АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – I ГЛАВА

“Пастирите ти задрямват, царю асирийски, благородните ти лежат бездейни, людете ти се разпръснаха по планините, и няма кой да ги събира. Няма лек за язвата ти; раната ти е люта; всички, които чуят за тебе, изплескват с ръце поради тебе; защото върху кого не е падало всякога нечестието ти?” (Наум 3:18-19)

1. ПРОИЗХОД, ЦЕЛИ И НАМЕРЕНИЯ НА АНТИХРИСТА

Навлизайки в дълбочините на Свещеното Писание човек ще открие колко поразително точно е Словото, колко верен и истински е Божият поглед, колко ненарушими са Божиите предсказания. Години наред аз препрочитах пророците на Стария Завет и сякаш в един момент Библията за мен бе като прочетена книга. Когато Бог говори в сърцето ми, че ще пиша книга за духовните империи на Злото, аз самият бях достатъчно изненадан от мащабите на онова, което ми предстоеше да приема от Благодатта на Святия Дух. И ето, че когато погледът ми започна отново да поглъща Словото от пророците на Стария Завет, стана така, че същата тази Библия, която считах за прочетена книга, в един момент бе за мен нова, сякаш никога непрелистяна. Святият Дух просветли ума ми за духовното в Неговото Слово, което теолози и книжници смесват с историческото. А да поставиш едно пророческо Слово за бъдещето под похлупака на миналото, значи да се разминеш с Божиите просветления и дълбочини, с неговата вечна актуалност. Преди да започна разглеждането на тази най-дълбока и важна тема, искам да си припомним едни думи на Апостол Петър, който ни казва:
“Ето, възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци…” (1 Петрово 3:1-2)
Подтекстът на тази Апостолска заръка е много дълбок. Той иде да ни подсети, че ако и светът да остарява Божието Слово не остарява. Ако и човек да прехожда, то вечно стои. А едно Слово не остарява и вечно стои само тогава, когато е актуално и съвременно.
Казано по друг начин Апостол Петър ни казва:
“Не отписвайте пророците на Стария Завет, защото те пророкуваха не само за идването на Исус в плът, но и за Второто Му Пришествие, не само за тогавашните световни сили и империи, но и за бъдещите такива, зад които стои същият почерк на дявола, същите демони, същата стратегия и тактика, същите князе на тъмнината, същите началства и власти. Изобщо – нищо ново под слънцето, ако и светът да се опитва да ви убеждава, че излиза извън рамките на Вечната и Свята Библия…”
В тази глава за царството на човека-Антихрист аз искам да ви посоча ориентирите, които Библията ни дава за неговото царуване, стъпките, които той ще предприеме и отговорът на Бог към неговото царуване. Както се вижда от заглавието, царството на Антихрист се олицетворява с едно име. Името “Асирия”, което ще рече “поле”, както вече имах възможност да спомена в предговора. Естествено е да призная правото на историята да изследва древната държава Асирия, нейното могъщество и власт, влияние и господство, култура и религия. Но когато Бог говори в Словото Си за царството на Антихрист, Той поставя такива белези, че будните духом и познаващите Новия Завет да намерят потвърждение между тези белези и последната пророческа книга – “Откровението на Йоан”. Бог обича да запечатва по подобен начин много от думите, които е изговорил чрез пророците Си, като същевременно е покрил така Словото, че да открият познание в него само онези, които обичат Исус и общуват пълноценно със Святия Му Дух. За останалите нещата са покрити от плътна пелена на неразбиране, която е изпълнение на Божиите пророчески думи в “Книгата на пророк Даниил”:
“…думите са затворени и запечатани до края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат…” (Даниил 12:9-10)
Нужно ни е дълбоко духовно смирение и постоянство, вяра и надежда в преобразяващата Божия Благодат, която може да отвори очите на сърцата ни за Божиите тайни планове и намерения. За всички, които имат в себе си копнеж по дълбочините на Словото, още сега искам да дам два стиха, които служат като основа за едно по-дълбоко изучаване и осмисляне на Божието Слово. И двата стиха ще намерим записани в “Посланието към Евреите”. Ето какво се казва там за Божиите служители на Стария Завет:
“…които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща…” (Евреи 8:5)
“…Защото законът,…съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата…” (Евреи 10:1)
Така, по силата на това писано слово, много събития в Стария Завет, както и Божието отношение към тях, са само образ и сянка на духовните реалности, които днес стоят пред човечеството. Но нека повече не губя време и да ви насоча към онези свидетелства на Библията, които ни дават разбиране и знание за произхода на човека-Антихрист, както и за неговите цели и намерения. Аз отново ще припомня, че името “Асирия” въплъщава в себе си царството на Антихрист. Така, както някога е имало държава Вавилон, а днес има духовна блудница Вавилон, така е имало държава Асирия, а днес предстои да се изяви империята Асирия.
Искам да знаете, че съдбите на Израил по време на Голямата Скръб се преплитат изключително силно с империята Асирия и затова водеща част от разсъжденията в тази книга ще дадат знание не само за човека-Антихрист, но и за евреите в тези времена. Като начало нека се запознаем с най-убедителното пророчество на Стария Завет, свързано с произхода на Антихрист. Ето какво четем в “Книгата на пророк Езекиил” за него:
“Ето, асириецът бе кедър в Ливан с хубави клонове, с дебела сянка и с висок ръст; и върхът му бе всред гъсти клончета. Водите го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които течеха около посаждението му; и изпращаше каналите си по всичките дървета на полето…” (Езекиил 31:3-4)
Нека се спра на подчертаното в стиха от “Езекиил”. Забелязвате, че човекът-Антихрист е “кедър в Ливан с хубави клонове”. Дълбоко в себе си имам убеждението, че Антихристът ще излезе от държавата Ливан, но не ангажирам никого с това. По-важното тук е духовният поглед, който ще ни разкрие някои знамения на лукавия.
Какви биха могли да бъдат тези знамения?
Преди всичко, в смисловия си превод името “Ливан” означава “бял, снежен”. Какво по-голямо желание и каква по-преследвана амбиция от това човекът на греха и син на погибелта да изглежда пределно привлекателен?
За Сатана е много важно така да реализира явлението на сина си, щото да не се хвърли никаква сянка върху неговата личност и светът да бъде максимално излъган и подведен. Човекът-Антихрист трябва да е “бял” и властта му “снежнобяла”, за да предизвика възхищение от поклонниците си. Ето затова асириецът е “кедър в Ливан”, тоест, могъщ като дървото кедър в изкуствената си белота. Тази е и причината, когато Исус отваря печатите и позволява изявата на Антихрист в “Откровението”, да се види, че звярът излиза в типично “ливанска” окраска:
“И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ да победи…” (Откровение 6:2)
А сега забележете важна подробност в този стих. Човекът-Антихрист има в ръката си не меч, но лък. Каква е тайната на този лък?
Преди всичко – мечът и лъкът са оръжия, с които можеш да прободеш. Разликата е тази, че мечът се използва за близък бой, докато лъкът – за далечен. На нас, вярващите, Бог също е дал не само меч, но и лък. Ето защо ние трябва да познаваме духовното значение не само на Меча, Който е Божието Слово, но и на лъка.
Какво е лъкът?
Естествено – слово с далечен прицел. Ако, например, Бог ви каже да се молите за вашите братя и сестри в най-отдалечена географска точка, в този случай вие не можете да размахвате меч. Тук на помощ пристига лъкът със стрелите. Вие запъвате стрелата в тетивата на лъка, отпускате тетивата и стрелата лети. Лъкът и стрелата – това са вашите молитви, които насочват проявленията на Божия Дух не само наблизо, но и надалеч! Ето така, по силата на този духовен закон, Антихрист ще използва лък с много стрели.
“Но какво са тук стрелите му?” – ще попита някой.
Отговорът е, че това са плътските молитви на човеци, които позволяват на звяра да задвижва демони на чародейство, понеже всяка плътска молитва води до чародейство. А в онзи момент плътските молитви на поклонниците на звяра и потенциалните му посрещачи ще са толкова много, че не е никак чудно, че за тях, пленените от религиозния дух на Вавилон, духът на Антихрист, Бог ще каже:
“…понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23) 
По този въпрос има да се каже още много, но аз ще го направя на нужното място в тази книга, когато ще разкрия стратегическите сили на Антихриста. А тук нека продължа нататък. Другото, което четем в стиха от “Книгата на пророк Езекиил” е това, че Антихрист има “дебела сянка и висок ръст”. Но каква друга сянка да има личност, чийто родител е падналият засеняващ херувим? А като вземем предвид амбицията му да постави ръка над целия свят и да превъзвиши себе си над всякакъв Бог и Небесно управление, то ще разберем защо ръстът му е висок.
Искам да имате разбирането, че явлението на човека-Антихрист е най-голямото желание на Сатана. През хилядолетната история на човечеството той е подготвял и все още подготвя това свое желание. За него можем да прочетем в “Книгата на пророк Исайя”, където е записано:
“А ти думаше в сърцето си:…Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния…” (Исайя 14:13,14)
Забележете, че дяволът иска да е “подобен на Всевишния”, а не Всевишен. Това “подобен” иде да покаже, че през цялото си съществуване като Божий противник Сатана е завиждал на човека, защото човекът, а не той, бе създаден по Божия Образ и подобие. Бог ще допусне Сатана да въплъти себе си в сина си и точно за това му е дал време за тази изява. Чудно ли е тогава, че “бездната ще отраства” неговия син, както казва това стихът от “Езекиил”? Чудно ли е, че духовните реки на Сатана ще го хранят и той наистина ще бъде с дебела сянка, тоест, напълно усвоил засеняващата власт на Луцифер. В “Откровението” е записано, че именно от бездната излиза Антихристът:
“…звярът, който възлиза от бездната…” (Откровение 11:7)
Но нека сега отново да се върнем и видим какво още ни разкрива пророк Езекиил за асириеца:
“Затова ръстът му се издигна над всичките дървета на полето, (Асирия) клоните му се умножиха, и като растеше клончетата му се разпростряха поради изобилните води. Всичките небесни птици правеха гнезда в клончетата му; и всичките полски животни раждаха под клоновете му; а под сянката му живееха всичките големи народи…” (Езекиил 31:5-6)
Не може дяволът да е змия, “най-хитра измежду полските зверове”, и неговият син да не придобие такава власт и да не се извиси по-високо от всички други началства и власти на Злото. Забележете, че “небесните птици правят гнезда в клончетата му”. Тези птици не са чучулиги или щъркели. Те действаха по времето на Господ Исус Христос. Те действат и сега. Забележете, че полските животни раждат под клоните му. Това не са обикновени животни. Те действаха по времето на Исус. Те действат и сега. Но колко от нас могат, четейки тези стихове да си спомнят горчивината в гласа на Божия Син, когато Той не без основание казваше:
“Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони…” (Матея 8:20)
От лисици и птици ли дойде горчивината в Исус? Или несъмнено от факта, че човешкото сърце е по-склонно приюти демони на лукавство и чародейство?
Вижте как Исус нарече Ирод в “Лука 13:32”! Вижте как проповедникът от “Еклесиаст 10:20” говори за демоните-птици, които причакват над духа на човека, за да приберат всяка празна дума и мисъл! Вижте и разберете, че предстои да се яви началникът на всяка зла сила и мнозина ще са духовно убитите от него. Ето заради всичко това коментарът на пророк Езекиил е толкова категоричен – “под сянката му живееха всичките големи народи…” Та нали княз на този свят е самият Сатана!
Но ето как продължава пророчеството за човека-Антихрист:
“Така бе красив по големината си и по дължината на клоновете си; (има се предвид поколенията антихристи от възкресението на Исус и до днес – б.а.) защото корените му бяха при много води. (има се предвид – много учения и философии, като зад всяка от тях стои почеркът на лукавия – б.а.) Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият; елхите не се сравняваха с клоновете му, и яровите не приличаха на клончетата му; никакво дърво в Божията градина не се сравняваше с него по красотата му. Направих го красив с многото му клонове; тъй щото всичките едемски дървета, които бяха в Божията градина, му завиждаха. Затова така казва Господ Йеова: Понеже ти си се издигнал високо; и понеже си вдигнал върха си между гъстите клончета, и сърцето му се издигна поради височината му, затова ще го предам в ръката на силния от народите, който непременно ще се разправи с него…” (Езекиил 31:7-11)
Виждате ли какво е Божието решение?
Има само Един, Който може да бъде силен в очите на Отец и това е нашият Господ Исус Христос. Именно Той ще се разправи с Антихриста, а това вече е предмет на втората глава.

Leave a Reply