ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – V ГЛАВА

5. ДУХОВНИТЕ ОБЛАСТИ НА ВАВИЛОН

Вярвам, че всички, които общуват с Божието Слово, са движени от разум, даден им от Бога, за да познаят Истината и да изградят един съвършен духовен дом за присъствието на Троицата. Този разум, даден ни от Бога, ще ни подскаже, че когато разглеждаме една духовна империя, то трябва да бъдем подготвени за изненадващи дълбочини. Така, както една държава не се състои само от столица, но има и много области и всички те работят за издигане на тази държава, така и духовната империя Вавилон не се състои само от столица, но в нея има и духовни области. През всички хилядолетия на своето тъмно управление дяволът нито за миг не е спирал да изгражда Вавилон и той така е изградил града си, щото до последния момент той ще остане невидим за милиони и милиарди човеци. И това е напълно естествено. Никой престъпник не обича да върши делата си явно. Никой престъпник няма да се легитимира като престъпник. В това отношение Божието Слово казва за Вавилон много точни думи:
“И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята…” (Откровение 17:5)
Опитайте се да си спомните образа на някой ваш приятел. Няма да ви е никакъв проблем да го направите. В паметта ви ще изникне неговия образ и вие съвсем ясно ще го видите в съзнанието си. Това е така, защото вашия приятел никога не е криел лицето си и винаги е бил в явно общение с вас. Но за да се казва за Вавилон, че на челото му пише “Тайна”, то авторът е дал това определение, за да подскаже, че този Вавилон е невидим и малцина могат да успеят да вдигнат тайната на челото му и да прозрат, водени от Божията Мъдрост, какво се крие под това чело. Всички знаем, че челото е мястото, където е концентрирано нашето мислене. Това убедително доказва, че ако има нещо, което дяволът държи в най-голяма тайна, то това са собствените му планове и намерения. Никой човек не може да стигне до тези планове и намерения. Това е по силите единствено на Бога.
Когато аз получих видение от Святия Дух, че ще пиша книга за духовните империи на Злото, заедно с това видение в сърцето ми се появи огромна въпросителна. Тогава казах на Бога:
“Господи, всичко това, към което обръщаш сърцето ми, е скрито в голяма тайна. Кой съм аз, че да разбера тази тайна?”
А Бог ми отговори:
“Не се тревожи и не питай кой си ти. По-добре повярвай в това Кой съм Аз! Защото има ли тъмнина и мрачна сянка, която да се скрие от очите Ми? Има ли тайна, която да не е явна за сърцето Ми? Не Аз ли допускам изявата на Сатана? Не Аз ли му позволявам да изпита човечеството? Не Аз ли му дадох властта над човешките родове и поколения?”
Тогава разбрах, че трябва да се хвана за обещанията на Божието Слово и така да получа благоволение от Бог. Очите ми се спряха на скъпоценните Божии думи към пророк Еремия:
“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш…” (Еремия 33:3)
Размишлявах върху живота на Еремия и видях, че това беше пророкът, на когото Бог даде най-огненото слово против империята Вавилон. Но Бог направи това, защото пророкът извика към Него. Аз трябваше да повярвам, че Бог ме призовава към тази задача. Аз трябваше да повярвам на чудесните думи от “Притчи Соломонови”:
“Слава за Бога е да скрива всяко нещо, а слава е на царете да издирват работите…” (Притчи 25:2)
Така аз започнах да издирвам работите и с Божията Благодат, която ми даде сила за това издирване, сърцето ми видя четири духовни области на Вавилон. Оттук нататък аз ще говоря за тези духовни области и вярвам, че Святият Дух ще направи сърцата ви способни да разберат всичко, което дяволът е криел от Църквата в продължение на много векове.

Leave a Reply