ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VII ГЛАВА

7. ЕГИПЕТСКИЯТ СТРУПЕЙ ИЛИ ЗА БОЖИЕТО ПРОКЛЯТИЕ НАД ОКУЛТИЗМА

Не съществува нито едно беззаконие, което да няма своето наказание от Бога. Всяко нещо се заплаща с нужната цена. И най-скъпоценната вест за нас, като повярвали в Господ Исус Христос, е тази, че Той плати за греховете ни и стана проклет на Кръста заради нас. Чудесно е, когато сме покрити от Кръвта на Исус. Чудесно е, когато Небесният Отец ни прощава греховете, слушайки Ходатая на нашите души. Но помислете какво става с онези, които нямат Ходатай. Помислете какво се случва с тези, които не са под Благодатта на Святия Дух, а под Закона, който осъжда княза на този свят и всичките му поклонници или слуги.
Тази глава ще ви разкрие последствията от окултизма, от сърдечните влечения към забранения плод. Някога, когато Бог изведе народа Си от властта на Египет със силна ръка и мощни знамения, пророк Моисей изяви пред Израил два пътя. Пътят на благословението от Бога и пътят на проклетията. Как са го слушали тогава израилтяните можем само да предполагаме. Бог е Дух и Неговите думи са духовни. Най-страшното, което може да се случи с човека, е духовната проклетия, тоест, последствията върху духовното му естество. Аз не отричам, че болестите на плътта са проклетия. В крайна сметка те са само едно отражение на духовни причини.
Но колко по-страшни са духовните болести от плътските такива?
Окултизмът има една най-страшна роля – да разрушава човешкия дух. За онези, които винаги следват Бога с право сърце, Всевишният каза:
“Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху ония, които те мразят…” (Второзаконие 7:15)
Не може империята Египет да е най-проклетата и върху нея да не се стоварят Божиите проклятия. Стихът казва, че това не са просто болести, но са “зли египетски болести”. Бог твърде силно ревнува за Святостта Си и Истината Си и Гневът Му пламва против онези, които с ненаситно желание търсят да правят зло. А мога да кажа, че когато Бог въздава на нечестието, то няма душа, която да не се уплаши и човек, който да не отпадне от ужас. Спомнете си как Авраам отиде да живее в Египет и накара жена си Сара да казва, че му е сестра.
Какво стана тогава?
Стана това, че Фараон беше сполетян от тежки язви и макар, че бе служител на дявола, побърза да освободи Авраам и жена му. Изобщо – Божият Гняв винаги пламва против слугите на нечестието, когато те застанат против Неговите избраници. Искам да знаете, че в това отношение най-жестоката болест, която сполита поклонниците на окултизма, е египетският струпей. Даже при произнасянето на думата “струпей” аз вътрешно настръхвам и се отвращавам, но именно тя е била използвана от пророк Моисей, който изявяваше на Израил благословенията и проклятията от Бога. Нека тук да прочета думите на пророка:
“Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш…” (Второзаконие 28:27)
Ако помислите върху всичките тези болести, то нещо ще ви направи впечатление. Представете си, че някой е сполетян от струпей, краста, сърбежи. Какво ще направи такъв човек?
Естествено – ще отиде на лекар. И то не при какъв да е лекар, но при специалист по кожни болести. Става ясно, че последствията от окултизма рефлектират върху кожата. Кожата е тази, която ще пострада от тях. За тези, които ще започнат да се чудят върху изложението на по-нататъшните съждения, искам да препоръчам отново да се върнат и прочетат главата за тайните на битието. Там вече разбрахме, че при грехопадението Бог облече Адам и Ева в кожени дрехи, които, духовно погледнати, отговарят на нашето съзнание. Ето защо последствията от практикуване на окултизъм ще окажат въздействие върху човешкия ум, върху съзнанието. Египетският струпей е преди всичко духовен преобраз на покварено съзнание. А това, че окултизмът може да засегне с болести нашата плът, е само следствие от покварата в духовното. Аз молих Бог да ми обясни как духовните неща рефлектират над телесните и един ден Той ми каза:
“Стефане, какво става, когато един цар не може да държи контрол върху царството си? Какво става, когато този цар е болен и няма сила да държи под контрол поданиците си? Няма ли такова царство да бъде съборено от вътрешни бунтове? Няма ли царят да падне от трона си и на неговото място да дойде друг цар – зъл и лукав? И в този случай къде е причината за слабото царство и бунтовете в него? Не е ли в царя?”
От въпросите на Бог разбрах, че този цар е собственият ни дух, а царството е нашето тяло. Когато в собствения ни дух влезе тъмнината на лукавия, то духът ни вече губи животворящата си сила и контрол върху тялото. И тогава това тяло боледува и може да умре.
Но как духът ни упражнява контрола си?
Именно чрез съзнателната си активност, тоест, чрез ума, който е посредник между духа и тялото. И сега помислете – ако посредникът е помрачен, то какво му се пише на тялото? Няма ли тогава посредникът да накара собствения си цар и владетел да напусне трона и на неговото място да седне демон?
Това е страшно, но е самата истина!
Когато един човек влезе под властта на окултизма, тогава върху неговата съдба започва да действа Божието проклятие, изречено от пророк Моисей:
“Небето над главата ти ще бъде мед, и земята под тебе желязо. Господ ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; ще слиза на тебе от небето догде бъдеш изтребен…” (Второзаконие 28:23-24)
Знаете ли какво е медта като духовен символ?
Запомнете, че тя отговаря на плътта! И за да казва Бог, че небето над някого е мед, то има предвид, че такъв човек, в желанието да надникне в Небесното, ще бъде роб на собственото си плътско мислене. А сега вижте желязото в цитирания стих. Защото то е ефектът от империята Египет – железарската пещ на Луцифер. И за да казва Бог, че земята под някого ще е желязо, то има предвид, че човек ще бъде пленен от подземните демони на окултизма, от силите на ада. Колкото до това, че дъждът ще бъде от прах и пепел и ще слиза от небето, докато човек бъде изтребен, то вижте кого Бог обърна на пепел по земята.
Не е ли това Сатана и всичките му ангели?
“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе и те обърнах на пепел по земята…” (Езекиил 28:18)
Ние трябва да познаваме Духа на Божието Слово. Ние трябва да живеем Христовите думи. Защото нашият Господ и Спасител предупреди, че за неразумния, който гради къщата си върху пясъка на окултизма, ще дойде миг, когато ще завали дъждът, ще дойдат реките и ще духнат ветровете. Искам да разбирате, че окултистът е мишена. Той вече е белязан. И върху него ще вали дъжд от пепел и прах, атаки от хиляди смъртоносни демони, които ще го атакуват, докато го довършат. Египетският струпей е най-страшната болест на човешкия дух и тя в пълна степен потвърждава, че се касае за безнадеждно покварен ум, за огромно възпаление в “кожените дрехи”, за отвор от съзнанието към подсъзнанието, за постоянно отворена врата в човека, през която може да влезе всеки демон по всяко време.
Нека отново се върна на народа на Израил. Бог го изведе от Египет, но в сърцата на много евреи остана сърдечен копнеж по окултизма, по силата на Фараон. И Бог, с мъка в сърцето Си, се обръщаше към народа Си и казваше:
“Уви, грешни народе, люде, натоварени с беззаконие, роде на злодейци, чеда, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, презряха Светия Израилев, отделиха се и се върнаха назад (към империята Египет, от която Бог ги освободи – б.а.)…” (Исайя 1:4)
Нещо подобно се забелязва днес и в Църквата. Защото и там има чеда, които постъпват разтлено, хора, които са склонни да смесят вярата в Бога с окултното. Но вижте как продължава Бог Словото Си към народа Си:
“Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло; от стъпалото на ногата дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпеи и посинения, гноясали рани. Които не са изстискани, нито превързани, нито омекчени с масло…” (Исайя 1:5-6)
От какво се възмущава тука Бог? От кожни болести ли?
Ако бяха кожни болести, те биха били най-малкият проблем. Но истината е, че Бог е Дух и Неговият поглед е духовен. Ние трябва да погледнем Истината с Неговите очи. Защото когато Бог вижда струпеи и посинения и гноясали рани, Той вижда черната ръка на окултизма върху човешките сърца.
Помислете какво става в една гноясала рана. В кожата има възпаление и то прави така, щото умира не нещо друго, но много кръв, много червени кръвни телца, които се борят с антителата.
Но какво е кръвта? Не каза ли Бог, че в кръвта е живота ни?
“А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да! от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека…” (Битие 9:5)
Аз ви моля, разширете умовете си за голямото просветление, което ще получите. Защото, за да казва Бог, че у мнозина има гноясали рани, то това иде да покаже, че те са сторили нещо скверно, страшно, ужасно. Вие ще разберете какво е то като се замислите, че причината да сме живи в Господа не е друга, но е онази Свята Кръв, която Спасителят проля за нас на кръста. И да позволяваме ли тази Кръв да бъде във война с антитела? Да позволяваме ли съвместяването на Божията Благодат с влечение към окултното?
Да не бъде! Защото Словото казва и друго, а именно, че:
“…ако съгрешаваме самоволно след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодувание, което ще изпояде противниците…” (Евреи 10:26-27)
“Не остава вече жертва за грехове…” – това, казано по друг начин, ще рече:
Не остава вече Христова Кръв за Спасение!
Защо?
Именно защото окултизмът превръща битката на Христовата Кръв в нас с антителата в гноясала рана, която в един момент може никога да не оздравее. Искам да запомните, че ако има дяволска власт, която убива божественото зачатие на Христос в сърцата ни и “изпива” Кръвта за нашето спасение, така щото да не остава вече жертва за греховете ни, то тази сила е окултизмът. Тук вече можем да говорим за страшния египетски струпей. Той е именно това:
Беззаконие, което е проникнало дълбоко в духа на човека и не може да бъде отстранено по никакъв начин!
Фактът, че тази болест се нарича “египетски струпей” иде да покаже, че става дума за “струпване”, нещо, което се е струпало върху духа на човека.
Но какво друго да се струпа, освен окултни демони?
Словото нарича слугите на тези демони с едно точно определено име, а именно – “мъже кръвопийци”, демонизирани хора, които изпиват живота на човеците чрез беззаконието на окултизма. Отхвърлете холивудската реклама на Злото за вампири с остри зъби, които смучат кръв от жертвите си, но по-скоро нека си спомним какво Давид казва за тях:
“Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен…” (Псалом 5:6)
и още:
“Да не отнемеш душата ми заедно с грешните, нито живота ми заедно с мъже кръвопийци…” (Псалом 26:9)
и още:
“Мъже кръвопийци и измамници няма да стигнат и до половината на дните си…” (Псалом 55:23)
Как действат тези кръвопийци?
Именно така, че омайват хората, на които говорят и жертвите им много бързо отварят сърцата си за острите зъби на окултните демони. Другата им активност е в заклинанията, тоест, в изричането на думи и вършенето на ритуали с магическо действие. Човек, попаднал под властта на магия, е постоянен обект на демони кръвопийци и злощастието преследва живота му. Искам всички, които четат посланията на тази книга, да бъдат опазени от египетския струпей. Ето защо ще ви разкрия някои тайни, свързани с онези хора, които са предразположени към империята Египет, както и с духовната чувствителност и обозримост, която християнинът трябва да има към тази духовна поквара.
И така – кои хора попадат в полезрението на окултните демони?
Това са преди всичко онези, които са склонни да приемат за чиста монета всичко, свързано с духовните реалности. Такива хора са в плен на суеверието. Самата дума “суеверие” иде да рече “суетна вяра” или вяра във всичко.
На какво се дължи суеверието?
Някога, когато Бог погледна човешките чеда, Той заяви едни думи, които са почвата на всяко суеверие. Ето тези Божии думи:
“Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът…” (Битие 6:3)
Какво е блуждаенето?
Това е суеверното мислене. Това е духовният хаос пред човешкото сърце, което не може да го подреди и залита като пияно ту към една, ту към друга духовна сила. Блуждаенето на човешкия дух отговаря в пълна степен на това хората да бъдат…
“…блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости…” (Ефесяни 4:14)
Вие ще видите как суеверните хора широко отварят очите си, когато някой им говори за евтините чудеса на дявола, за телекинеза и телепатия, за левитация и медитация. Изобщо – суеверието е златна мина за демоните на окултизма. Суеверните се хора, които излагат на показ кожените си дрехи пред лукавия и сякаш го канят, казвайки:
“Ела, направи дупка в кожата ми! Ела, докарай струпей върху духа ми!”
И дяволът моментално се възползва от поканата, за да прави именно това – да поразява и покварява ума. Ето сега вижте как Бог ни говори за активността на лукавия и силата на египетския струпей върху “кожените дрехи” на човеците. Тези тайни ни разкрива “Книгата Левит”:
“Когато човек има по кожата на месата си оток, или краста, или лъскаво петно, и се обърне на рана от проказа върху кожата на месата му, тогава да се заведе при свещеника…” (Левит 13:2)
Виждате ли – казва се, че болният от тези болести трябва да се заведе при свещеник.
Защо при свещеника?
Не трябва ли при някой доктор по кожни болести?
Отговорът е, че тези напътствия идат да ни предупредят не толкова за болести на човешкото тяло, колкото за духовни поражения. Съществува ясна закономерност между духовното и плътското и много често нещата в плътта са просто отражение на нещата в духа, тоест, в плътта би се получил оток, като пряко отражение на друг “оток”, станал в духа. Ето затова, когато някой се е разболявал от такива зли болести, Законът е предвиждал да бъде прегледан от Божия служител. Свещеникът е духовен представител на Бога и като такъв трябва да има мъдростта, знанието и силата да разпознава пораженията от окултния дух. Виждаме, че тук това са “оток”, “краста”, “лъскаво петно” и най-вече – “проказа”. Всички тези, взети заедно, образуват египетския струпей. Започва се с “оток”.
Какво представлява “отокът”?
Това е все още мисъл за окултното, дошла по някакъв начин в ума на човека, но все още непревзела сърцето. Кожата леко се е “подула”, тоест, умът е приел сатанинското внушение, без да има ясна цел и увереност в него. Но ето, че към “отокът” вече се прибавя “крастата”.
Какво е тя?
Тя е именно това, че семето на окултния демон вече е дало плод и умът на човека е започнал да изработва апетит към още много други знания от окултизма. Те са станали цяла броеница и по духовния човек вече личат удари от окултното, възпаления в съзнанието, равносилни на крастата. Продължаваме нататък и виждаме, че вече се говори за “лъскаво петно”. Тук вече суеверието отстъпва на едно по кардинално насочване на ума към строго определена област на окултизма. Област, която жертвата счита за най-важното откритие на живота си. “Петното” е “лъскаво”, тоест, създава усещане за светлина и блясък, но всъщност е изява на дявола, който се преправя на най-светъл ангел. Ако до вчера жертвата му е била практически само суеверна и неангажирана с нещо повече от това да си прочита зодията във вестника или да си гледа дъното на изпитата чаша кафе, то тук тя вече е изградила “лъскаво петно” в ума си, тоест, отдала се е стопроцентово на общение с окултизма в която и да било от неговите изяви. И ето, че идва последната – най-ужасна и страшна поквара в човека – “духовната проказа”. При нея поражението вече не е само върху “кожените дрехи”.
Нека прочетем следващия стих от “Книгата Левит”, за да видим пълното развитие на египетския струпей:
“И свещеникът да прегледа раната върху кожата на месата; ако влакната на раната са побелели, и раната се вижда по-дълбоко от кожата на месата му, това е рана от проказа; и свещеникът като го прегледа, нека го обяви за нечист…” (Левит 13:3)
Какво значи да побелеят влакната на раната?
Това значи там вече да няма приток на кръв и самата плът да е мъртва и покварена. Казано по друг, духовен начин:
Това значи пораженията на окултизма да са лишили човешкия дух от животворящото му начало и да са покварили способността му да свети!
Какво е тогава това поражение?
Естествено – по дълбоко от ума, по-дълбоко от съзнанието. Това е поражение на човешкия дух. Това е пълна изява на египетския струпей, която се нарича проказа на човешкия дух. Характерно за плътската болест “проказа” е това, че е силно заразна и симптомите при нея са тези, че месата окапват, кожата тлее и се пука и човекът умира. Характерно за египетския струпей е това, че духът на човека окапва, тоест, налице е обсебване от демон, което е фатално и смъртоносно!
Ако човек е склонен да се ужаси от плътската болест “проказа”, то какво да кажем за египетския струпей? Представяте ли си как човешки дух част по част напуска с животворящата си сила човешкото тяло и неговото място се превзема от окултен демон. Светът е нарекъл това превземане “зомбиране”, а превзетите човеци – “зомби”. Библията показва това в по-голяма пълнота, а именно – като духовна проказа, като египетски струпей – фатален и смъртоносен. Моето желание е да изпитате себе си и хората около вас. И ако видите състояния на “оток”, “краста” или “лъскаво петно” – да извикате към Исус да ги премахне възможно най-бързо.
Днес силите на ада са впрегнати в максимална готовност. Херувимът иска армия от прокажени, армия от обсебени, армия от врачки, вещери, шамани, екстрасенси и контактьори. Силите на окултното са овладели много начини и средства за разпространение на египетския струпей. Съществува “психотронна война”, в която със съвременни генератори и излъчватели се бомбардират огромни територии и пространства. Никой друг няма да спаси човека от тази гигантска активност на Злото, освен Святият Дух и Неговото Благодатно Присъствие.
Знайте, че миг преди явлението на човека-Антихрист целият свят ще бъде обладан от империите Египет и Содом. Днес е денят и сега е часът да отхвърлите атаките на тези империи с едно здраво стоене в Господ Исус Христос и непоколебима конфронтация със силите на ада.
Толкова за египетският струпей.

Leave a Reply