СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VIII ГЛАВА

8. ПЪТЯТ НА ВАЛААМ ВЕОРОВ ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ЧАРОДЕЙСТВОТО

Така, както една планина се извисява пред погледа на човека и най-могъщото в нея е нейният връх, така и в активността на духа на Содом има връх и този връх е чародейството. Искам да знаете, че както молитвеният живот на християните отваря пътя на Божията Сила и способства за утвърждаването на Божията Воля, така и молитвеният живот на амонците и моавците отваря път на сатанинската сила и способства за утвърждаването на сатанинската воля. Духовният свят се задвижва от процеси, в които главно участие взима човекът. Преди няколко години, когато Исус ми даваше за първи път просвещение по тази тема, аз буквално бях шокиран от мащабите на човешкото участие в духовния свят. Тогава за първи път разбрах, че два фактора движат духовния свят – факторът на вярата и факторът на изговореното слово. Четейки с тази нова нагласа Евангелието забелязах, че думите на Исус са ми станали още по-близки и разбираеми. Нека с тях започна тази дълбока тема. Ето какво ни казва Спасителят:
“Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща…” (Матея 12:35)
Забелязвате ли, че Исус говори за два вида “съкровища” в човешкото сърце? Какво е съкровището?
Несъмнено – богатство, което може да ти даде власт!
Хората, които имат съкровища, забогатяват, а ставайки богати те започват и да властват. И точно тук, в дълбочината на това откровение ние забелязваме, че властта може да послужи както на Доброто, така и на Злото. Доброто съкровище увеличава властта на Доброто. Злото съкровище увеличава властта на Злото. В предишната глава, която прочетохте, вие вече разбрахте, че доброто съкровище е чистата съвест, будната съвест, която се противи на сатанинските внушения и утвърждава позициите на Доброто. Така, злото съкровище отговаря на лукавата съвест, тоест, на прегорялата съвест, която е даден достъп на демон в сърцето на човека и възможността на този демон да използва факторът на вярата и факторът на изговореното слово, за да утвърждава волята на дявола. Тази е причината Исус да продължи и каже следващите Си предупредителни думи:
“И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш…” (Матея 12:36-37)
При всичките си богопротивни усилия Сатана има заветни цели и намерения, които винаги ще преследва, докато може и докато съществува. Негова главна цел е да напълни земята с човеци, които от злите си съкровища изваждат зли неща. Когато Исус говори, че една дума е празна, Той говори това, като Бог и Господар над човешките сърца. Тези сърца, според Божията Воля, трябва да бъдат пълни със Словото на Бог и думите, които излизат от устата на човеците, да бъдат пълни с Божия Дух, пълни с Божие благоволение, пълни с Божието помазание. Това изрично Божие изискване можем да открием в посланието на Апостол Петър:
“Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса…” (1 Петрово 4:11)
Петър казва “нека говори”, а не просто “може да говори…” Това “нека” в посланието на Апостола цели да ни предупреди колко сериозни са последиците от нашето говорене. Няма дума, която да излиза от устата ни и да не се връща със съдба в живота ни. Всяка празна дума се записва в тефтера на Божия Гняв. Всяка пълна дума се записва под името ни в Книгата на Живота. Ето защо нашето сърдечно копнение и желание трябва да бъде такова, че устните ни да бъдат небесен извор, даващ на човеците думи на Светлина, мир, утеха и Любов. Само че не такова е копнението и желанието на дявола. Той отчаяно се нуждае от хора със зли съкровища, които изговарят думи в полза на неговите духовни империи. Старият Завет ни дава убедителна представа за силата, с която дяволът иска да владее над човеците и най-вече – да се противи на Господния народ. Едно име в този Стар Завет олицетворява тази сила на дявола и това е името на Валаам, който беше Божий пророк, но беше изкусен от Валак да прокълне израилтяните. Името на този пророк стана нарицателно и се превърна в символ на човек, който се поставя в услуга на Сатана и в проводник на неговата чародейна мощ. Когато четете “Числа” вие ще забележите, че колкото пъти Валак изпращаше Валаам да прокълне Израил, толкова пъти той отваряше уста, но от нея излизаха не проклятия, а благословения.
Защо тогава Валаам се превърна в нарицателно име за чародей? Защо съдбата му беше да бъде убит с острото на ножа? Защо Апостол Петър в своето послание, говори за дяволските човеци, като казва:
“Оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но биде изобличен, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка…” (2 Петрово 2:15-16)
Преди всичко, Бог никога няма да допусне словото на дявола да владее над Неговото Слово. Ето защо Божията свръхестествена Сила дойде на устните на Валаам и Бог обърна проклетията на благословение. Но самият факт, че Валаам подаде ръка на съгласие с Валак, с царя на моавците, вече бе огромно духовно престъпление, което даде плод. Вместо да изгони пратениците на моавския цар, пророкът ги покани да пренощуват в дома му. Сякаш не знаеше, че Израил е благословен Божий народ, та му беше нужно отново и отново да се допитва до Всевишния. Другото, което като че ли остава скрито, а не е, е фактът, че Валаам предаде от духовния си опит на Валак, като го научи как да използва силата на изговореното слово и царят на моавците започна да използва тази сила.
Какво се случи тогава? Ето какво:
“А докато Израил оставаше в Ситим, людете започнаха да блудстват с моавките; защото те канеха людете на жертвите на боговете си, и людете ядяха и се кланяха на боговете им. Израил се привърза за Ваалфегора; и Господният гняв пламна против Израиля…” (Числа 25:1-3)
Виждате ли, че моавките “канеха” израилтяните да блудстват с тях?
Това “канене” беше изговорено слово, което даде резултат. За същото “канене” пророк Моисей заяви:
“Оставихте ли живи всичките жени? Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконстват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество…” (Числа 31:15-16)
Кой беше този Фегор, застанал против Святия Израилев?
Ами това беше Ваалфегор, което е библейското име на духа на Содом!
В самото име на този “бог” се открива знание за същността му. В “Славянския библейски конкорданс” на д-р Стефан Банков четем за Ваалфегор следното:
Ваалфегора, “Отварящият бог”, Числа 25:3, стр. 66
Какво друго да отваря този демон, освен човешките сърца, за да инжектира в тях внушенията си? И чудно ли е, че моавките, обсебени от този “бог”, отваряха устата си, изговаряха думи, и по някакъв невидим път и начин израилтяните тръгваха след тях като овце на заколение и като говеда за клане? Това беше акт на чародейство, мощен магнит, привличащ неудържимо лековерните, наивните и плътските. Но Слава на Бога, че в стана на Израил имаше един ревностен мъж на име Финеес, който прободе с острото на копието един блудник-израилтянин, решил да консумира връзката си с Ваалфегор и довел в шатъра си мадиамка, докато останалите люде плачеха пред Господа.
Ако ви говоря за всичко това, то е не за да ви дам поглед назад, като към нещо архаично и отминало, но за да разберете, че демонът Ваалфегор действа и днес, като “отваря” сърцата на човеците. За неговото смъртоносно действие Исус предупреди в “Откровението на Йоана”, като каза на ангела на пергамската църква:
“…имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да блудстват…” (Откровение 2:14)
Нека разберем в какво се състои учението на Валаам. Преди всичко – това е учение, поставящо съблазън. И то не каква да е съблазън, но съблазън да се блудства и яде идоложертвено. Ако се върнете в главата за духа на Содом вие ще видите, че съблазънта не е нищо друго, освен отворена врата. Тук обаче разширявам откровението за тази отворена врата, понеже вече ни вълнува фактът не дали е отворена вратата, а кой влиза, след като е отворена. Ето защо учението на Валаам се състои в това:
Когато един човек е с отворена врата към дявола, той постепенно се напълва със зло съкровище, със сатанински внушения, с думи, които търсят вход към други сърца. Тогава този човек става палач и започва да се моли с тези зли думи, тоест, предава злото си съкровище в ръцете на чародейни демони. Обикновено молитвата е строго целенасочена. Човекът-палач се моли чрез злото си съкровище против човека-жертва. В този момент над човека-жертва се упражнява духовен натиск, за да отвори вратата към плътта си и когато го стори, тогава всички тези изговорени думи от човека-палач влизат в сърцето му. Такава е ролята на Ваалфегор, “отварящият” бог.
Какво става после?
Става това, че се реализира духовен закон, за който Исус каза:
“…от онова, което препълва сърцето, говорят устата…” (Матея 12:34)
Така се стига дотам, че човекът-жертва вече е под духовна зависимост на дявола, защото изговаря думите, нужни на лукавия, за да го държи във властта си.
Запомнете, че чародеят е генератор на сатанински внушения!
Самото духовно излъчване от чародеите кара хората да им се покорят и изговорят не онова, което са искали или мислят да говорят, а моментните думи, които напират в сърцата им като гейзер. Това ни дава разбирането, че без Божията защита и при отворени към плътта сърдечни врати, хората са просто мишени за Ваалфегор.
Разбирате ли това, което ви говоря?
Думите не са просто думи. Те са отражение на духовното състояние. От онова, което препълва сърцата ни, говорят устата ни. И е наистина страшно, ако собствените ни уста ни вкарат в грях и беззаконие. Божието Слово е категорично по този въпрос:
“Не позволявай на устата ти да вкара в грях плътта ти; и не казвай пред Божия служител, че е било по небрежение; защо да се разгневи Бог на гласа ти, и да погуби делото на ръцете ти…” (Еклесиаст 5:6)
Защо се вкарва в грях плътта ни?
Именно защото думи, дошли от духовните сили на нечестието, са намерили своята реализация в света чрез собствените ни устни!
Пак Соломон ще каже:
“Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му…” (Притчи 18:21)
Най-прекрасната защита, която мога да ви покажа в Словото на Бога, по ирония на съдбата изрича сам Валаам и това е Божието знамение над Ваалфегора. Ето тези думи:
“Наистина няма чародейство против Якова. И няма врачуване против Израиля…” (Числа 23:23)
Бъдете Яков и ще се превърнете в най-големия кошмар за чародеите на Сатана! Но какво значи да бъдеш Яков? Ето какво:
“Това е поколението на ония, които Го дирят; ония, които търсят Твоето лице, те са Яков…” (Псалом 24:6)
Търсите ли лицето на Господ Исус Христос, то непременно вратите на вашите сърца са отворени към Него и затворени към плътта. Но ако в сърцето ви става течение и се отваря ту едната врата, ту другата, то е твърде възможно да очаквате посещение от Ваалфегор. Към онези, които използват учението на Валаам можем да прибавим и чародейката Езавел, която избиваше Господните пророци. Аз вече говорих за нейната тактика в главата за човешката мъдрост на теологията. Тук искам само да прибавя едно откровение, целящо да заздрави вашата вяра.
Да се каже, че чародейството е силна власт на дявола е твърде слабо казано. То е най-силната власт на Сатана. Имайте разбирането, че ако вече шест хиляди години от Адам до днес Сатана действа на земята като едноличен княз, то причината е именно в чародейството, тоест, думите на човеците, които упълномощават дявола да извършва над тях съдбите си. Знаете какво е акумулаторът, нали? Това е устройство, което се зарежда и генерира електрически ток. Ако престанем да го зареждаме, той скоро ще се изтощи и ще стане безполезен. Така също, ако човеците престанат да зареждат дявола с властта на изговореното слово и прибавената към него вяра, то твърде скоро дяволът ще се изтощи и стане хилав.
Чародейството е акумулатор на сатанинската власт!
Всички празни думи влизат в акумулатора и го зареждат. Активността на чародейните демони е толкова мащабна, че не е никак чудно Божият ангел да казва за Вавилон, религиозното царство на дявола, думите:
“…понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
Вярвам, че ние няма да сме от измамените, понеже не сме от народите, но сме Божият народ, против който дяволът няма измислени оръжия. Нека откровенията в тази тема изградят в сърцата ви щит против учението на Валаам, защото то наистина е жестоко. Помислете само върху един факт, записан в “Откровението”. Фактът, че църквата, в която се е реализирало учението на Валаам се намира на особено място. За това особено място Исус говори, като казва на ангела на пергамската църква:
“Зная, где живееш, там гдето е престолът на сатана…” (Откровение 2:13)
Ако някъде е престолът на Сатана, то е естествено да се случи това, че влиянието на този престол ще се появи в тази църква. И кое е влиянието?
Именно чародейството! Именно учението на Валаам!
Преди една година Бог ме изправи против това учение, което бе оплело като паяжина една евангелска църква. В нея пастор-Ахаав беше оставил чародейка-Езавел да учи, прилъгва и кара вярващите да блудстват. Аз пророкувах против духовете в тази църква и така предизвиках самият дявол. Върху духовното ми естество дойде такъв натиск от чародейни молитви, щото без Божията Сила, която ме опази, щях да се пръсна. Ходех като пиян и чувствах, че нещо става с главата ми. Явно, че вратата ми не беше напълно затворена и аз реално чувствах как Ваалфегор се опитва да отвори достатъчно. Не пожелавам на никого да изпита това върху духа си. И точно по причина, че Бог изгради в мене духовен опит, имах силата да напиша тази книга, а в частност – да разгърна тази тема.
Вярвам, че истините в нея ще бъдат огнен щит за вас. Амин и Амин!

Leave a Reply