е поднебесната област. Бездната е мястото, където Бог е заключил най-страшните демони на Злото и ако все пак те действат, то е защото Божият Гняв е отворил врата за тяхното действие. Това са демони на възмездие и проклетия. Все пак, за да започнете да полагате нужното убеждение в сърцата си за силата им, аз искам да ви дам някои най-убедителни стихове от Библията, доказващи, че скакалците наистина са елитната армия на Луцифер. Някога в Стария Завет Бог предупреждаваше народа Си за последствията от всяко беззаконие. Но като най-страшно проклятие аз видях стиха, в който Бог изрично предупреди беззаконните:
“Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го пояждат…” (Второзаконие 28:38)
Оставете това, че Бог е хранил земните скакалци със селско-стопански произведения. Аз не отричам, че е имало нашествия на земни скакалци. Имало е наистина. Но когато ние разсъждаваме върху Словото Дух, то нека видим духовното предупреждение на Всевишния. А то е такова, че:
Нечестивият никога не ще може да проповядва Словото Божие, тоест, да сее семената на Истината, защото след всяко сеене на Истината ще пристигат демони-скакалци, които с религиозно-окултните си внушения ще обезсмислят нейната сила.
А кой е нечестив пред погледа на Бога, освен оня, който превръща общението с Него в религия? Може ли религията да устои на нашествието на скакалците?
Не, не може, защото както вече видяхте, те правят скокове именно от ада към религиозния дух, за да пленят мнозина и да ги поядат със силата на тоталното си беззаконие. Вижте и друго предупреждение от Бога:
“Всичките ти дървета и плода на земята ти, скакалецът ще ги пояде…” (Второзаконие 28:42)
Знаете ли, че днес е времето, когато скакалецът пояжда най-много вярващите? Знаете ли, че днес е времето, когато стените на Божия Храм са атакувани от рояци скакалци и пастирите не знаят как да се справят с тях? В Църквата влизат хора, отдавна посочени на това беззаконие, които примамват неутвърдени души с друг Исус, с друго благовестие, с друг дух.
На това какво да кажа?
Изобщо – как четете Библията, господа духовници, господа пастори-наемници? Докога Църквата ще е разграден двор, в който вълкът ще влиза и ще завлича души, които не бива да умрат?
Нека ви покажа Божия поглед върху процесите, които днес се развиват в стотици църкви и дано този поглед накара мнозина да изтрезнеят и да се изправят. Ето какво заявява Бог в “Книгата на пророк Йоил”
“Слушайте това, старци, и дайте ухо, всички жители на земята; ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви? Разкажете това на чедата си; и чедата ви нека го разкажат на своите чеда, и техните чеда на друго поколение. Каквото остави лапачът, изпояде го скакалецът; и каквото остави скакалецът, изпояде го изедникът, и каквото остави изедникът, изпояде го пръгът. Изтрезнейте пияници, та плачете, и лелекайте всички винопийци, за новото вино; защото се отне от устата ви. Понеже на земята Ми възлезе народ силен и без брой. Чийто зъби са лъвови зъби, и който има кътни зъби като на лъвица…” (Йоил 1:2-6)
Когато някой не проповядва новото вино на Исус, то той е “лапач”, пастор-наемник, който не дава живота си за овцете, но живее, като ламти за обогатяване. И знаете ли какво става в църквата на такъв лапач?
Нищо повече от това, че каквото остави той, изяжда го скакалецът. Но мнозина нямат очи да четат Библията, а камо ли да усетят болката в Божието Сърце. Защото днес на земята наистина има народ, чиито зъби са “лъвови зъби”. А защо са лъвови?
Защото, ако отворите “Откровението на Йоан” на девета глава и видите скакалците, които излязоха от бездната, то ще ви направи впечатление, че зъбите им са именно такива. А какво още забелязваме там, записано за силата на скакалците? Нека го прочетем:
“И скакалците приличат на коне, приготвени за война; и на главите им имаше корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица…”  (Откровение 9:7)
Това, че скакалците приличат на коне се обяснява с факта, че ще бъдат необикновено силни и мощни в мисията си. Но виждате ли, с короните нещата стоят по-дълбоко.
Какво олицетворяват короните?
Несъмнено – голяма власт! А скакалците приличат в това отношение не на някой друг, но на Антихрист.
Защо?
Отговорът е, че както те, така и Антихрист излиза от бездната. В шеста глава се показва как Исус отваря печатите и допуска изявата на звяра:
“И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ да победи…” (Откровение 6:2)
В главата за Авадон вие ще получите повече просветления по този въпрос. А сега вижте, че “лицата им бяха като човешки лица”. Фактът, че и скакалците също имат като човешки лица, иде да покаже, че те ще имат специфична сила, свързана със самите им атаки против човеците. Защото в онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят, и ще потърсят смъртта, но смъртта ще побегне от тях.
Знаете ли какво е физическата смърт?
Това е скъсването на връзките между духа и плътта.
А сега си представете, че скакалците така ще впримчат човешкия дух, щото никой да не може, дори да поиска да умре, като се самоубие, да го постигне. Защото животът, като активност на човешкия дух и знание за животворящата сила, е скрит в подсъзнанието на човека. А скакалците ще жилят точно там с жилата в опашките си. Всъщност – те ще запазят живота на нечестивите за деня на Божието възмездие, така щото всички нечестиви да видят Второто Пришествие, за да се изпълни стихът, който казва за Исус:
“Ето, иде с облаците; и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха…”  (Откровение 1:7)
Аз говоря с болка за всичко това и твърде много ревнувам за Божието стадо, понеже не искам никоя овца да попадне във лъвовите зъби на теософията, в обществата за “Кришна съзнание”, в “бялото” братство на Дънов, или в тресавищата на Елена Блаватска, най-усърдната говорителка на бездната и империята Изток. За всичко това ще говоря в тази книга на нужното място. Но преди това ще направя нужните стъпки за разбирането ви.
Искам да знаете, че специфичното действие на демоните-скакалци Библията ни разкрива като духане на “източен вятър”. Винаги, когато този вятър е духал на земята, беззаконието и проклетията са вървели ръка за ръка и духовната смърт и поражение са свидетелствали за това. Затова нека да разгледам този вятър в отделна глава от тази книга.

Leave a Reply