РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 12 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за Живата Вода и изпепеляващия огън, което Небесният Спасител подари на сърцето ми. И нека Святият Дух ти даде разбирането, че битката със Злото е успешна и категорична само тогава, когато на пламъците на ада противопоставим Живата Вода на нашия Господ Исус Христос!

Leave a Reply