ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – XI ГЛАВА

11. ЖИВОТ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ

Аз вярвам в един чуден Бог! Този Бог е както мой, така и ваш! Онова, което Той даде на мен, го даде и за вас. Винаги съм искал да разбера Сърцето на този мой Бог. Винаги съм искал да надникна в това толкова голямо Сърце, където всичко е Любов и Светлина.
Някога, преди години, аз виках към Него:
“Исусе! Искам да бъда при Тебе! Искам да живея с Тебе!”
Тогава Бог ми отговаряше нежно:
“Бъди и живей!”
Често не разбирах защо ми отговаря така. Та нали аз бях на земята, а Той на Небето? После, все по-често започнах да забелязвам някои думи на Спасителя, които пропусках да осмисля в цялата им дълбочина и духовен заряд. Бог ме вдъхновяваше да мисля върху стиховете от “Евангелието от Йоан”, където Исус казва на учениците Си:
“В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие…” (Йоан 14:2-3)
Вие къде сте?
Или може би чакате Бог да изпълни този стих чак при Грабването?
Ако чакате така, то има много дълго да чакате и може и да не дочакате! Защото Исус ни иска при Себе Си днес, сега, в тази минута и секунда! Защото не пришелци и странни стоят пред Лицето на Бога:
“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство…” (Ефесяни 2:19)
Някои мислят, че ще станат съграждани едва при Грабването. Покайте се за това малодушие и приемете Истината на Бога. Защото тя ни казва:
Всеки, който вярва в Исус, върви с Исус!
Всеки, който вярва в Исус, живее с Исус!
Всеки, който вярва в Исус, е там, където е Исус!
Болезнената амбиция на началника на Вавилон винаги е била само една – да не допуска никой да живее в Небесния Ерусалим! Тази е причината да виждаме, че мнозина днес просто живеят в света. Затова и Бог, когато ме вдъхновяваше да напиша тази книга, ми каза:
“Стефане! Крайно време е чедата Ми да дойдат и живеят с вяра в Небесния Ерусалим! Крайно време е Светлината на Моя Град да свети над света! Градът, построен на Моя Свят Хълм, не може да се укрие! И всеки, който живее там, ще свети толкова силно, щото всички ще го забележат!”
Ние все още не сме изпълнили Божиите думи. И градовете, в които живеем, не са погълнати и изпълнени от Светлината на Небесния Цар. Но Исус има добра новина за всички. Защото Бог ми каза и това:
“Ето, идва време, когато всеки, който се възкачи на Моя Свят Хълм, ще попита слугите Ми къде там се намира Църквата. А тогава отговорът на слугите Ми ще бъде:
“Ти по-добре питай къде не се намира! Защото на този Свят Хълм можеш да намериш само Църквата, но не и света. Понеже светът остана далече по-долу, а ти си въздигнат с Господ Исус Христос далече по-горе – като съгражданин на Светиите и член на Божието Семейство!”
Вярвате ли в това Божие обещание? Аз вярвам и се моля на Бога:
“Боже мой! Придай в сърцата на моите братя и сестри Вярата на Исус! Направи нозете им нозе на Исус! Направи очите им очи на Исус! Направи устата им уста на Исус! Направи сърцата им Сърце на Исус! И нека тогава видят и познаят, че Небето е хиляди пъти по-реално от света, а Небесният Ерусалим – по-забележим от всяко земно нещо!”
Нека Бог ви утвърди с истините на тази книга! Ако се стремите да ги усвоите и приложите, то всеки от вас ще бъде Яков, тръгнал дързостно по стълбата към Небето!
Отдавам цялата Слава за тази книга на Исус! Коленича пред Небесния Отец за изобилната Му Благодат! Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply