ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VIII ГЛАВА

8. СИДОН – ТАЙНАТА ВЛАСТ НА ЧАРОДЕИТЕ

Ето една духовна област на Вавилон, на която духът на Антихрист държи особено много. В тази област е съсредоточена чародейната власт на дявола и ние няма да бъдем успешни против тази власт, ако не разкрием самата тайна на Сидон. Когато погледнем на Сидон още в Битие, Книгата на Началата, ще видим, че върху него тежи проклятие, изречено от Ной. Защото Ной прокле Ханаан, сина на Хам, който бе открил голотата на баща си, а същият този Ханаан роди първородния си син Сидон. Тук аз няма да правя родословно дърво на Ханаанските родове, но искам просто да знаете, че много от имената, с които силите на тъмнината свързват своята власт, водят началото си от древността. Причината е в това, че както Бог има Свои планове и воля, така и дяволът има своя програма за власт над човешката цивилизация. И както Бог е видял Своя слуга Авраам и цялото му потомство, така и дяволът е видял своя слуга Ханаан и всичките му потомства. Това е дълбока тайна и аз няма да й отделям много място тук, защото прицелът на тази глава е Сидон. Когато псалмопевецът Асаф се е молил на Бог и е искал от Бог да въздаде над слугите на дявола, този мъж е изрекъл дълбоки истини, които тук искам да ви споделя:
“Боже, защо си ни отхвърлил завинаги? Защо дими гневът Ти против овцете на пасбището Ти? Спомни Си за събранието Си, което Си придобил от древността, което Си изкупил да бъде племето, което ще имаш за наследство; спомни Си и за хълма Сион, в който Си обитавал. Отправи стъпките Си горе към постоянните запустявания, към всичкото зло, което неприятелят е извършил в светилището…” (Псалом 74:1-3)
Виждаме, че в този псалом се говори с едно понятие “горе”, което събира в себе си “постоянните запустявания”. Всъщност – Асаф говори за началствата и властите на нечестието в небесните места, за самият Вавилон. Защото именно там, горе, е всичкото зло, което дяволът всякога е извършвал против Божието Светилище. И сега нека да продължа с думите на Асаф. Ето как той открива противниците на Божието събрание:
“Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; поставиха своите знамена за знамения. Познати станаха като човеци, които вдигат брадва върху гъсти дървета…” (Псалом 74:4-5)
Ако някой е противник на Бога, то той ще е духовен противник. Бог не е директор на центъра за защита на околната среда, та да смятаме, че ще Му е противно отсичането на гъсти дървета. Защото и днес дървета се секат навсякъде по земята, но от тази работа едва ли всички секачи са Божии противници. Истината е, че тези дървета не са просто дървета, но хора, имащи здрава вяра в Бога. Хора, които имат един здрав Корен. Корен, Който сам заявява за Себе Си:
“Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда…”  (Откровение 22:16)
Основна цел и призвание на тези Божии противници, за които ви говоря тук, е да вдигат брадва и да отсичат духовната връзка с Господ Исус Христос на мнозина вярващи. Именно така те са станали познати на Асаф. Колкото до това, че Асаф е старозаветна личност от времето на цар Давид, то и дяволът е старозаветна личност още от времето на Адам и Ева. Но това не му пречи да пренесе изпитаните си стратегии и тактики и против Църквата на Господ Исус Христос. Защото и днес има човеци с брадви, изкусни да отсичат дървото от корена и да го лишават от пребъдване в Бога. А сега нека видим кое племе в Стария Завет се считаше като най-изкусно в сеченето на дървета. Някога, когато Соломон реши да издигне Божия Храм на Хълма Мория, Бог му беше дал духовна власт над всички племена. И те, искат или не, се покоряваха на Соломон и вършеха царската му воля. В онова време Тирският цар Хирам прати слугите си до Соломон, за да му предадат всичката му лоялност към Израилевия цар. А Соломон отговори на Хирам така:
“Сега, прочее, заповядай да ми насекат кедри от Ливан; моите слуги ще бъдат с твоите слуги; и ще ти дам заплата за слугите ти напълно според както ще речеш; защото ти знаеш, че между нас няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото сидонците…” (3 Царе 5:6)
Нека се съгласим, че един, толкова мъдър цар като Соломон, ще има наистина най-ясен поглед върху качествата и възможностите на сидонците. И да казва Соломон, че няма по-изкусни секачи на дървета от сидонците, то това наистина е така. Друг е въпросът, че ние тук ще разглеждаме духовния Сидон, за който предупреждава Асаф в псалома си, а не за древните строители на Соломоновия храм. И така, Сидон олицетворява една особена власт на тъмнината – властта на чародейството. Ние няма да разберем пълнотата на тази власт, ако не приведа още доказателства, че именно Сидон е тайната област на Вавилон. Дотук разбрахме, че духовно това име въплъщава в себе си сатанински служители, станали познати като хора, вдигащи брадва върху гъсти дървета. А сега помислете, че Бог винаги е имал Свои гъсти дървета на тази земя. Всевишният никога не е оставал без верни слуги напук на всичката активност на дявола. Това доказва, че болезнената амбиция на Сатана няма да е друга, но винаги да отсича Божии дървета. В това отношение той имаше огромен успех при управлението на един Израилев цар, който има мерзостта да се свърже с духовната власт на Сидон.
Кой беше този цар?
Духовните ще се досетят, че това беше Ахаав.
Какво направи Ахаав?
Ето какво:
“А Ахаав, Амриевият син, върши зло пред Господа повече от всичките, които бяха преди него…” (3 Царе 16:30)
Когато Библията казва, че някой е вършил повече зло от всичките преди него, то това напълно доказва, че такъв човек е стигнал до дъното на духовната си деградация и разрушение. А именно дотам беше стигнал Ахаав. Защо? Естествено – защото дяволът го бе обсебил и търсеше начин да го свърже с духовния Сидон, за да се разправи успешно с Божиите слуги и пророци. Така Ахаав стигна до най-голямото си беззаконие, за което сега ще прочетем:
“И като, че беше малко това, че ходеше в греховете на Еровоама Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския цар Етваал, и отиде да служи на Ваала и да му се покланя…” (3 Царе 16:31)
Забележете чия дъщеря беше Езавел. Словото казва, че нейният баща бе царят на Сидон Етваал. Несъмнено, той така е отгледал и възпитал дъщеря си, такава закваска от силите на злото е поставил в сърцето й, щото Езавел щеше да стане началник на всички дяволски човеци. Човеци не какви да е, но “сидонци”, които щяха да избиват Божиите пророци. От всичките началства и власти на Вавилон, тези на Сидон са възможно най-злите и ужасните. Защо? Естествено – защото имат над себе си за началник Езавел, мощната чародейка на Сатана.
Когато аз трябваше да вляза в дълбоките води на Святия Дух в сърцето ми стояха много въпросителни. Тогава питах Бога:
“Боже, защо именно по времето на Езавел Ти направи да не вали дъжд над Израил цели три години и половина?”
Тогава Бог ми отговори така:
“Стефане, целта на един дъжд е да напоява дърветата, така щото да пораснат още по-високо и да се закрепят в корена си. Но, отговори Ми, за какво му е дъжд на Израил, когато един негов цар докара властта на Сидон върху него? За какво им е дъждът на отрязани дървета? Ще влезе ли той в клоните им, ще го усвоят ли, щом са останали без корен? Не разбираш ли, че духовната власт на Сидон е такава, щото да обезсмисля дъжда от Небето? Не разбираш ли, че властта на чародейството прекъсва животворящата връзка между дървото и корена и то изсъхва завинаги?”
Трябва да ви призная, че настръхнах от Божиите думи. Тогава в сърцето ми изплуваха твърде верните и дълбоки думи от “Еклесиаст”:
“Ако са пълни облаците, изливат дъжд на земята; и ако падне дърво към юг или към север, на мястото гдето падне дървото, там ще си остане…”  (Еклесиаст 11:3)
Искам да ме разберете в голяма пълнота. Бог винаги излива Благодатта Си над нас, вярващите в Името на Исус. Но причина за изливането на Божият Дъжд не е в дърветата, а в Корена! Ако е здрава връзката ни с Исус, то тогава освежителните дъждове от Небето ще се вливат в сърцата ни. Но прочетете отново стиха от “Еклесиаст”. Забелязвате ли, че там се говори за падане на дърво в две посоки – към юг или към север. Тези две посоки отговарят духовно на две империи, както следва:
Юг: империята Египет – духовен преобраз на окултизма.
Север: Империята Вавилон – духовен преобраз на религиозния дух, началствата и властите на нечестието в небесните места.
Застанете пред един компас и ще видите, че северът сочи нагоре, а югът – надолу. Ако падне дърво под властта на Вавилон или под властта на ада, на мястото, където падне дървото, там ще остане. Това е страшно! Но аз искам да разсъждавате не затова, че дървото е паднало, но че е имало причина да падне. И тази причина се нарича Сидон. Именно сидонец, слуга на Езавел, е вдигнал брадвата си и изкусно е отсякъл дървото, за да падне това дърво или към север, или към юг. Някой може да реагира:
“Защо ни занимаваш със някакъв си Сидон и някаква си Езавел! Тези неща са от Стария Завет и нямат никакво потвърждение в Новия Завет?”
Съжалявам, приятелю, но просто си в голяма грешка! Тази книга прави явно челото на блудницата. Чело, на което е написано “Тайна”. Това, че една тайна не е известна, напълно доказва, че е тайна. Колкото до властта на Сидон и ръководната роля на духа на Езавел в някои църкви, то сега ще продължа с това. Нека отворим “Откровението на Йоан” на втора глава. Ето какво ще прочетем там:
“…имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и ядат идоложертвено…” (Откровение 2:20)
Това, че Господен служител търпи Езавел, недвусмислено доказва, че такъв духовно се нарича Ахаав. Такъв просто е сключил духовен брак с властта на Сидон и е дал място в църквата на дървосекачите на Вавилон. Нека никой не се учудва, че днес е време, когато много пастири сключват бракове по сметка. Такова е времето! Затова време Исус предупреди в “Евангелието от Матея” като каза:
“Защото както и в ония дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син…”  (Матея 24:38-39)
Днес е времето, когато много църкви се омъжват за човека-Антихрист и много пастори се женят за чародейката Езавел. Целта напълно оправдава средствата, които дяволът хвърля в битката за жетвата на човешките души. Ние живеем във време, когато е започнало последното изливане на Святия Дух, известно като “късен дъжд”. Именно този късен дъжд ужасява силите на тъмнината и те са амбицирани повече от всякога да отрязват Господните дървета от корените им. За да разберете как прави това Езавел, аз отново ще се върна на онова, което тя върши в църквите. Словото казва, че тя “учи и прилъгва Божиите слуги да блудстват и ядат идоложертвено.” Човек трябва много да внимава, когато чете този стих.
Защо?
Отговорът е, че в него се преплитат два плана на дяволската измама.
Първи план: Духът на Езавел учи Божиите слуги да блудстват и ядат идоложертвено.
Втори план: Духът на Езавел прилъгва Божиите слуги да блудстват и ядат идоложертвено.
Ученето е един начин за власт на тъмнината. Прилъгването е друг начин. Но и в двата начина се реализира тайната власт на Сидон. Нека започна с ученето. Където има учене, там ще има и ученици. Където има ученици, там има и учители. Където има учители, там има и училище.
С какво Езавел да учи Божиите слуги, така щото да й повярват?
Естествено, че няма да им преподава фашизъм, няма да им преподава комунизъм, няма да им преподава нищо, което да би усъмнило учениците й, че е агент на Вавилон. Значи – тя ще им преподава нещо, което само прилича на Божие Слово, но е лишено от Духа.
Това нещо, което Езавел преподава, се нарича теология!
Моля ви да помните това!
Силите на Вавилон, както и отделните му духовни области си сътрудничат, за да се извърши успешно измамата на духа на Антихриста. Именно с теологията Езавел кара мнозина да блудстват. Защото блудството тук е най-вече духовно. Това е акт, при който ти оставяш любовта си към Исус и насочваш сърцето си към друг дух, друго благовестие, друга основа и друг корен.
Разберете, че Исус е Коренът! Всяко знание, всяка Благодат, всяка Светлина идва именно чрез Този Корен. Но когато дърветата предпочетат да ги учи Езавел, тя няма да пропусне да ги отсече от Единствения Корен. И това е страшно! Но по-страшно от ученето на Езавел е нейното прилъгване. Там вече се формират в пълна степен чародеите на Вавилон. Словото казва именно за тях:
“Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож…” (Притчи 12:18)
Въпросът е:
Как се е стигнало до това несмислено говорене?
За мнозина отговорът на този въпрос е голяма тайна, но нека тук я изявя, за да се научите да се пазите от властта и влиянието на Езавел. Защото тази служителка на Вавилон е не просто беззаконница, но най-вече чародейка. А именно чародейството е онзи остър нож, онази брадва в ръцете на сидонците, с която те отсичат Господни дървета. Аз искам, когато Езавел се опита да отсече корена ви, вие да стоите така в Исус, щото брадвата й да се строши и вие да бъдете духовни победители над нея.
Какво е чародейството?
Това е действие на чар!
Какво е чарът?
Това е излъчването на властни внушения към сърцето на човека, който им се покорява. Аз ще разгледам по-нататък тези неща и в третата част на тази духовна поредица “Содом – империя на плътската похот”, но не мога да не ги спомена и тук. Преди всичко, запомнете, че словото има власт да разсича. То е меч, или брадва, ако щете, в ръцете на онзи, който го употребява. А сега си представете, че в сърцето ви попаднат внушения от Езавел, от нейното властно обаяние и чар. Тези внушения ще искат да извършат определена работа. Те ще искат да се себереализират чрез собствените ви устни. И тогава устните ви ще се отворят, за да изговорят слово, което ще задвижи съдбоносната власт на Сидон върху живота на човека. Знаейки колко е силна Езавел, Исус е предупредил всеки един от нас:
“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве…” (Матея 6:6)
Виждате ли, че има условие, за да приеме Отец молитвата ви. И това условие е да си затворите вратата. Коя врата? Естествено – вратата към плътта ви, защото именно оттам ще се прицели чарът на Езавел. Молитвата ви трябва да бъде духовна, тоест, вдъхновена от Святия Дух, Който живее в сърцето ви. Но вие не можете да искате вдъхновението на Духа, ако сте отворили вратата на плътта. Тогава Той просто няма да подейства.
Кой ще подейства тогава?
Естествено, че Езавел!
Затова запомнете:
Плътските молитви са острите брадви на дървосекачите на Езавел!
Всяка плътска молитва е реализация на чародейство от Езавел!
Такава молитва разрушава не само онзи, заради когото е отправена, но и онзи, който я отправя. Има много беззакония, които Отец осъжда, но помислете какво е това беззаконие, при което вие със собствените си уста давате власт на жестоки демони, така че те да разрушат живота на човека. Мислите ли, че устата ви ще бъде едновременно врата за изява на Езавел и на Бога? Нищо подобно! Нека ви дойдат наум думите на Апостол Яков:
“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла…” (Яков 3:6)
Ако езикът заразява цялото ни тяло, както казва това Апостолът, то помислете:
Не заразява ли езикът на Езавел Христовото Тяло? Не става ли така, че Езавел събира множество от хора на едно място и така ги атакува с обаянието си и чара си, щото в един миг тези хора започват да отправят молитвите си към един друг бог, към един друг дух, към началникът на Сидон? А Апостол Яков продължава, като казва:
“…езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие! От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?” (Яков 3:8-11)
Знайте, че ако един извор започне да пуска горчива вода, то сладката никога повече няма да иска да има нещо общо с този извор. А Езавел не просто иска да поквари хората. Тя иска да ги лиши от Божието видение в живота им. Словото казва, че тя нарича себе си “пророчица”.
Защо го прави?
Естествено, за да се противи на Божиите пророци и да накара вярващите да намразят истинските слуги на Исус за сметка на нейните чародеи. Именно чрез чародеи днес се извършва жестоко подкопаване на вярата в Исус Христос. Мнозина просто са под една създадена духовна инерция и дори не разбират, че причината за тази инерция, за омразата към Божиите пророци е именно Езавел. Това не е просто някаква жена в някаква църква. Това днес е духът на Сидон. Дух, против който Бог има Слово и запазен гняв и възмездие. Вие сами ще се убедите, че докато четете Божието Слово против Сидон, то ще виждате там именно Езавел. Но нека видим как Бог се обръща към този мръсен дух:
“Сине човешки, насочи лицето си към Сидон, и пророкувай против него като речеш: Така казва Господ Йеова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне и ще Си придобия слава всред тебе; и когато извърша съдби в него и се осветя чрез него, тогава ще познаят, че Аз съм Господ. Защото ще изпратя в него мор и кръв в улиците му; и убитите ще паднат всред него от нож, дошъл в него отвред. И между всички, които са около тях, не ще остане за Израилевия дом бодлива къпина или мъчителен трън, каквито им напакостяваха; и ще познаят, че Аз съм Господ Йеова…” (Eзекиил 28:21-24)
Първото, което прави впечатление, е, че Бог ще Си придобие Слава всред Сидон. Как да разбираме това? Естествено – като изява на Божията Сила, но и на Божието дълготърпение. Все пак, не забравяйте, че Бог милее за всичките Си служители и не иска никой да погине. За тази Слава, която Бог ще Си придобие всред Сидон, ние ще прочетем и в Словото против Езавел в “Откровението”:
“И дадох и време да се покае, но не иска да се покае от блудството си…”  (Откровение 2:21)
Днес е времето, когато Бог ще изобличи Езавел с толкова мощен и гръмовен глас, щото всички ще чуят. И това ще бъде Божията покана за покаяние всред чародеите. Естествено – Езавел няма да иска да се покае, защото няма такова нещо дявол някога да се е покаял. Но колкото и Езавел да държи слугите си, много от тях наистина ще се обърнат към Бог и ще напуснат властта й. Колкото до останалите закоравени дървосекачи, то за тях вече е приготвено следващото от пророчеството на Бога:
“Защото ще изпратя в него мор и кръв в улиците му; и убитите ще паднат всред него от нож, дошъл в него отвред…”
Нека тук ви дойде наум съдбата на жената Езавел. Не се ли разплиска кръвта й по стената и не я ли ядоха кучетата? Колкото до “морът” и “ножът” за служителите на Езавел, то прочетете същото, казано за тях в “Откровението”:
“… и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Господ…” (Откровение 2:23)
Вижте тук последното изречение. Запомнихте ли го? А сега да се върна на пророчеството против Сидон и да ви дам от него следния стих:
“…и когато извърша съдби в него и се осветя чрез него, тогава ще познаят, че Аз съм Господ…”
Няма по-жестока съдба от тази, която очаква слугите на Езавел. Защото голямата скръб, в която Бог ще тури сидонците е Голямата Скръб, тоест, времето на явлението на човека-Антихрист. Именно това явление ще бъде “морът” и “ножът, дошъл всред него отвред.” Аз не искам никой да бъде постигнат от тази съдба. Тя не е причина против духа на Езавел. Тя е следствие от практикуването на чародеяния, от унищожаването на връзката между дърветата и Корена. Защото, когато дърветата бъдат отрязани от Корен, те вече не са дървета, но дърва. А дървата, според верните стихове на Апостол Павел в 1 Коринтяни 3:12, не попадат в строителния материал на Святия Дух, но продължават с други, подобни на тях – “сено, слама”. Какво да са сеното и сламата, освен повяхнали човеци и хора с прегорели от сатанинския вятър съвести? Моля ви още веднъж да изпитате себе си дали сте във вярата, защото този Сидон, за когото ви говоря е толкова явен, толкова силен, толкова властен и мощен, щото не е никак чудно, че за блудницата Вавилон е казано:
“…понеже чрез твоето чародеяние (тоест, чрез активността на Езавел) бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
Има ли начин да стоим в победа над Езавел?
Да, има! И този начин е да уловим Духът и Силата на Илия, които днес са пълния заряд на късния дъжд на Святия Дух. И този начин е да се заредим с ревността на Ииуя. И този начин е да имаме вярата на Апостол Павел, така щото да заявим:
“А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света…” (Галатяни 6:14)
Когато светът е разпнат за нас и ние сме разпнати за света, тогава (говоря духовно) ние сме чисто и просто скопци, тоест, хора, умрели за собствените си желания и плът. А вие си спомнете от Писанието кой изхвърли Езавел през прозореца…
Не бяха ли това скопците?
Днес е времето, когато Църквата на Господ Исус Христос се нуждае от скопци, които да хванат Езавел и да й заявят:
“Ти, нечестива бездомнице си смъмрена и поразена в Името на Исус! Ти дълго стоя на прозорците на Божия Храм, като скриваше от вярващите Светлината и Слънцето със силата на чародейната си измама и блудкавата си теология. Днес ние те хвърляме вън от тези прозорци и те обричаме на вечен позор, унищожение и смърт!”
Готови ли сте да бъдете скопци за Исус?
Вярвам, че чрез Светлината в тази книга Бог наистина ще ви утвърди като такива! Амин и Амин!

Leave a Reply