ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – X ГЛАВА

10. ВЕЛИКАТА БЛУДНИЦА ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ЧАРОДЕЙНАТА ИЗМАМА

Най-чудесната заповед, която някога Бог издаде пред първите човеци, бе заповедта за Живот. Бог бе създал две прекрасни създания, пълни с жизненост и младост. И тогава бе им казал:
“Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я…” (Битие 1:28)
Адам погледна на Ева и разбра, че това е неговата другарка, дадена от Твореца. Тогава първият човек каза:
“Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът…” (Битие 2:23-24)
Дълбоки и пророчески бяха в онова време думите на Адам. Първият човек усещаше в духа си великия Божий промисъл за творението. После той и жена му се подлъгаха от дявола и престъпиха Свята Божия заповед. От този момент, сякаш всичко се събори и стана безсмислено и суетно.
За какво ли вече му беше на Адам да си спомня пророческите думи, които изговори?
Той щеше да умре, според точното Божие предупреждение. Всичките потомства и поколения щяха да умират, защото грехът влезе в Адам и Ева и от този момент стана естествен генетичен печат върху всеки роден човек. Имаше обаче нещо, върху което Адам не беше мислил. И това бе фактът, че Бог няма да забрави великите думи, изговорени от първия човек, но именно заради тях да извърши Велико Спасение на Човешкия род. Отец се обърна към Сина и Го попита:
“Искаш ли Ние да спасим това човечество?”
А Синът отговори:
“Отче, готов съм на това и го желая от цялото Си сърце!”
А Отец отново каза:
“Тогава се приготви да бъдеш последния Адам и да извършиш пророческите думи на първия Адам!”
Така дойде миг, когато над Витлеем Юдейски изгря една необикновена звезда, която сочеше с лъча си най-великото знамение за всички времена:
Бог се роди като човек! Исус слезе на земята в плът! Творецът съчета Себе Си с творението!
И докато Небесни ангели възпяваха чудното събитие, един тъмен дух скърцаше със зъби и се питаше:
“Това ли са времената! Не дойде ли Исус преди времето Си, за да ни мъчи?”
Дяволът беше изненадан! Лукавият беше като потресен! Той веднага се опита да убие Младенеца чрез нечестивите помисли на Ирод, но не успя. Тогава и той си спомни думите на Адам:
“Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът…”
Ето, че Исус наистина остави Баща Си, Славният Отец и слезе на земята. Но как стоеше въпросът с майка Му? Тук тя не се свързваше толкова с Мария, колкото с целия Израил, защото именно на Израил бяха поверени божествените писания за явлението на Сина като Човешки Син. Ето затова щеше да има и закоравяване на Израил, за да може Исус да се привърже към Жена Си, тоест, Църквата, и така да бъдат една плът. От този момент във великия Вавилон, който стоеше в поднебесните места, беше прочетена генералната заповед на Луцифер:
“Ти, великий Вавилоне, рожба на моята мъдрост и засеняваща сила, трябва убедително да измамиш живеещите на земята, за да повярват те, че не Исус, но аз съм бог. Защото ако Той стане една плът с Жена Си, то ще последва и това, че ще напълнят земята и ще я обладаят. Но ако човеците приемат, че аз съм бог, то ще свържат себе си с мене, и тогава на земята ще има още една жена, освен Църквата на Исус, и тя ще бъде блудницата Вавилон…”
Мнозина нито са чули тази заповед на дявола, нито са проумели, че думите, изговорени от Адам, ще служат за духовно създаване, както на Църквата, така и на блудницата. Дълбокият подтекст на Адамовите думи е:
Който се свързва с Господа на един Дух е една плът с Него!
Който се свързва с дявола на един дух, е една плът с него!
Който се свързва с Исус е от Църквата, а който се свързва с дявола, е от блудницата!
От мига, когато Исус създаде Църквата и изля над вярващите Святия Дух, за да живее в сърцата им, дяволът прати на света духа на Антихрист, за да създава блудницата Вавилон. И сега помислете, че ако духът на Антихрист се появи на земята явно против Христос преди две хиляди години, то какво са успели да сторят началствата и властите на нечестието за тези двадесет века?
Бедна ви е фантазията, за да го проумеете!
Наред с многото религии, които съществуваха, а други бяха по-късно създадени, на земята се появи една най-страшна религия, превъзхождаща останалите както по своята мерзост, така и по силата си. И това беше християнската религия. Тук, в това отношение трябва да се направят някои важни разяснения, за да ни стане напълно ясна духовната картина над света. Всички религии на Сатана по духовен заряд и същност са блуднически учения. Те са блудство за човешкия дух, което води до разрушение и смърт, понеже зародишът им е лъжа. Но християнската религия е едно по-жестоко блудство и една по-жестока лъжа. Защо? Отговорът е:
Защото в другите религии дяволът представя себе си с някоя от маските си, а в християнската религия той се представя за Исус!
И представете си сега, че тази мерзост на дявола продължава не ден или месец, не година или век, но цели двадесет века. Двадесет века, постоянна, целенасочена, непримирима, последователна и лукава битка с Истината. Зная, че ще кажете:
“Никой не може да победи Истината!”
Точно така! Истината е Бог и никой не може да застане против Бога. Истината е Светлина и мракът не може да я схване. Но аз не говоря за Истината в Бога. Аз се опитвам да ви убедя какво става с човешките сърца. Защото човекът не е Бог. И ако Бог не може да бъде излъган, то човекът може… Как иначе да си обясним, че същият този човек застава пред един нарисуван идол с четки и боя, кръсти се пред него, слага метални парички върху стъклото и целува с устата си този образ, като му казва:
“Исусе!”
Няма защо да ви обяснявам, че за този човек именно идолът е Исус. Този идол е влязъл в сърцето му, пленил го е. И това сърце търси духа, от когото е уловено. Но това е само едната страна на нещата. Виждаме, че всички аспекти на блудницата Вавилон днес могат да се намерят в света. Хората блудстват с идоли, кланят се на измислени божества, а дяволът стои отстрани и си прави вятър на рогата.
Но това ли е действително най-страшното?
В това ли духа на Антихрист намира страшната си реализация?
Отговорът е:
Не! Това е само явната изява на дявола, която просто боде очите. Само че на челото на блудницата не пишеше “Прочетен вестник”, но:
“Тайна, великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята…”
Ако някой мисли, че е познал всичките усилия на лукавия, той нищо не е познал. Защото пред тази чародейна измама, за която сега ще ви говоря тук, бледнеят всички религии и идолопоклонства, окултизъм и беззакония. За да я разберете, трябва да разделя активността на Вавилон на двете й богопротивни насоки:
Първата: Вавилон против Истината на Бога чрез атакуване на хората с християнска религия, преди още да са имали ясна и духовна връзка с Исус – Римокатолицизъм, Източно православие, Адвентизъм, и още цял куп секти.
Втората: Вавилон против Истината на Бога чрез съблазняването на повярвалите в Христос, с цел да отпаднат от вярата и да се превърнат в антихристи.
Моля правилно да ме разберете. С първата насока Вавилон създава блудницата, тоест, хората уловени от религиите на дявола, които вършат духовни блудства. Но с втората насока Вавилон не само създава блудница, но тази блудница вече е влюбена в човека Антихрист, свързана е с него и се явява негова плът, негово духовно тяло. Разберете, че по-ужасно и страшно от това да не познаваш Бога е да си Го познал, а след това да Го похулиш! Спомнете си, че Исус каза важни думи в “Евангелието от Матея”:
“Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се простят на човеците; но хулата против Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости, нито в тоя свят, нито в бъдещия…” (Матея 12:31-32)
А сега разберете, че много хора, които не са познали Исус за Бог и са уловени от блудницата Вавилон, хулят Човешкия Син. Но те Го хулят, защото не Го познават. И на тях може да им бъде простено, ако се покаят.
Но какво значи да похулиш Святия Дух?
Това значи да си вкусил от Святия Дух, да си общувал със Святия Дух, да си бил причастник на Святия Дух, но да отпаднеш от вярата. Тогава ти похулваш Святия Дух и си виновен за вечен грях, който остава завинаги неизлечим в сърцето. Има класификация и степени на духовно поражение от Вавилон. Но истински смъртоносното поражение е да предадеш Исус за сребърниците на този свят! Затова и Апостол Петър предупреждава:
“Понеже, ако след като са избягали от светските мърсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак са се вплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото (състояние в неверие – б.а.) Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях свята заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” (2 Петрово 2:20-22)
Разбирате ли сега коя е кулата на Вавилон и върхът на неговата богопротивност?
Това е активността на духа на Антихрист в църквите, от които църкви излизат псета и свине! Отново повтарям, че това не е просто блудницата Вавилон, но влюбената в човека-Антихрист отстъпила църква. Защото този човек-Антихрист няма да се яви, докато не бъдат създадени условия от Вавилон за неговото явяване. Условия, за които Апостол Павел говори във “2 Солунци”, като казва:
“Никой да не ви измами по никой начин, защото това (Второ Пришествие на Господ Исус) няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението (на някои църкви) и не се яви човекът на греха, синът на погибелта…” (2 Солунци 2:3)
Нека ви дам още някои неща в разбирането ви. Спомняте ли си, че Исус влезе у някой си фарисей на име Симон. И тогава една блудница влезе в дома на този фарисей, като носеше съд с миро. Тази блудница плака и с косите си триеше нозете на Спасителя и с мирото Го помазваше. Фарисеят се погнуси.
“Как така Исус, ако е пророк, позволява на тази блудница да Му мие нозете? Ако знаеше коя е тя, Той никога нямаше да й позволи…”
Какво ли друго да се роди в религиозна фарисейска глава?
Но Исус погледна на блудницата като й каза:
“Иди си с мир! Твоята вяра те спаси!”
Запомнете духовното предупреждение от този откъс в живота на Исус:
Днес много църкви са станали като този фарисей! Те се смятат за Святи и достойни, понеже Исус им е дошъл на гости. Но те не са нито Святи, нито достойни. Те са най-рисковата духовна група. Защо? Отговорът е:
Защото всяка блудница с покаяние може да се превърне в невяста на Исус, но никога невяста на Исус, станала блудница, няма да се върне при Него! Разликата между двете е голяма. Едната е уловена от Вавилон и е била принудена да проституира, понеже дяволът е впримчил сърцето й със заблуда, преди да е познала Истината. Но другата е била в любовна връзка със Спасителя, но Го е напуснала, като е започнала да върши блудства. Чудно ли е тогава, че Исус говори за това, че мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи?
Ето затова трябва да получите някои разяснения около трупа на човека-Антихрист, тоест, неговото духовно тяло. Всички ще кажем, когато ни попитат, че духовното тяло на Антихрист е създадено от антихристи.
Точно така е! Но нека ви попитам:
Откъде излизат антихристите? От света ли? Или от църквите?
Апостол Йоан ще ви помогне в разбирането:
“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, (а не от света – б.а.) но не бяха от нас; защото, ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас…” (2 Йоаново 2:18-19)
Разбирате ли сега колко по-лошо е състоянието на онези, които са познали Исус, но повторно са Го проболи в сърцата си, от състоянието на онези, които винаги са били заблудени и никога не са Го познавали? Защото тези, които са Го познавали, но оставили, повтарят греха на Юда, докато другите, които никога не са Го познавали – повтарят греха на тълпата, която викаше пред Пилат:
“Разпни Го!”
Само че за човеците, които Го разпъваха, без да Го познават, Исус се молеше на Отец, казвайки:
“Прости им Отче, те не знаят какво вършат!”
Но Юда знаеше какво върши! Той отиваше с ясното желание да предаде Спасителя. И за неговия грях Исус каза:
“Човешкият Син отива на смърт, според както е писано, но горко на оня, чрез когото Той се предава в ръцете на беззаконните!”
Юда беше антихрист. Юда беше псе, което се бе върнало на бълвоча си.
За него, както и за всички останали псета, “Откровението на Йоан” показва, че те са първи по богопротивност:
“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонците и всеки, който обича лъжата и лъже…” (Откровение 22:15)
Аз не искам никой от вас да се обърне против Спасителя, Който умря за греховете му. Защото, пак повтарям, блудницата Вавилон има различни проявления на коварството си. А най-голямото коварство тя извършва, когато накара някой да отстъпи от Исус. Такъв е не просто в блудницата Вавилон, но във влюбената в Антихрист блудница, която преди това някога е била жена на Исус. Защото, кажете ми, защо Словото да ни говори за трупът на човека-Антихрист? Естествено защото трупът свидетелства за умряло тяло. Не просто тяло, но такова тяло, в което някога е пулсирал Живота на Бога, но си е отишъл.
Нека да продължа размишленията си в друга светлина. При явлението на Антихриста ще настъпят някои повратни моменти в тъмното царство на дявола. Исус вече ще е грабнал Църквата Си, а на земята ще са останали много църкви, които не са били грабнати:
”Едната се взима, а другата се оставя…”
И, освен тези църкви, ще има доволно количество религии и идеологии, които всячески са били против Господ Исус Христос и всичко, свързано с Християнството. Точно тогава дяволът поставя началото на грандиозна чародейна измама, за която ще ви говоря тук. Какво ще представлява тя?
Помислете само, че Грабването на Църквата ще е факт. Той не ще може да се оспори. Той вече ще е извършен. Ще започне времето на Голямата Скръб. Каква обаче ще е реакцията на отстъпилата от Исус църква? Ще иска ли тя да признае, че не е участвала в грабването?
В никакъв случай! Числото на грабнатите ще е толкова малко, че блудницата дори няма да го забележи. Нещо повече – отстъпилите от Исус няма да забележат и отсъствието на Святия Дух. Точно тогава лъжепророкът, който е духът на Антихрист, ще започне да лъже отстъпилите църкви, че е дошло времето да се завърне Исус и че те трябва да ускорят пристигането му с масови молитви и възлияния. Точно от този миг започва чародейната роля на отстъпилата църква. Тя ще извика със силен глас:
“Нека се молим на Бога за завръщането на Исус, защото само Той може да донесе мир на земята и благоденствие на народите!”
Представете си това. В стотици и хиляди църкви, останали на земята, започват масови молитви за идването на “Исус”. В този момент дори хора, уловени от атеистични идеологии, започват да обръщат сърцата си към отстъпилата църква. Започнало е чародейството на отстъпилата църква, което има за цел да измами живеещите на земята. А те действително биват измамени, защото на дявола вече му е позволено да даде “дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума…” С една дума – Сатана изявява на света човекът-Антихрист, който се е скрил зад името Исус. Не може цялата земя и всички църкви да се молят за идването му и той да не ги чуе… И той пристига с мисия на миротворец и спасител. Цялата тъмна власт със знамения и лъжливи чудеса започва да доказва, че именно това е завърналият се от небето “Исус”.
Какво става в този момент? Става това, че тъмнината се разделя сама против себе си, защото в оня миг на земята е не само отстъпилата от Господ църква, но и поклонниците на много други религии и идеологии. И става така, че се получава сблъсък между трупа на Антихриста, тоест, отстъпилата църква, която смята Антихрист за Исус със всички онези, които никога не са изповядвали Исус за Бог в своите си религии. Впрочем – прочетете какво се случва, защото това е най-знаменателното Божие въздаяние против силите на Злото:
“Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици. И десетте рога, които си видял (лидерите на десетте отстъпили църкви, търговците, на които Антихрист дава власт – б.а.), те и звярът ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън…” (Откровение 17:15-16)
Ако можете да го приемете, приемете, че това е двоен капан от Бога за всички нечестиви. За този двоен капан и точно за това време пророк Исайя говори, като казва:
“Страх, и яма, и примка са върху тебе, о земни жителю. Който бяга от гласа на страха, ще падне в ямата; и който възлиза отсред ямата, ще се улови в примката; защото прозорците отгоре са отворени, (за Антихриста) и основите на земята треперят…” (Исайя 24:17-18)
Няма защо да ви казвам, че ямата в този стих е устата на блудницата, погълнала с измамата си милиони човешки души, защото е писано, че:
“Устата на чужди жени са дълбока яма, и оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея…” (Притчи 22:14)
Но виждате ли, че след ямата има и примка?
Когато Антихристът и отстъпилата църква започнат да принуждават всички земни жители да им се покоряват, тогава мнозина ще напуснат другите религии, в които са вярвали и богове, на които са се кланяли. “Излязохме от ямата!” – ще казват те и ще се поклонят на човека-Антихрист.
Кой от тях обаче ще знае, че след ямата идва примка.
За съжаление – никой!
Хората ще избягат от една духовна смърт – нехристиянските религии на Сатана – (сложете тук будизъм, ислям, атеизъм, комунизъм, хуманизъм) – но ще попадат в друга смърт, по-страшна от предишната. Всичко това, за което говоря, е Божието въздаяние над Вавилон, като няма тук да посочвам и язвите, които ще сполетят поклонниците му. Затова и Словото казва за тази омраза между звяра и блудницата следното:
“Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе…” (Откровение 17:17-18)
Какво да кажем след всичко дотук? Не подготвя ли днес духът на Антихрист най-голямата измама за човечеството? И не се ли явява тази измама като пълно разрушаване на Вавилон?
Така е, защото Сатана играе “ва-банк”, като иска или всичко, или нищо. В крайна сметка това е върхът на неговата луда херувимска амбиция. Но вие сами виждате докъде ще го доведе този връх. Затова не аз, но Бог ви повелява:
“Излезте от Вавилон – днес и сега! Напуснете духа на света и всяко тщеславие и гордост нека си отидат от сърцата ви! Бягайте отсред Вавилон всички вие, които искате да участвате в Грабването и да не преживеете Моите язви и знамения над нечестието!”

Leave a Reply