ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 32 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,
а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с тежестта на Неговата Корона! С това послание Святият Дух ще освети и просвети поколението Итамар, посочено да царува с Небесния Цар в идещия величествен Милениум!

Leave a Reply