СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – V ГЛАВА

5. УДОВОЛСТВИЕТО ОТ ДНЕВНИЯ РАЗКОШ И ЗАПЛАТАТА НА НЕПРАВДАТА

Когато за първи път Бог ми даде да разсъждавам върху стиховете от посланието на Апостол Петър, аз бях много изненадан от собствения си ум, който не искаше да разбере Божиите истини. Питах се:
“Как е възможно някой да съгрешава и да вижда в това повод за разкош, и при това да върши греха си денем, пред очите на всички?”
Спомнях си някогашния ми живот, без да познавам Исус, и греховете, които вършех тогава. Но в моите грехове имаше нещо, което не пасваше с този стих от Петровото послание. Аз ги вършех, но така, щото никой да не ме види, а след това вървях гузен и се оглеждах с чувството, че някой непременно ме е видял. Изобщо за мен беше голямо мъчение всичко това. Така, в желанието си да проумея Божиите истини, стигнах до истината за съвестта, тоест, до способността да се улавят в сърцето Божиите закони на Святост, чистота и нравственост. Характерно при духа на Содом е, че той блокира усещането за грях и го променя като усещане за удоволствие и разкош.
Какво става тогава със съвестта?
Нищо повече от това, че тя е прегоряла, тоест, не изобличава човека и той не е в състояние да чувства никакви задръжки или скрупули в онова, което върши. Такива бяха някога жителите на Содом и Гомор. Първото, което ще кажа за разкошестващите денем е това, че ако има свидетелство за образа на звяра в човешката душа, то това е прегорялата съвест. Това е да се движиш пред Божиите очи в грях и той да ти доставя удоволствие и разкош.
“Има ли такива? Има ли толкова извратени?”- ще попита някой.
Преди всичко, моля ви, недейте да стеснявайте кръгозора на дяволската активност и не мислете, че дяволът събира единствено човеци, които се чифтосват като животни. Има още едно блудство, което амонците и моавците вършат и това е блудството с духа на този свят. Запомнете:
В очите на Бог духовното блудство е много по-осъдително от плътското!
Искате ли доказателства?
Исус ги дава, когато, обръщайки се към фарисеите, каза:
“Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство. Защото Йоан дойде при вас по пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате…” (Матея 21:31-32)
и още:
“Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ли ще слезеш? Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал. Но казвам ви, че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе…” (Матея 11:23-24)
Тази категоризация доказва, че най-ефективното действие на духа на Содом не е да формира толкова плътските страсти, колкото другото – истински смъртоносното:
Да отваря врата чрез плътското мислене на демони от империите Изток, Вавилон и Египет!
Характерно за прегорялата съвест е това, че човекът не може да преживее спасително покаяние и Бог вече е престанал да го изобличава. Това е страшно. Разбирате ли, че във всеки човек има по мъничко от Бога? Разбирате ли, че това е собственият ни дух, който е “остатък от Бога”, нещо, останало от Него, което дяволът мрази и атакува. Показателен е стихът от “Книгата на пророк Исайя”, в който се казва:
“Ако Господ на Силите не бе ни оставил малък остатък, като Содом бихме станали, на Гомор бихме се оприличили…” (Исайя 1:9)
Какви ще да са тези хора, които презират остатъка си от Бога?
Категорично слово за тях ще намерим в “Книгата на пророк Исайя”, където Бог казва за тях:
“Горко на ония, които теглят беззаконието с въжета от лъжи. И грехът като с ремъци от товарна кола, – които казват: Нека бърза, нека ускори делото Си, за да го видим; и нека приближи и дойде възнамеряването от Светия Израилев, за да го разберем! Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло; които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво…” (Исайя 5:18-20)
Такива могат да бъдат само хората, в чийто дух няма никакъв остатък от Бога и чиято съвест е прегоряла и разрушена. Ако отново си спомним стиховете, говорещи как Бог разори Содом и Гомор, там ще забележим важната подробност, че:
“Той разори тия градове, цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения…” (Битие 19:25)
Знаете ли какво се крие зад тези земни растения?
Зад тях се крие духът на земята, духът който експлоатира човешката плът (която е пръст) и създава в ума на човека копнежи по плътта, корени по земното. Амонците и моавците издигат в култ плътското мислене и свързаните с него духовно блудство и разврат. Така хората с прегорели съвести се вкореняват в греха и никога не могат да го напуснат. Той става техен начин на живот, тяхна изява, тяхна гордост. Те афишират греха си по възможно най-убедителния начин – като разкошестват денем. Но вижте съдбата им, отредена от Бога:
“Затова, както огнен пламък пояжда плявата, (преобраз на житен клас без зърна, човек без съвест – б.а) и както сламата се губи в пламъка, така и техният корен ще стане като гнилота, и цветът им ще възлезе като прах…” (Исайя 5:24)
Нека запиша още малко думи за съдбата на тези, които са с прегорели съвести. Забележете думите – “огнен пламък пояжда плявата”. Тези хора не са унищожени с физически огън, както древните жители на Содом и Гомор. Има един по-страшен огън. И това е огънят на Молох. Това е огън, който, изпичайки старото Адамово естество, (онази червена глина, каквато е Адам) го превръща в тухла запълваща строежа на Вавилонската кула. Точно тук духът на Содом прехвърля човешката душа под властта на империята Вавилон и смолата на дявола (бесовската мъдрост) започва плътно да държи човека под властта на тъмнината. Затова тези хора вече нямат страх от Бога. Те са безмозъчни, безволеви пионки на дявола. Към тях Бог се обръща и със следните думи:
“А вие, синове на врачка, рожба на прелюбодеец и на блудница, приближете се тука. С кого се подигравате? Против кого сте отворили широко уста и изплезили език? Не сте ли чеда на престъпление, рожба на лъжа? Вие, които се разжегвате между дъбовете, под всяко зелено дърво, които колите чедата в деретата, под разцепените канари…” (Исайя 57:3-5)
Духовната реалност над България, показваща силите на Злото е толкова смразяваща, че едва ли има сърце, което няма да се смути от онова, което Бог ни открива. Защото в България има твърде много амонци и моавци, синове на Петричката врачка Ванга, които й издигнаха култ, направиха й храм и започнаха да й се кланят. Те заколиха много наивни и лековерни души със словото на покварата. И всичко това стана под “разцепените канари”, тоест, в църквите, където имаше разцепление.
Защото кое друго да е канара, освен Църквата на Исус?
Но в “разцепените канари” беше допусната изявата на дявола. Беше допусната изява на амонци и моавци, за които Словото казва и това:
“Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа…” (Юдово 19 стих)
Да, те нямат Духа на Бога, но затова пък имат в изобилие духа на Антихриста и не се посвеняват да го проповядват от амвоните.
Знаете ли тогава какво се получава?
Когато амонец започне да проповядва от бога си, става така, че от духовния свят се наблюдава една масова оргия, една пълна вакханалия, едно духовно блудство между религиозни и окултни демони с човешките души. Това е най-страшното, което може да се случи на човек. Тази картина е и най-ужасната в духовния свят. Затова ви моля от цялото си сърце:
Станете и веднага напуснете църковното събрание, ако от амвона не проповядва Господ Исус Христос! Защото да останете и слушате плътско-демоничен коктейл от цитати, вързани, според както на дявола му е угодно, то със сигурност каните демоните на Молох и Хамос да започнат да унищожават съвестта ви!
Църкви, в които има разцепление, показват наличието на амонци и моавци, наличието на два пътя, два бога, две учения.
По кой ще тръгнете вие?
Ето това е въпросът!
Защото моавците и амонците ще продължат да разкошестват денем! Те ще бъдат на най-представителните мероприятия на църквите, най-добре костюмирани, най-активни в желанието да превземат амвона. Силата им от дявола е такава, че могат с часове да издържат в общение между вярващи. И не само да издържат, но имащи вид на благочестие, в едно самоволно притворство и ангелосмирение да ви превърнат в слушатели на умело забърканата им смес от плът, цитати и сатанинско лукавство. За такива отново ще припомня Божията изрична заповед:
“Амонец и моавец да не влизат в Господното събрание…”
Вярвам, че чрез тази глава техните методи и способи са ви станали още по-явни. А сега ще премина към следващата глава от активността на амонците и моавците.

Leave a Reply