ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIV ГЛАВА

14. СГЪСТЕНАТА ТЪМНИНА НА ЗЛОТО

Най-светлото знамение, което историята на човечеството помни, беше явлението на Господ Исус Христос на този грешен свят. Нашият Творец, Създателят ни, напусна Небесната Си Слава и прие образ на човек, на Човешки Син, Който се натовари с греховете и беззаконията ни, за да ни приведе при Бог Отец опростени, умити и облечени в светъл и чист висон. И така, както историята на човечеството е преживяла най-светлото знамение от Небето, така и предстои да преживее и най-тъмното знамение – явлението на човека-Антихрист. През вековете на човешката цивилизация на тази земя са се раждали много диктатори. Всеки е оставил някаква своя следа. Всеки е бил болен по своему, с амбиции за светско господство и деспотизъм. Като започнете от цар Навуходоносор с Вавилон, преминете през Чингиз Хан с неговите завоевания, продължите с Наполеон Бонапарт и стигнете до Адолф Хитлер и Сталин. Колко много тъмни знамения е преживял светът и все пак е оцелял. Но ето, че онова знамение, поради което адът и бездната са притаили дъх и чакат, скоро ще дойде и пред него всички тъмни знамения ще бъдат бледи сенки.
Аз се прекланям пред Мъдростта на нашия Бог, Който във Вечното Си и Свято Слово е видял Началото и Края. Аз се прекланям пред Онзи, Който така е изрекъл Словото Си, щото жадните за Духа Му могат да видят Края в Началото и Началото в Края. Това шесто знамение, което Бог някога извърши чрез пророк Моисей над Египет, има своя духовен паралел с изявата на човека-Антихрист. Но нека сега да прочетем какво направи Бог чрез Моисей над земята на Фараона:
“Тогава рече Господ на Моисея: Простри ръката си към небето, за да настане тъмнина по Египетската земя, тъмнина, която може да се пипа…” (Изход 10:21)
Забелязвате ли, че това не е обикновена тъмнина?
Ако искате, загасете лампата някоя късна вечер в дома си и се опитайте да пипате тъмнината. Няма да успеете, защото тази тъмнина няма реален физически образ. Но когато Бог казва, че тъмнината ще се “пипа”, то тя наистина ще се пипа, ако и някой да няма обяснение как ще стане това. За да ви помогна в разбирането искам да си спомните какво правеше Апостол Тома. Той винаги искаше доказателства от Исус. Той предпочиташе логическата постройка на фактите пред вярата да се приемат като такива. И когато му известиха, че Исус е възкръснал, той заяви спонтанно:
“Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам…”
Тогава Господ се смили над ученика Си и му каза:
“Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, но вярващ…” (Йоан 20:27)
Какво направи Тома? Той пипна Спасителя! Исус бе пред него реален, така че наистина да може да Го пипне и Го докосне. И сега помислете. Бог казва чрез Моисей, че над Египетската земя ще настъпи не каква да е тъмнина, но тъмнина, която да може да се пипа. От примера с Тома видяхме, че човек пипа тогава, когато Онзи, Когото пипа, е реален, действително съществуващ и стоящ в трите измерения на времето, пространството и материята. Каква ще е тогава тъмнината, която може да се пипа, ако не е някой, в когото телесно да обитава всичката пълнота на тъмнината и Злото?
Понеже при явлението си Антихристът няма да е призрак, но реална личност, дошла в света и можеща да се пипа. Сега разбирате ли, че още в “Книгата Изход” Бог показва с какво знамение ще отговори на жестоката империя Египет в последното време? Защото в друга книга и с друг Свой пророк Бог се обеща на египтяните, като заяви:
“И ще затворя египтяните в ръката на жесток господар, и свиреп цар ще ги владее…” (Исайя 19:4)
Този свиреп цар е несъмнено Антихристът. Спомнете си, че градът, в който той ще установи властта си, ако и да е Ерусалим, духовно се нарича “Содом и Египет”. Това, че духовно се нарича така, иде да покаже, че онази тъмнина, която можеше да се пипа в някогашен Египет, е преобраз на човека-Антихрист в последната духовна империя Египет. Толкова за това шесто знамение на Бога. А сега да премина към последното знамение.

Leave a Reply