ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕВЕРНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз съм напълно убеден, че ти си усещал вятър против сърцето си. Може би не си знаел, че е вятър. Може би си го усещал като насилие върху сърцето си, като напор на лоши помисли или като лъхване от невидима сила, но за Верните на Господ Исус не остава нищо друго, освен с цялата вяра на сърцата си да превъзмогват над самия вятър. Видението, което сега ще разкрия пред теб, иде да ти покаже един по-дълбок пророчески взор над ветровете на дявола. Защото както по земята духат различни ветрове, така и в духовния свят над нас има различни проявления на сатанинската ярост и лукавство.
Ето и самото видение, което Исус разкри пред очите ми:
Аз бях издигнат от Силата на Святия Дух над самата земна планета. Тогава забелязах четири вятъра, които духаха по земята. Ти знаеш земните посоки и те са: Изток, Запад, Север и Юг. Ето така – от четирите духовни посоки на земята духаха четирите вятъра на дявола. Докато гледах самите ветрове, до мен се появи Господ Исус, като ми каза:
“Ето оттук ти виждаш ветровете на дявола. Това са четири вятъра. Източният, Западният, Северният и Южният. Тези ветрове духат от мига, в който дяволът беше изхвърлен на земята заедно с онези, които одобриха претенциите му за власт и величие като Бога…”
След думите на Господ Исус очите ми видяха гледка, която ме потресе. Аз виждах милиони демони, струпани накуп, които се движеха натам, накъдето би им посочил Луцифер. А самият паднал херувим стоеше всред центъра на земята и размахваше крилата си. Според размахването на крилата му се осъществяваше съответното движение на милионите демони. Защото всички те твърде прецизно наблюдаваха и изпълняваха заповедите на началника си. Самото им движение, което беше твърде бързо, се превръщаше на вятър. Така тези ветрове настигаха милиони човеци, и като ги блъсваха, поваляха ги на земята. В мига, когато някой човек падаше на земята, в сърцето му се шмугваше и демонът, който пръв го събаряше. А ветровете на дявола наистина бяха четири. И за разлика от земния поглед, който би търсил земна посока, духовният поглед виждаше нещо друго. Така например, Северният вятър на дявола, не идеше от земната посока “север”, но самият той духаше от поднебесните към земните места. А Южният вятър на дявола не идеше от земната посока “юг”, но от самите места на ада. Всичко това ме изненада и тогава Господ ми каза:
“Аз ще ти покажа как действат тези ветрове и затова първо ще ти посоча Северния вятър. Защото този е вятърът, който духа против Верните Ми чеда. Затова нека сега двамата с теб да видим отблизо атаките му…”
След думите на Исус самата Сила на Святия Дух ме приближи до Северния вятър на дявола. Това бе внушително стълпотворение от демони, строени в дълги километрични колони, чийто край докосваше небесните места. И ето, че погледът ми съзря и Верните на Господ Исус човеци. Всички те бяха облечени в светъл и чист висон и вървяха нагоре по една светла диря, подобна на слънчев лъч, която Исус ми разкри като Неговия Пример на земята. Само след миг започна атаката на Северния вятър. Защото всичките тези демони започнаха да връхлитат последователите на Исус, като искаха да ги отклонят от светлата диря. Но Верните оставаха непоклатими. Така, докато гледах самото видение, Господ ми каза:
“Искаш ли да почувстваш атаката на Северния вятър? Искаш ли да разбереш какво изпитват и чувстват всички Мои приятели, които твърдо и неотклонно следват Примера Ми. Застани тогава сред тях и тръгни по светлата диря, оставена от Примера Ми…”
След думите Си Господ ме постави сред последователите Си и така в самото видение аз станах част от тях. Миг след това очите ми забелязаха как Северният вятър отново започна да атакува Верните на Исус. И тогава ме лъхна мраз и студенина. Лъхът беше толкова категоричен, щото усетих как започвам да замръзвам. Самите ми ръце сякаш, че се вкочаниха и болката от студа започна да пронизва като хиляди иглички сърцето ми. Тогава извиках към Господа:
“Исусе, стана много студено! Ужасно студено! Тук не се издържа повече. Как издържат приятелите Ти, Господи?”
А Исус, Който стоеше само на няколко метра от мен, ми каза:
“Виж, че въпреки студа, Моите Верни нито са се уплашили, нито са се отклонили. Виж сърцата им!”
Погледнах сърцата на Божиите хора и забелязах, че в тях пламтеше силен Огън. Огън, който леденият вятър не бе успял да потуши. Напротив – колкото повече се усилваха атаките на вятъра, толкова повече се разпалваше Огънят. И тогава разбрах, че този Огън беше Божията Любов. Разбрах, че самата Божия Любов пазеше Верните. Защото при все, че леденият вятър беше зареден със зли и обидни думи, с хули и омраза, с клевети и презрение, пак всичко това не беше накарало нито един от Божиите хора да отговори на злото със зло. Те обичаха враговете си и се молеха за тях, но нито за миг не отстъпваха от пътя и призванието си. Така аз в самото видение протегнах ръката си към сърцето на един от човеците. След миг ръката ми пламна, а аз я поднесох към сърцето си. А тогава стана чудо вътре в мен. Защото омразата вече нямаше ефект и целият ми дух бе съживен и запален. Вкочанените ми и избледнели от студа ръце отново възвърнаха руменината си. А Господ ми каза:
“Запиши на книга това видение и кажи на всичките Ми братя и сестри, че само с Огъня на Божията Любов ще превъзмогнат над Северния вятър. Защото Северният вятър е вятър на религиозната злоба и презрение. Северният вятър е вятърът, който се зарежда с чародействата, укорите и хулите на плътските християни, които мразят и презират Моите свидетели и пратеници и не искат да следват Примера Ми. Тогава всички тези милиони демони имат сила да действат като вятър против Божиите Верни. Нерядко мнозина падат покосени от този вятър, защото отговарят на хулата с хула, на злобата със злоба, на клеветите с клевети и така отварят място на дявола в сърцата си. Те никога повече не се изправят, за да възвеличат Господното Име в сърцата си, като пострадат заради Мене. Но ако мислиш, че само с това е силен Северният вятър, то наистина не си виждал колко коварен и жесток е дяволът. Затова нека ти покажа другата атака на този вятър. Защото за разлика от първата атака, при която Моите се утвърждават, а неверните отпадат, то втората атака носи на сърцата нещо повече от смърт…”
След думите на Исус видението се промени и очите ми вече виждаха огромна зала, пълна с хиляди човеци. Те викаха, скачаха и танцуваха, а на самия подиум стояха лидерите на тези човеци. И ето, че над самото пространство над залата се спусна Северният вятър. Този път той наподобяваше торнадо. А както, надявам се, ти е известно, торнадото е особена буря. Буря, при която вятърът придобива въртеливо движение и от облаците към земята се спуска нещо, подобно на ръкав или фуния, която засмуква всичко във себе си. Ето така фунията на Северния вятър се спусна над самата зала и започна да всмуква в себе си всичките човеци, като първо започна от лидерите им. Това накара хиляди да викат “Алелуя” и да възхваляват праведността и святостта си. Миг след това очите ми вече наблюдаваха изумителна и зрелищна картина. Всичките хиляди човеци се въртяха във фунията на торнадото, която ги издигаше все по-нагоре и нагоре. Колкото по-нагоре се издигаха човеците, толкова повече въздухът закънтяваше от виковете им. Погледнати от още по-близо човеците във фунията бяха в още по-ужасно състояние. Защото всеки от тях беше грабнат от демон на гордост и превъзнасяне и се въртеше заедно с него в самото торнадо на дявола. И тогава Господ ми каза:
“Ако не си виждал какво значи религиозно главозамайване, то сега е моментът да го видиш. Защото Сатана няма да спре с торнадото си, докато не поквари тотално всички човеци, които е накарал да се превъзнасят и възгордяват…”
Действително, че всичко пред очите ми обясняваше думите на Исус. Защото Северният вятър все повече се усилваше и фунията на самото торнадо се въртеше все по-бързо и бързо. И тогава стана нещо неочаквано. Защото в торнадото се задействаха центробежни сили, които направиха така, че хилядите човеци бяха разхвърляни настрани от голяма височина. И като падаха от високото, разбиваха главите и телата си в земята. Така, за първи път в живота си, аз разбрах и проумях същината на стиховете, записани в “Притчи Соломонови”:
“Гордостта предшества погибелта и високоумието – падането…” (Притчи 16:18)
А Исус, гледайки мислите на сърцето ми, добави:
“Кажи на всички и нека знаят, че гордостта и превъзнасянето са атаки на Северния вятър. И на тези атаки ще превъзмогнат само смирените и скромните. Целта на всяка такава демонична атака е да издигне човек измамно високо в поднебесните места на Вавилон, като го накара да си въобрази, че е достоен и издигнат от Бога. А тогава неизменно идва и падането. Защото именно такава е целта на дявола – да главозамайва и издига на високо, откъдето падането непременно е духовна смърт.
Кажи Ми тогава! Кога на теб ти се е замайвала главата? Или кога си получавал виене на свят?”
“Господи, това ми се е случвало като малък, когато съм ходил на лунапарк и съм се качвал на въртележките. Миг, след като сляза от тях, аз съм чувствал именно главозамайване…”
“Сега разбра ли какво ще рече религиозното главозамайване и превъзнасяне? Ако теб те е въртяла въртележка в лунапарк, то какво ли друго да е въртяло Божиите отстъпници освен Северният вятър на дявола? Какво ли друго да върти днес главите и сърцата на онези човеци, които презират Гласа Ми и не желаят да се покаят поради злите си дела? Не разбираш ли, че всички те отдавна са попаднали във фунията на дяволското торнадо, което ще ги хвърли от високото в миг и час, когато казват “Мир и безопасност”?
Да търсят ли тогава Моите последователи поводи и начини за бързо издигане в религиозната йерархия?
Да търсят ли евтината слава и главозамайване, за които човек заплаща с мястото си във Вечността?
Да търсят ли ръкопляскане по лъскави конференции, които са под постоянен прицел на Северния вятър, когато могат със смирение да устоят в колената Ми?
Нека всички разумни си спомнят думите на Отец Ми, свързани със Северния вятър. Защото това са думи на Божието наказание над отстъпилите църкви:
“От север ще избухне зло върху всичките жители на тая земя. Защото, ето, Аз ще повикам всичките колена на северните царства казва Господ; и те ще дойдат и ще поставят всеки престола си във входа на ерусалимските порти, и срещу всичките стени около него, и срещу всичките Юдови градове. И ще произнеса съдбите Си против тях поради всичкото им нечестие, гдето Ме оставиха и кадиха на чужди богове, и се поклониха на делата на своите ръце…” (Еремия 1:14-16) 
Днес е времето, когато северните царства на дявола, сиреч, началствата и властите на нечестието в небесните места, са поставили всеки престола си във входовете на ерусалимските порти. И когато влезе човек през тези порти, то и сърцето на такъв ще се насити на гордост и превъзнасяне, на северен вятър, пълен с омраза против Верните на Бога и с гордост за поклонниците на дявола. Затова и съдби на огромно превъзнасяне и съкрушително падение има от Моя Бог и Отец върху всички, които се поклониха на делата на ръцете си и отдадоха слава на собствените си измишления. По тази причина днес Аз се обръщам към всички Мои, като им казвам думите на пророка Си Еремия:
“Издигнете знаме към Сион; бягайте, не се спирайте; защото Аз ще докарам зло от север, и голяма погибел…” (Еремия 4:6) 
И ето, че злото вече е дошло!
Нима още ще стоите всред него?
Нима още стоите всред онези, чието благовестие е за земята, а не за Небето?
Нима още стоите всред фунията на Вавилонското тщеславие, която всекидневно засмуква хиляди по хиляди?
Ето, Благостта Ми е простряна към вас!
Хванете ръката Ми и тръгнете по Пътя, на който ще усетите всичката омраза и презрение от човеците. Защото само така ще сте сигурни, че вървите към Сион. Само така ще сте сигурни, че Северният вятър духа против вас, а не вътре във вас…”
След последните думи на Исус видението със Северния вятър се прекрати и Господ ми даде ново видение. Видението с Южния вятър, наречен още и Изсушителен вятър.

Leave a Reply