ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – VI ГЛАВА

6. ТИР – ДУХОВНИЯТ ПАЗАР НА ВАВИЛОН

Пред Божия поглед съществуват много престъпления и нечестия, които заслужават яростния Му гняв и наказание. Но нечестието, което е скрито в Тир, е възможно най-голямото. В Тир се крие най-разпространената власт на силите на тъмнината и неслучайно името му се превежда като “скала”. Скалата е нещо твърдо. Скалата е нещо, което трудно се поклаща. В това отношение Тир е духовният печат на Сатана върху целия свят. Той в най-голяма степен отразява характера на дявола, неговите лукави сметки и намерения. За да разберете колко огромно е нечестието на Тир, то трябва да прочетем как Бог се обръща към Сатана. Всевишният го нарича не как да е, но княз на Тир. Ето Божието Слово против дявола в “Книгата на пророк Езекиил”:
“Сине човешки, речи на тирския княз: Така казва Господ Йеова: Понеже се е надигнало сърцето ти, и ти си рекъл: Аз съм бог, седя на Божието седалище всред моретата; а пък ти си човек, а не бог, ако и да си поставил сърцето си, като че е Божие сърце…” (Езекиил 28:2)
Този стих може да бъде както камък за стъпване, така и камък за препъване. Нека първо видим кои препъва той. Когато теолозите тръгнат да четат този стих, те се заблуждават, че Бог се обръща към някакъв човек от древните времена, който е владеел областта Тир. И точно тук те се препъват, защото в духовната си слепота покриват под знаменателя на историята едно от най-дълбоките пророчества на Бога против дявола. Действително, че Бог нарича дявола “човек”. Аз не отричам това. Но забележете, че той седи на “Божието седалище всред моретата” и поставя сърцето си, “като че е Божие сърце”. Ако отворим Новия Завет на Апостолските послания, там ще видим, че във “Второто послание на Апостол Павел към Солунците” се говори нещо твърде показателно:
“Никой да не ви измами по никой начин; защото това (пришествие на Господ Исус Христос – б.а.) няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?” (2 Солунци 2:3-5)
Някои нямат очи да четат Божието Слово, а камо ли да помнят.
Виждате ли как Апостол Павел описва човекът-Антихрист?
Първо: Казва се, че човекът-Антихрист се противи и превъзнася над всеки, който се нарича Бог. Това отговаря и на Божието пророчество в “Езекиил” против тирския цар, защото там Бог казва, че този цар е поставил сърцето си “като че е Божие сърце”.
Второ: Казва се, че човекът-Антихрист седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Това отговаря и на Божието пророчество в “Езекиил”, защото там се казва, че този цар седи на “Божието седалище всред моретата”.
Нека се съгласим, че Божие е онова седалище, където би трябвало да стои Бог. Колкото до това, че се намира всред моретата, то моретата тук олицетворяват народите и племената, които се вълнуват и надигат, според както е писано:
“Ах! шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, – и смутът на народите, които напират като напора на големи води!” (Исайя 17:12)
Така отново се връщам на основното пророчество от “Езекиил” против тирския цар. Разбираме вече, че ако и дяволът да не вижда сърцето на Бога, Бог вижда сърцето на дявола. И в това твърде нечестиво и тъмно сърце има една мисъл, едно намерение, един прицел – да се представи на народите като бог и да иска поклонение и слава.
Кой ще послужи за удовлетворяване на това дяволско желание?
Несъмнено – Тир, духовната област на Вавилон, която в пълна степен отговаря на търговския нюх на Сатана!
Дяволът е решил да изтъргува сърцата на човеците и в това отношение той ще положи огромни усилия, за да го направи. Затова и Бог продължава в пророчеството Си против тирския цар, като казва:
“…с мъдростта и разума си ти си придобил богатство за себе си, и придобил си злато и сребро в съкровищниците си; с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти…” (Езекиил 28:5)
Разбирате ли, че ако има начин, чрез който дяволът се обогатява и пълни резервоарите на смъртта, то това става именно чрез търговията му? Защо обаче тя е така успешна? Защо тирският цар наистина се обогатява неимоверно много?
Причината е скрита в мъдростта на Сатана. Не просто в търговията, но в мъдростта, с която той засенява мнозина. Искам да знаете, че някога Бог е дал изобилна Светлина върху атаките на вавилонския дух. Ранната Христова Църква е била успешна именно поради здравата стена на Истината, с която е бил изграден Божият Храм. Един от Божиите служители, Апостол Яков, е открил какво представлява атаката на Тир срещу Църквата и аз искам тук да прочетем какво казва той:
“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска; защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо…”  (Яков 3:13-16)
И сега обърнете внимание на прицела в Апостолското послание. Яков предупреждава Църквата, че освен Божията мъдрост, има и друга мъдрост, която не е от Небето.
Откъде е тогава?
Естествено – от поднебесните места, от империята Вавилон. Плодовете от сатанинската мъдрост са завист и крамолничество. И какви ли други да бъдат търговците на дявола? Какви ли други да бъдат тези, които ламтят за обогатяване и светска слава? И не е чудно, че Апостолът казва, че там ще се намира “бъркотия” и всякакво зло.
Спомняте ли си как Бог нарече богопротивния град, който човеците градяха в земята Сенаар? Не се ли казва той Вавилон? А как се превежда името на Вавилон?
Превежда се именно като “бъркотия”, защото там Бог разбърка езиците на племената и ги разпръсна по лицето на цялата земя. Значи действително Тир е започнал атаката си против Църквата. И тогава в обществото на вярващите са се вмъкнали търговци на тирския цар, онези, които му продават човешки души, а той ги възнаграждава за служенето им. Яков е виждал всичко това. Сърцето на този Апостол се е измъчвало, като е гледало как дяволът си проправя път в Църквата и в Храма на Живия Бог са се появили масите на разбойническия вертеп. Затова отново този Апостол говори в посланието си, като казва:
“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, – когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва…” (Яков 4:13-14)
Кой е този “еди кой си град”, в който тези търговци ще отидат да търгуват и спечелят? Не е ли Вавилонският Тир? И за търговците ли се грижи тука Яков? Не е ли посланието му обърнато към Църквата, а не към земните търговци? Какво тогава правят тези търговци там?
Естествено, че вършат волята на тирския цар!
Затова и Апостолът ги пита:
“Що е животът ви?”
Исус ни остави само един пример за нашия живот:
“Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си…” (Йоан 15:13)
Но какъв е животът на тези, против които говори Яков?
“Пара, която се явява и после изчезва…”
Къде изчезва тази пара? Знаете ли къде отива парата, когато изчезне от земята? Не се ли превръща в облаци? И не са ли тези облаци религиозно-засеняващата власт на дявола?
Човек трябва дълбоко да вникне в думите в Божието Слово, защото ще разбере не човешкото, но Божието. И сега нека отново се върна на думите на Яков. Ето как продължава той:
“Вместо това вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло…” (Яков 4:15-16)
Ако Божието Слово казва, че хвалбата на подобни търговци е зло, то това недвусмислено доказва, че те не са търгували за Бога, но за дявола. И душите, които са спечелили от търговията си, не са души, докоснати от Божията Любов и Светлина, но от религиозния дух на Сатана. Ето затова отново ви казвам, че тази власт на дявола е най-страшната.
Преди да продължа с разглеждането на Божиите предупреждения срещу Тир в “Книгата на пророк Езекиил” искам само да си припомните един миг от живота на нашия Господ Исус Христос. Евангелията ни показват колко благ и милостив беше Спасителят. Където и да минеше Той носеше със Себе Си изцеление, прощение, Светлина и Благодат. Но има един случай в Живота Му, когато Той не държеше в ръката си нищо друго, освен бич от върви:
“И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари; и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия…” (Йоан 2:13-16)
Как мислите, има ли друг случай от живота на Исус, в който Той да е бил по-разгневен и категоричен? Мнозина могат измамно да се успокояват, че никой в църквите им днес не продава волове, овце и гълъби, но такива само още веднъж ще докажат, че са пленници на Тир. Защото и днес Исус влиза в Храма Си и носи за едни прощение и Благодат, а за други – бич. Защото воловете днес не са просто волове, но продажни пастири. Защото овцете днес не са просто овце, но изтъргувани души за дявола. Защото гълъбите днес не са просто гълъби, но хора, които са похулили Божията Благодат, която като бял гълъб е кацала върху сърцата им, но те са я разменили за човешки авторитети, тщеславие, гибелни ереси и бесовски учения. И зад всичко това, като невидим режисьор и главен вдъхновител е стоял тирският цар, духът на Антихрист, който подготвя отстъпилата от Исус църква за главен посрещач и клакьор на човека-Антихрист. А сега нека да продължа със слово от пророк Езекиил, за да видим пълнотата на Божието въздаяние върху Тир, както и истината за порочната му същност. Ето какво четем за Божието наказание над Тир:
“Ще направя да престане шумът на песните ти; и звукът на китарите ти няма вече да се чува. И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране на мрежи; няма да се съградиш вече; защото Аз, Господ Йеова го изрекох, казва Господ Йеова…” (Езекиил 26:14)
Преди години ми се случи да отворя някакво теологическо списание, в което теолози показваха изпълнението на Божиите пророчества в Стария Завет. Като един от примерите бе посочен някогашния град Тир. Статията на теолога завършваше с тържественото:
“И накрая Тир наистина се превърнал в гола скала и там можело да се видят само рибари, които простирали мрежите си…”
Аз наистина се удивлявам на наивността и духовната слепота, която владее мнозина. Това, че Господ е изрекъл Слово против някогашен земен град, въобще не изключва възможността Божието Слово против оня град да е само образ и сянка на бъдещи събития. Ако някой иска да уповава на теология, такъв нека просто изостави тази книга, защото тя е против духа на теологията. Защото именно от много теология пазарището на Вавилон е толкова огромно. Затова ви моля да внимавате в това, което ще ви се открие против духовния Тир, а не против земния, защото дяволът е дух, а не пръст и словото против дявола е духовно, а не плътско. Нека сега да забележим няколко важни момента в разбирането на Божието пророчество против Тир. Бог казва, че ще престане шумът на песните на Тир, и звукът на китарите му няма вече да се чува.
Едно от нещата, които духът на Антихрист ще превземе в Църквата, то това ще бъде хвалението. Това е атаката на духа на Антихриста срещу поклонението, което християните правят пред Бога. И не е чудно, че дяволът ще атакува хвалението, с цел да се изгуби силата на хвалението и да се пренасочи към Вавилон, а не към Небесния Ерусалим. Забележете, че основен инструмент от хвалението на Тир са китарите. Това не е случайно. Бог е видял какъв инструмент ще бъде китарата в днешните времена. Аз не искам да кажа, че Небето не приема хваление с китара, но просто да предупредя, че както със всичко Свято и достойно, така и с хвалението дяволът ще направи търговия!
През последните три десетилетия светската музика изцяло зависеше от китарата, а днес най-изявените дяволски хвалители са музикантите, които свирят “Hard Rock”, “Heavy Metal” и “Black Metal”. Това е музика, изцяло основана на инструмента електрическа китара. Въпросът е:
Намира ли днес място тази музика в християнското хваление?
За съжаление – да! И затова за много уши стана нормално да слушат “християнски” хеви-метъл? Друг е въпросът колко Христов е той. Защото същата музика се лее охотно в ушите на сатанински поклонници, които практикуват черна литургия и издигат знака на звяра.
Защо обаче рок-индустрията се свърза с християнското хваление? Нещата са ясни, ако вземем в предвид какво означава думата “Rock” в превод на български:
Rock – скала
Сега разбирате ли коя “скала” се опитва да изтъргува християнското хваление? Именно Тир, защото той е онази гола скала, за която Бог каза:
“И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране на мрежи…”
Колко жалко и колко тъжно е, че днес мнозина се улавят в мрежите на дявола, като започват да свирят музиката на тази “скала” и да мислят, че така отдават хваление на Бога.
Нищо подобно! Бог ще направи да престане шумът на песните от рок-индустрията, и звукът на китарите им вече няма да се чува!
Най-страшното е, когато един християнин размени хвалението към Исус с хваление към княза на Тир, към духа на Антихрист.
Затова казвам на всички, които четат тази книга:
Станете и напуснете всяко място, където хвалението към Бог е било заимствано от рок-музика, хард-рок, хеви-метъл или бляк-метъл!
В повечето евангелски църкви, и особено в онези, които заимстват от американското тщеславие, вие ще чуете Бог да се хвали именно по този начин. Но не аз съм кръстил музиката на света “рок”, тоест, “скала”. И не аз съм нарекъл дявола “тирски княз”, тоест, “княз на скалата”. Някога Давид хвалеше Господ с арфа, а днес мнозина мислят, че ухото на Исус ще хареса хевиметъл. Нека ви кажа, че в Небето не свирят хевиметъл. Защото “неavy-metal” ще рече “тежък метал”, а “black-metal” ще рече “черен метал”, а “rock-and-roll” ще рече “скала и търкаляне”.
Вие злато и сребро ли ще бъдете за Господ или някой тежък метал? Вие светли и благородни ли ще бъдете за Исус или някой “черен метал”? По скалата на Тир ли ще се търкаляте? Ами че по нея се търкаля целият свят и така се улавя в мрежите, поставени там!
Аз твърде силно ревнувам за това, което сега ви говоря тук, но нека никой не мисли, че Бог не е видял тоталното нашествие на рок-музиката, тоест, на музиката, вдъхновена от самият Сатана. Точно тя най-много търгува с душите на хората, защото от нея излизат изпълнители, които се превръщат в идоли за милиони младежи.
И да свири ли Божият хвалител в стила на тези идоли?
О, тотална и жестока мерзост! Прекратете я още сега!
Знаете ли как се свива Сърцето на Исус от онова, което прави Тир с хвалението на много църкви? Такова хваление никога не стига до Небето, но когато вярващите го правят, те увеличават неимоверно много силата на религиозния дух. И помислете само защо Бог определя Тир като място, където се хвърлят мрежи. Знаете ли какво правят на Запад (а и у нас) радиостанциите и телевизионните канали? Не са ли те една мрежа, която улавя милиони млади хора под властта на рока. Случвало ми се е да видя по телевизията концерт на хард-рок групи. И стадионът, където свирят тези музиканти, буквално се пръска по шевовете. А сега вижте същият този стадион с поглед от Небето и вие ще се убедите, че това е една от многото мрежи на Тир. Мрежа, в която се улавят множества от идолопоклонници. Как бих желал един такъв стадион, пълен с хвалители на Исус и с Божии деца. Но в това отношение Тир държи първенство спрямо Църквата. И той ще го държи, докато много църкви свирят неговите стилове и подражават на неговите изпълнители.
Толкова за първата активност на Тир против Църквата.
А сега нека да продължа нататък. Бог отново продължава чрез пророк Езекиил, като казва:
“Така казва Господ Йеова на Тир: Не ще ли се потресат островите от шума на падането ти, когато ранените охкат, когато става клането всред тебе? Тогава всичките морски големци ще слязат от престолите си, ще отметнат мантиите си и ще съблекат везаните си дрехи; ще се облекат с трепет, на земята ще насядат, ще треперят всяка минута и ще се удивляват за тебе. И като вдигнат плач за тебе, ще ти рекат: Как биде съсипан ти, който се населяваше от мореплаватели, прочути граде, който бе силен в морето, ти и жителите ти, които причиняваха трепет на всички, които се намираха по него!…” (Езекиил 26:15-17)
Не може една духовна област на Вавилон да е толкова противна на Бога и да не падне рано или късно. Затова и Тир ще падне. И голямо клане ще има всред поклонниците му, защото всички до един ще бъдат търговци.
Искате ли да се убедим, че именно това са същите онези търговци на Вавилон в мига на Божието въздаяние? Нека го направим:
“Търгуващите с тия неща, които се обогатиха от нея (блудницата Вавилон) ще застанат отдалеч поради страх от мъките й, ще плачат и ще жалеят, казвайки: Горко, горко, граде велики, облечен с висон, багреница и червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; защото в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч, и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град?” (Откровение 18:15-18)
А сега сравнете двете пророчества по духа им и ще бъдете напълно убедени, че Старият Завет разкрива Тир, като едно от лицата на Вавилон. Забележете че “морските големци” в пророчеството на Езекиил слизат от престолите си и всички “мореплаватели вдигат плач за Тир”. След това вижте в “Откровението”, че “всеки корабоначалник” и “всички, които се препитават от морето”, жалеят за съсипването на Вавилон. Искам да разбирате това, че времето на Голямата Скръб, миг преди Гнева Господен, ще бъде времето на Тир, времето на търговците на Сатана. Убедете се в това, като прочетем как ще изглежда света под властта на Вавилон, миг след грабването на Църквата:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец (Исус) и невяста (Църквата) няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята…” (Откровение 18:23)
Виждате ли, че големци стават именно търговците?
Колкото до по-горе прочетеното, че Словото ги нарича мореплаватели и такива, които се препитават от морето, то пак повтарям, че морето олицетворява света, а мореплавателите олицетворяват жетварите на Вавилон. Тук искам да продължа с нещо, което в пълна степен ще ви даде трезвен ум, за да забелязвате отдалеч духовното влияние на Тир. Ако има нещо, в което дяволът да е перфектен, то това е лукавството му. Той така ще изработи отделните му аспекти, щото да бъде максимално скрит и незабелязан. Нещо повече – в очите на мнозина Тир ще бъде самият Рай, мястото, където обитава Господ Исус Христос. Нека сега да ви убедя в това, като прочетем за Божието виждане спрямо Тир:
“И ти, сине човешки, вдигни плач за Тир, и кажи на Тир: Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в много острови, така казва Господ Йеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост. Пределите ти са всред моретата; ония, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти…” (Езекиил 27:2-4)
Искам да забележите, че Тир търгува с народите в много острови.
Как да разбираме това? За острови ли се грижи тука Бог? Ако преди малко говорихме и вече разбрахте, че светът е като едно море, то какво да кажем за островите? Какво са те?
Несъмнено – по силата на своето създаване и замисъл те би трябвало да са спасение от вълните на морето. Спасение за всички удавници в това море. Ето защо островите олицетворяват църквите в морето на света. За един удавник или корабокрушенец островът е най-желателното, което искат да видят очите му.
Защо?
Естествено защото ще има твърда почва под нозете си и няма да потъне на дъното. Дали обаче, когато попадне на този остров, корабокрушенецът ще намери спасение? Защото Бог предупреждава, че Тир обича да търгува с народите на много острови. Казано по друг начин:
Много църкви са пленени от търговския дух на Сатана и търгуват с Тир!
Този Тир се представя пред църквите не като Тир, но като Господ Исус Христос. Затова хубостта на Тир наистина ще е направена “съвършена”, тоест, абсолютно невъзможна за разделяне от човешкия критерий, както казва стихът от “Езекиил”. Именно по този начин Тир ще измами мнозина. И сега искам най-много да внимавате, тъй като пристъпвам към едно по-дълбоко разглеждане на тактиката на Тир. Нека духовните внимават на това, което ще се открие, понеже не е мое знание, но откровение от Святия Дух. Ето какво казва Бог за Тир:
“Старейшините на Гевал и мъдрите му насмоляваха в тебе корабите ти, всичките морски кораби и моряците им бяха в тебе, за да вършат търговията ти…” (Езекиил 27:9)
В очите на тирския цар старейшините на Гевал са с първостепенно значение. Защо? Първо нека погледнем, че те насмоляват корабите на Тир. Какво значи да насмолиш нещо? Това значи да запълниш всеки процеп между строителния материал със смола. В това отношение старейшините на Гевал приличат на древните си предци от строежа на Вавилон, понеже и тогава смола употребяваха вместо кал.
Какво е смолата?
Естествено – екстракт, извлечен отнякъде.
Но като духовен символ смолата отговаря на бесовската мъдрост.
А сега помислете защо търговецът Сатана иска именно старейшини от Гевал?
Отговорът е в това, че някога, когато се построи Соломоновия храм, в строежа му участваха гевалци. Така е и писано:
“И Соломоновите зидари, и Хирамовите зидари, и гевалците ги издялаха, и приготвиха дърветата и камъните, за да построят дома (Божия дом)…” (3 Царе 5:18)
Днес, когато тирският цар погледне към църквите, той търси именно хора, призвани от Бог да строят Божия Храм. Атаката на духа на Антихрист е против онези, които са призвани да бъдат новозаветни слуги на Исус Христос. И когато духът на Антихрист превъзмогне над тях, то в един момент те ще почнат да вършат неговата воля.
Става ли това в църквите?
За съжаление – да! Въпреки, че никой няма да ви каже:
“Аз служа на тирския цар и съм старейшина от Гевал, който покварява Божиите чеда с теософия и теология…”
Някои наистина трябва да си припомнят думите на Апостол Павел, за да разберат за какво става дума:
“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, (благородните неща, от които се нуждае Божият Храм) дърва, сено, слама, (скверните неща) всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е…” (1 Коринтяни 3:10-13)
И сега помислете, че в стиха от “Езекиил”, ние видяхме гевалците, като участници в строежа на тирски кораби. Само че корабите не се строят от камъни, а от дърва.
А къде са дървата в стиха от Коринтяни? Не показват ли дървата, че са отрязани, защото инак не биха били дърва, но дървета? И когато дойде Господният ден, за да изяви работата на всекиго, то какво му се пише на всичко, което е направено от дърво? Какво й се пише на смолата? Знаете ли как хубаво гори смола в огъня? Сега разбирате ли, че духът на Антихрист всякога е търсил строители, които да вършат неговата работа?
И такива строители наистина има. Те презират общението със златото, среброто и скъпоценните камъни, тоест, с всички онези, които Бог е изпитал и намерил за благородни. Затова пък намират безпроблемен диалог и общение с дървата, сеното и сламата. Ето от такива дърва тирския цар строи корабите си и колкото по-ясно стане това на всички ви, толкова по-добре. Едно от най-страшните духовни престъпления, за които мнозина ще отговарят в съдния ден, ще бъде това, че са отхвърлили Крайъгълния Камък, Който е Исус Христос, и са се отдали на общение с тирския цар. Понеже тези, за които ви говоря тук, всякога са били против Господ. И не говори ли за това и псаломът:
“Защото, ето, враговете Ти правят размирие, и ненавистниците Ти са издигнали глава. Коварен съвет правят против Твоите люде, и се наговарят против скритите Твои. Рекоха: Елате да ги изтребим, за да не са народ, и да не се споменава вече името на Израиля. Защото единодушно се съгласиха заедно, направиха съюз против Тебе, – шатрите на Едом (племе от империята Асирия, слуги на човека Антихрист) и исмаилите; (духовни предци на днешните ислямисти); Моав (племе от империята Содом) и агаряните, Гевал, Амон (племе от империята Содом) и Амалик, филистимците с тирските жители…” (Псалом 83:2-7)
Виждате ли колко много духовни племена, между които Гевал, застават на пътя на Църквата?
Който иска, нека ги смята за история, но такъв нека признае, че дяволът все още не е история, и ако някога той е реализирал духовните си стратегии и тактики чрез онези старовременни племена, то същото той прави и днес, но мнозина нямат мъдрост от Бога да разкрият смъртоносните му заговори против Христос и Църквата. Защото днес ние с охота казваме, че сме Авраамово потомство, понеже се упражняваме във вярата на Авраам. Ами помислете, че както ние се упражняваме във вярата на Авраам, така други се упражняват в беззаконието на Моав и Амон, Едом и Амалик. Изобщо – отворете сърцата си за истините в тази книга, колкото и твърда храна да ви се струват те. Тук аз изявявам челото на Вавилон, на което чело пише “Тайна”. Ето защо е напълно естествено никой да не ви е говорил за всичко това. Просто имайте разбирането, че тирският цар, за който говоря в тази глава, е същият онзи търговец Сатана в едно от многото му въплъщения на земята. А сега отново да продължа с Гевал. Както се убеждавате, старейшините на Гевал правят корабите на тирския цар и насмоляват дърветата му.
Какво е корабът, ако не служение в морето на света?
Ако имахме очите на Бога, днес бихме видели страшна картина: Една огромна армада от тирски кораби, които кръстосват целия свят и пълнят трюмовете си с души на духовни затворници. Бог е видял всичко това, още преди да се случи. Затова нека отново се доверим на Неговото Слово против Тир. Ето как продължава Бог:
“Твоите веслари те заведоха в големи води; но източният вятър те разби всред моретата. Богатството ти и стоките ти, търговията ти и моряците ти, кормчиите ти и които насмоляваха корабите ти, разменителите на стоките ти и всичките военни мъже, които са в тебе, с всичкото множество, което е всред тебе, ще паднат всред моретата в деня на погибелта ти…” (Езекиил 27:26-27)
Искам да забележите причината за гибелта на Тир. Словото я открива като източен вятър. Именно с източния вятър Бог отдава възмездието Си над Тир. Някога, когато пророк Моисей изведе Израил от Египет, Бог наказа египетските предели със скакалци. И тези скакалци бяха докарани от мощен източен вятър. (Вж. Изход 10:13-15) При възмездието над Тир ще действа абсолютно същият вятър и ще бъдат докарани абсолютно същите скакалци. Нека никой не мисли, че става дума за земни насекоми, защото скакалците са страшни демони на въздаяние, а Словото ги нарича “скакалци”, понеже правят скокове от ада в поднебесната област и от поднебесната област в ада. Тези скакалци на въздаяние имат за цар не кого да е, но Авадон, ангелът на бездната. И вижте сега как наистина източният вятър разбива Тир всред моретата:
“И като затръби петият ангел видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта, като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. И позволи им се не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека. През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. И скакалците приличат на коне, приготвени за война; и на главите им имаше корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. А те имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв. При това имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. Имаха и опашки, подобни на скорпийни, и жила; а в опашките имаха сила да повреждат човеците пет месеца. Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион…” (Откровение 9:1-11)
Този цитат е много дълъг, но затова пък в него виждаме как изглеждат най-страшните демони. Демоните на Божието въздаяние над Тир. Това са демони от бездната и с тяхното действие се реализира погибелта. Те излизат от бездната, за да въздадат над Тир, над онези, които търгуват с човешките души, над всички, които са се оказали като кормчии и веслари на тирските кораби. Тирските слуги днес се усмихват, защото Сатана ги възнаграждава богато за лукавството им и усърдието да убиват духовно човеците, но я вижте съдбата им. И не мислете, че Тир е старозаветно понятие, изгубило се в пластовете на времето.
Нищо подобно! Всичко, което прочетохме в “Откровението” ще открием и в “Книгата на пророк Езекиил”. Ето какво четем там:
“Защото така казва Господ Йеова: Когато те направя пуст град, като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната, та те покрият големи води, когато те смъкна с ония, които слизат в ямата при древните люде, и те туря в най-дълбоките места на света, в места пусти от века, с ония, които слизат в ямата, за да не бъдеш вече обитаем, тогава ще поставя слава в земята на живите…” (Езекиил 26:19-20)
Искаме ли Слава в земята на живите? Искаме ли да дойде завръщането на Господ Исус Христос и ние да царуваме с Него?
Тогава нека внимаваме да не се намерим сред търговците на Тир, защото виждате, че Сам Бог ще докара върху него бездната. И онези скакалци, които ще излязат от бездната с царя си Авадон, ще довършат всичките му слуги.
Сега е ден и днес е час да се запитаме:
Има ли търговци в Божия Храм? Има ли старейшини от Гевал на Божия строеж? Има ли рок-музика в хвалението ни към Бога? Има ли теология и теософия в книгите, които четем и проповедите, които слушаме?
И ако има всичко това, то нека излезем от подобно скверно място, защото Божието въздаяние върху него няма да закъснее. И ако до вчера вие не сте знаели тези истини, днес вече ги знаете и нямате оправдание за съгласието си с Тир. А Сега аз ще продължа с втората тайна област на Вавилон, а именно – Тарсис.

Leave a Reply