ЛЪЖАТА ЛИ? ЗАТРЪШНЕТЕ ПРЕД НЕЯ ВРАТИТЕ НА СЪРЦАТА СИ!

Мили приятели! Светът стана толкова зъл, жесток и лукав, че за будния по съвест и дух е дошло времето на най-голямото изпитание. Изпитанието да затръшваш вратата на сърцето си за всеки дух и всяко послание, което е лъжа. Лъжата е най-страшният и чудовищен печат на този свят. За разлика от природните стихии, които биха могли да съборят къща, да наводнят улици, да прекършат електрически стълбове или да изтръгнат дървета от корен, лъжата идва да разруши човешкия дух. А това се случва винаги, когато човекът се съгласява с измамливите факти, които приема за Истина. Всяко едно престъпление против Бога и хората иска да избегне както изобличението, така и наказанието. Точно затова неговият извършител си служи с лъжата – за да го прикрие и така да се оневини. От тази работа престъплението няма да престане да бъде престъпление, но отзвукът му ще намалее право пропорционално на хората, които са приели лъжата на извършителя за Истина.
Има едно предупреждение с две хиляди години давност, което беше изговорено от нашия Господ и Спасител Христос. Думите на това предупреждение гласят:
„И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш…“ (Матея 12:36-37)
Нека ви кажа, че част от грандиозното човешко падение, на което всички днес сме свидетели, е това, че хората искат да се оправдават с думите си, а не да се осъждат с тях. Те не са вникнали в същината на Господните думи, които ни показват, че е много по-желателно един престъпник да се осъди сам с истински думи, отколкото да се оправдае с лъжливи. Защо е така? Ами защото когато някой с думи иска да прикрие престъпленията си, той си служи с лъжа, тоест, думите му не тежат пред Бога, защото са празни и нямат никакво потвърждение от Духа на Истината. А най-убийствения капитал, който някой би тръгнал да трупа, са лъжливите думи, които се натрупват под името му в осъдителния списък на Вечния Съдия. И за разлика от техническите средства за запис на глас, които гузният би унищожил – били те диктофон, касетофон, камера – духовният запис на лъжата се записва в паметта на извършителя, която има както физично копие в мозъка, така и духовно копие в съвестта. Оставам на вас сами да прецените на какъв непоносим и изчерпателен разпит от Бога ще бъдат подложени съвестите на днешните безнаказани престъпници, които няма да имат никакъв шанс да избягат от самите себе си. А като прибавите и ужасяващия факт, че всеки от тях ще има против себе си духовен демоничен обвинител и Свят Небесен изобличител – то представата ни бледнее за страшните последствия пред лъжещите престъпници.
Времето, в което живеем днес, е такова, че най-големите престъпници вече дори не отварят устата си, за да се защитават с лъжа. Не! Те си имат солидни лъжци, които в обществата се наричат медии. Защо да се занимава богатият престъпник със защитни пледоарии от лъжа, когато медията-адвокат ще свърши същата работа? Та нали задачата на тази медия е да формира обществено мнение? Голяма работа, че коментарите и репортажите били лъжа! Важното е да се крепи рейтинга и общественото одобрение към престъпника, а пък бонусите от оправдания престъпник няма да закъснеят.
Представете си тогава тази медийна клиентела, която бълва лъжи, за да прикрие беззаконията на политическия престъпник. И не само това! Представете си как всички изговорени лъжи влизат в сърцата на зрителите и слушателите, които ги приемат за Истина! Какво се случва тогава с излъганите? Нищо повече от вече казаното по-горе, че те са приели празни думи в сърцата си, чрез които попадат в една обща мрежа на беззаконие с престъпника.
Колкото е виновен той, че ги е излъгал, толкова са виновни и те, че са му повярвали!
Ето на тези медийни лъжи искам да затръшнете вратата, приятели! Защото само така ще избегнете съучастието в делата на престъпниците! Защото пред Бога, Който е Вечен Съдия, са виновни за грях не само онези, които лъжат, но и тези, които приемат лъжата им за Истина. Понеже именно с приемането на лъжата се увеличава властта на беззаконието. И нека никой от вече излъганите да не казва, че е невинна жертва, понеже е повярвал лъжа. Защото с такава изповед той съзнателно ще признае пред Бога, че не се е допитвал до Духа Му, до Словото Му, до Святите Му правила и повеления. Не е възможно една политическа класа две десетилетия да превръща предизборните си обещания пред народа в лъжи, а излъганите да им дават отново доверието си, сякаш, че не са осъзнали факта колко жестоко са били измамени.
„По плодовете им ще ги познаете!“ – ни казва Господ и продължава:
„Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?“
От толкова трънясалото и буренясало битие в България, ще твърди ли някой пред Бога, че не е бил лъган и излъган – не веднъж или дваж, не десетократно, но стократно? А какво направихте с лъжливите думи? Държите ли още демоничния им товар в душите и сърцата си? Насилвате ли се отново да повярвате на закоравели и рафинирани лъжци, без изобщо да проумявате, че животът в лъжа е като хързулване в леден улей? Може ли лъжещият да спре да се пързаля, ако няма силата да осъди сам себе си, като каже на Господ и хората:
„Аз съм жалък лъжец и фалшив човек! Прости ми, Господи, че лъгах Теб! Простете ми хора, че лъгах вас! Нека понеса наказанието си – днес и сега – за да не ме настигне при въздаянието на Страшния Съд!“
Но ако безумните искат да бъдат лъгани от лъжеца си, лъжейки го, че му вярват, а пък той се самозалъгва, че ги е подвел да го смятат за искрен и праведен, то тогава картинката заприличва на морална вакханалия, пред която Содом и Гомор ще са детски ясли за бъдещи престъпници.
Ето това наблюдавам, приятели мои, с вярата си и съвестта си поне през последните двадесет години от живота си. Аз отказах да пускам лъжата в сърцето си. Отказах да казвам „Амин“ на нейните говорители и адвокати. Отказах да ставам съучастник на умноженото беззаконие и да връзвам устата си с юздата на лицемерието и притворството пред сатанинската власт.
Никога не забравяйте, че дяволът е баща на лъжата, и единственият начин да не се окажем негови родственици, е като пазим сърцата и душите си от лъжливите устни и език. Защото:
„Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан, и който издиша лъжи няма да избегне…“ (Притчи 19:5)
Амин и Амин!

Leave a Reply