АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – XI ГЛАВА

11. ОБРЪЩАНЕТО НА АСИРИЯ КЪМ БОГА

Разглеждайки времената след Пришествието на Господ Исус Христос на тази земя ще забележим някои събития и Божии пророчества, показващи, че Божията Милост и Любов ще тържествуват категорично в онова време. Когато Исус Христос се завърне в Славното Си Второ Пришествие, ще стана така, че Той и Църквата ще царуват хиляда години на тая земя. И не само ще царуват, но и народите, над които те царуват, ще идват и ще им се покланят в Ерусалим. Нека да видим това славно време през погледа на пророк Захарий. Ето какво казва той:
“И в оня ден живи води ще излязат из Ерусалим, половината им към източното море; и поливаната им към западното море; и лете и зиме ще бъде така. И Господ ще бъде Цар върху целия свят; в оня ден Господ ще бъде един, и Името Му едно. Цялата страна ще се преобърне в поле (благословената Асирия), от Газа до Римон, на юг от Ерусалим; и Ерусалим ще се издигне и ще се насели на мястото си…” (Захария 14:8-10)
Как да разбираме това, което предстои на света?
Естествено – така, че богоотстъпниците ще бъдат наказани, но всички останали, които не са се покорили на звяра, ще бъдат благословени. Сатана няма да успее да поквари всички жители на земята и причината за неуспеха му можем да открием в думите на Исус, Който за онези времена казва:
“И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните онези дни ще се съкратят…” (Матея 24:22)
Фактът, че дните ще се съкратят, означава, че мнозина ще се избавят. А те ще се избавят поради дейността на Божиите избрани в онова време, на онези 144000 Избрани, които ще получат Божието помазание чрез пророк Моисей и пророк Илия. Тези Господни избраници стоят толкова високо в Божиите очи, щото за тях е записано:
“И видях, и ето Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им…” (Откровение 14:1)
и още:
“Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са, които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени между човеците за първи плодове на Бога и Агнето. И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни…” (Откровение 14:4-5)
Именно тяхната активност ще бъде онзи прът в колелата на Антихриста, който ще катурне царството му. А Бог чрез пророк Исайя обеща:
“И ще има друм из Асирия за останалите от людете Му, които ще оцелеят, както имаше за Израиля в деня, когато възлезе из Египетската земя…” (Исайя 11:16)
Нека си спомним чрез кого Бог изведе Израил от Египетската земя. Несъмнено – чрез пророк Моисей. Така и във времената на Антихрист ще действа същият пророк със същото помазание и сила в онези 144000 Избрани, които ще спасят евреите от духовната смърт. Но вижте това сами в “Откровението”:
“И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от Името Ти, Господи, и да Го прослави? Защото само Ти си Свят; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби…” (Откровение 15:2-4)
Ако всичките народи ще дойдат и ще се поклонят на Бога, то това категорично говори, че дяволът не е успял да поквари всички и времето му не е достигнало, защото е съкратено заради Избраните.
Ето тук вече можем да говорим за обръщането на Асирия към Бога. Бог заявява чрез пророк Исайя:
“Господ на Силите се закле, казвайки: Непременно както намислих, така ще стане, и както реших, така ще стои, – че ще съкруша асириеца в земята Си, и ще го стъпча на планините Си; тогава хомотът му ще се вдигне от тях, (народите)и товарът му ще се снеме от плещите им. Това е решението, взето за цялата земя, и тая е ръката, която се простира към всичките народи. Защото Господ на Силите взе решение и кой ще го осуети? И ръката Му е простряна, и кой ще я върне назад?” (Исайя 14:24-27)
Няма по-благословени от тези стихове в Стария Завет, които така убедително да говорят за Божията Милост към този свят. Народите ще бъдат освободени от хомота на Антихрист и товарът на учението му ще се снеме от плещите им. Спомнете си нещо от “Езекиил”, което съм цитирал:
“…и всичките народи на света слязоха от сянката му и го оставиха…” (Езекиил 31:12)
Искам да направите разлика между сянката и образа на Антихрист. Сянката говори, че е скрито Слънцето Христос от гъстите религиозно-окултни облаци на Сатана, докато образът означава, че човек си го е поискал от цялото си сърце и така този образ се е изобразил в него. Искам да направите още една разлика между народите и онзи богопротивен труп (отстъпила църква), който Исус ще порази с меча на устата Си. Трупът е труп заради образа на звяра и числото на името му, докато народите са народи заради съвестта си, която са опазили чиста. А тази чиста съвест ще действа при Пришествието на Исус. Защо?
“Защото в оня ден всеки човек ще захвърли сребърните си идоли и златните си идоли, които вашите ръце направиха за грях вам. Тогава асириецът ще падне от нож не човешки (Вж. Откровение 19:19-21) и нож не човешки ще го пояде…” (Исайя 31:7-8)
Отново искам да повторя и това завинаги да се затвърди във вас. При Пришествието на Исус ще има две поколения човеци. Първите – които Го прободоха. Вторите – които ще заплачат за Него и ще преживеят дълбоко и разтърсващо покаяние. Стихът от първа глава на “Откровението” говори именно за това:
“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха (поклонниците на човека-Антихрист); и всички земни племена ще възридаят за Него. (народите, опазили чиста съвестта си) Така е. Амин…” (Откровение 1:7)
Не е ли чудесно, че народите ще заплачат за Исус? Не е ли чудесно, че Божията Милост ще съхрани милиони човешки души? И не е ли това потвърждение на великият стих, който казва, че:
“В оня ден Господ ще отърси плода Си; от стремителния Ефрат до египетския поток; (река Нил на окултизма – б.а.) и вие ще се съберете един по един, о, чеда на Израиля. И в оня ден ще затръби голяма тръба; и загиващите в Асирийската земя, и изгонените, които са в Египетската земя, ще се кланят Господу в светия хълм в Ерусалим…” (Исайя 27:12-13)
Виждате ли, казва се, че ще се кланят на Бога. А това е угодно на Всемогъщия. Угодно дотолкова, че ако отново се вдъхновим от пророк Исайя, ще прочетем прекрасни стихове, говорещи за обръщането не само на Асирия, но и на Египет. Ето този стих:
“В оня ден ще има друм от Египет за Асирия; и асирийците ще дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, и египтяните с асирийците ще служат Господу. В оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия; трето благословение всред земята; защото Господ на Силите ще ги благослови, като ще рече: Благословен да бъде Египет, Мои люде, и Асирия, делото на ръцете Ми, и Израил, наследството Ми…” (Исайя 19:23-25)
Много пъти през годините този стих буквално ме шокираше.
“Как е възможно, Господи?” – питах тогава.
А Бог ми отговаряше:
“Когато погледнеш с Моите очи Моето Слово, тогава разбирането на Моето Сърце ще стане разбиране за твоето сърце…”
Аз благодаря на Исус, че бе моят Ходатай, Който измоли за Милостта и просветлението от Отец. Най-важното, което прочетох от стиха, е това, че Израил ще бъде заедно с Египет и Асирия “трето благословение” всред земята.
Как да разбираме това “трето благословение”?
Отговорът му по принцип е забулен в тайна, но пред Святият Дух, Който издирва Божиите дълбочини, няма тайни, които Той да не ни открие в Името на Исус.
Естествено е да разбираме, че първо благословение на земята ще бъде Господ Исус Христос, понеже Той е Достойният сам да бъде най-голямото благословение на земята и за човеците:
“Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях…” (Откровение 21:3)
Първото благословение е завърналият се във Второто Си Пришествие Господ Исус Христос!
А сега да видим второто благословение. Второто благословение ще бъде Църквата заедно с онези 144 000 избрани от племената на израилтяните, които в оня миг преди установяването на хилядагодишното царство на Исус са вече в Небето, както това е видял Апостол Йоан:
“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието Слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години…” (Откровение 20:4)
Второто благословение са избраните от племената на Израил (понеже са първи плодове на Бога и на Агнето) и Църквата на Господ Исус Христос!
Така остава третото благословение, което са останалите евреи, оцелели от времената на Антихриста, както и покаялите се Египет и Асирия, тоест, народите, живели под сянката на звяра, но не приели образа му.
Третото благословение са Израил, Египет и Асирия!
Мога да продължа още много в Духа на тази книга, понеже Божието Слово е един дълбок океан, неизследим и неизчерпаем, но тук Бог ми казва да спра. Все пак е важно за читателите да осмислят всичко, така че Силата на Святия Дух да подреди откровенията от тази книга по правилен начин в сърцата им. Последното, с което искам да завърша, е да ви дам духовния репортаж на Исайя за непосредствените събития при явлението на звяра, Второто пришествие на Господ Исус Христос и след това:
“Господ ще докара на тебе, на твоите люде и на бащиния ти дом, дни такива, каквито не са дохождали от деня, когато Ефрем се е отделил от Юда, – ще докара асирийския цар. И в същият ден Господ ще засвири за мухите (демоните на човека-Антихрист, които запечатват в сърцата образа на звяра), които са в най-далечните околности на египетските реки, и за пчелите, (демоните на бесовската мъдрост, които ще слагат белег на челото или на десниците) които са в асирийската земя; и те ще дойдат и всичките ще накацат по запустелите долини, и в дупките на канарите (пробива на духа на Антихрист в отстъпилите църкви), и на всяка драка и на всяко пасище. В тоя ден Господ ще обръсне с бръснач (със Словото и Меча на Истината), нает оттатък реката, асирийския цар, главата и космите на краката, – даже брадата ще смъкне. И в същия ден (когато Исус установи хилядагодишното Си царство) човек, който храни крава и две овце; ще яде сгъстено мляко (твърдо Божие Слово) от изобилието на млякото, което ще дават; защото сгъстеното мляко и мед (Божия мъдрост) ще яде всеки, който е останал всред страната…” (Исайя 7:17-22)
Ето така приключва тази книга. Знам, че тя ще бъде благословение за вас, както бе за мен, когато Бог отвори очите ми да видя Неговото Слово. Империята Асирия предстои да се изяви и затова моето сърдечно желание за всички вас е да се намерите в Небето преди изявата на звяра, да бъдете в редиците на онова Небесно войнство, което ще срази звяра и трупа му на отвореното поле и ще възцари Световното Царство на нашия велик Господ и Спасител – Исус Христос от Назарет.
Моля ви също да доведете истините в тази книга до сърцата на други християни, защото времената са усилни, а изпълнението на библейските предсказания ще стане така неусетно, както сезоните влизат в силата си и преобразяват земята.
Господ да ви благослови!
На Него, Разпнатия и Възкръсналия, Възнесеният и Вечно Царуващият отдавам цялата Слава за тази книга!
Авторът

Leave a Reply