АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – III ГЛАВА

3. ДУХОВНИТЕ ПЛЕМЕНА НА АСИРИЯ

Разглеждайки въпроса за духовните племена, трябва да имаме предвид някои най-важни принципи в духовния свят. Един от тези принципи гласи:
Както Исус Христос е Същият, вчера, днес и завинаги, така и дяволът е същият, вчера, днес и завинаги!
Дяволът ще си остане дявол и той няма да измисли нищо ново и няма да забрави нищо старо. От времето на падението си, когато изгуби достъпа в Небето и Бог го обърна на пепел по земята, той остана с едно огромно число от духовни служители, паднали ангели, в които култивира своята хитрост и лукавство, които обучи и разврати, като им предаде целия си опит, всичката си извратена мъдрост, и ги разпредели според силата им и възможностите им в тези пет духовни империи. Ясен коментар за това как дяволът свали със себе си голямо число духовни сили говори дванадесета глава на “Откровението”, където се казва:
“И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята…” (Откровение 12:3-4)
Тук звездите олицетворяват създадените от Бога небесни същества със свободна воля и достойнство. Ето тези паднали звезди Луцифер обучи във всички възможни аспекти на своята богопротивност, но не за да воюват против Твореца, а против най-великото му творение – човека. Давайки Святия Си Дух на Своите пророци, Бог разкриваше пред тях не племената, противни на Израил, не грехът на Израил, противен Нему, но духовете, застанали като невидими режисьори зад тях. Така вие ще забележите, че на много места Всемогъщият се обръща против царе и князе, тоест, против владетели. И мнозина бързат да оприличат тези владетели със смъртни човеци, които отдавна са умрели. Но виждате ли, че Словото на Бог още стои. Така и тези владетели стоят, защото те не са човеци, но сатанински началства и власти, управители на тъмнината на тоя свят. Тези управители цели четири хиляди години от Адам до рождението на Исус бяха действали на собствените си демонични поприща, но от новата ера насам Сатана ги преквалифицира, за да вършат същата дейност, но по-скрити от всякога. За да ме разберете искам да ви дам един пример. Представете си, че някой пет години е учил архитектура, завършил е и е станал архитект. После цели двадесет години е работил в институт като архитект, зает постоянно в призванието си. Но ето, че институтът фалира и всичките му служители са уволнени. Уволнен е и той.
Какво ще направи?
Най-естественото е да си потърси работа в друг институт, където да работи същото, което двадесет години е работил в стария институт. В неговата област той се чувства най-сигурен, защото има опит в нея. Ето защо всеки шеф, който има нужда от архитекти, ще избере него, понеже той има опит зад гърба си, а няма да назначава новобранци в професията. Така и Сатана не изхвърли демоните си и князете си, работили в Стария Завет при едни условия, (едва ли би си позволил подобен лукс!) но след таен инструктаж ги назначи на работа против Христос и Църквата при съвсем други условия. Но каквито и да са условията, то почеркът им остана същия и Бог го изобличи в Словото Си, за да го знаем и да бъдем не просто защитени, но да станем стражи на Църквата от лукавствата и хитростите на старовременната змия.
И така – как да разбираме духовните племена, застанали днес против Църквата?
Преди всичко – като слуги на духа на Антихрист, готови всякога да станат проводници на гибелни ереси и бесовски учения.
Първото такова племе, което ще разгледам, е племето на едомците.

Leave a Reply