СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми приятелю! Моето сърце истински ликува и тържествува, защото Господ в Милостта Си и Благостта Си ме дари с привилегията да стана изявител на неразпечатвани досега тайни на Божието Слово. Аз не мога да обясня каква е тази Любов, с която Бог ни е възлюбил. Аз не мога да разбера какво е и това благоволение, с което Той вече ни затрупва. Но аз със сигурност мога да кажа, че разбрах какво е истинското щастие. Това е убеждението, потвърждението и свидетелството, че всичко прекрасно и възвишено излиза от Исус и се влива в Исус. Това е радостта да се усетиш повикан и притеглен от една могъща Небесна Воля, която може да ти даде несравнимо повече от този свят. Това е радостта да проумееш, че мигът на Вечното Битие с Царя на Сион все повече приближава и няма сила, която да спре Неговата Вярност и Ревност.
Имаше мигове в живота ми, когато, потопен в Святото Слово на Бога, аз не разбирах Неговите слуги и свидетели. Имаше мигове, когато Божиите хора в Библията ми се струваха странни, неразбираеми и необясними. Можел ли съм обаче да зная, че връзките на моето земно битие са ми пречели да прегърна Небесното? Можел ли съм да зная, че не Божиите хора, но аз съм бил странникът и чужденецът в областите на Божията Слава и Мир? Истината е, че тогава нещо в мен се е различавало твърде много от Божиите свидетели. Толкова много, щото да ражда в сърцето ми именно чувството, че съм странен и чужд. И това са били моите дрехи. Дрехите, които светът е положил върху духа ми и сърцето ми. Дрехите, с които съм се чувствал много повече реален за света, отколкото за Бога. Аз зная, че колкото и хората да са различни, те всички имат една и съща определеност в съдбите си – да обличат дрехите, които ги правят реални за средата, в която живеят. И това е ненарушима закономерност.
Преди две хиляди години Исус дойде на света. Той дойде в една чужда реалност. Дойде като странник и чужденец, за да изяви на човеците, че това, което те живеят, не е Животът на Отца. Дойде да им покаже, че при всичката им взискателност да изглеждат добре в земните си облекла, пак са обречени да останат голи и омърсени от греха и тъмнината на света. Тогава мнозина видяха, че край Силуета на Спасителя блести неземна светлина. Мнозина видяха, че в Неговите дрехи има нещо, което липсва в техните. Мнозина побързаха да се приближат при Него и сред многото блъскащи Го човеци да успеят да докоснат крайчеца на Мантията Му. И в тях влезе Сила. Влезе Светлина и Изцеление. Влезе Съвършеният и Свят Дух на Отца. За да им даде онова, което земните дрехи не могат да дадат.
Аз зная, че колкото повече наближава завръщането на моя Господ, толкова по-мащабна ще става кампанията на погиващия свят. И този свят, умиращ в собствените си язви и проклятия, до последно ще иска да измами сърцата на своите пленници. А манекените и фотомоделите, поощрявани и обогатявани от самия Сатана, до последно ще продължават да обират овациите от модните салони и ревюта. Само и само земните човеци да продължават да бъдат земни. Само и само дрехите на плътта да заслепяват и скриват омърсените и черни дрипи на човешкия дух. Само и само суетата на земната мода да бъде лъскавият капан за човешката похот. И ако за езичниците, които умират, това е неизбежната реалност, то какво да кажа за онези, които носят в сърцата си Името на Исус? Какво да кажа за онези, които са направили изповед с устата си, че вярват и следват Спасителя? Истината е, скъпи ми братко, че аз нямам какво да им кажа, понеже съм сляп. Но има Един, Който вижда. И Неговият превъзходен поглед е най-голямото богатство на сърцето ми. Защото Той, като докосна с огнен лъч духа ми, дойде при мен, за да ми покаже цялата красота и превъзходство на Неговата Светла дреха. И едновременно с това да отвори очите ми и да видя как измамата на дявола е направила мнозина да изгубят светлия и чист висон на благовестието и да го разменят за тъмните дрипи на религиозното мракобесие. Защото ако манекените и фотомоделите на този свят карат езичниците да се побъркват от сексуална страст и желание, то какво да кажем за манекените на Вавилон? Какво да кажем за онези, които дяволът е облякъл с измама, за да имат вид на благочестие, ако и да са отречени от силата му?
На всички тези въпроси ще отговори тази книга. Но тя ще прибави в сърцата на Верните и нещо повече. Защото всички ние сме призвани да бъдем участници на Сватбената Вечеря на Агнеца Исус. И за нас трябва да станат Дух и Живот прекрасните думи от “Откровението”, които гласят:
“Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава: защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът; е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи…” (Откровение 19:6-9) 
Ако цялата Библия е от истинни Божии думи, то как мислиш? Защо още веднъж Христовият пратеник кара Йоан да запише, че това са истинни думи от Бога? Не затова ли, щото вярващите твърде много да внимават на писаното? Защото, за да казва Словото, че жената на Христос се е приготвила, то тя наистина се е приготвила. Друг е въпросът, че мнозина просто са се припознали като Невяста Христова, понеже не са облекли светлия и чист висон. Те са по-скоро твърде горди и самовлюбени, научени от вдъхновителите си да гледат от високо и с презрение на всеки Божий призив за покаяние. И понеже човешките думи не значат нищо, но Божиите казват всичко, то затова Исус проговори в сърцето ми, като каза:
“Стефане, Аз ще направя езикът ти като перо на бързописец и очите ти – внимателни, като окото на художник. За да видиш Моя Светъл Висон и да предадеш на братята и сестрите Ми дълбоките тайни по неговото обличане и утвърждаване. Който е със смирен дух и покаяно сърце, той непременно ще разбере, че Господ му е говорил от Небето и му е дал изходен път. Път за възстановяване и издигане в светлите селения на Отца Ми. Път на себеотричане и възмъжаване. Път на подвизаване в доброто войнстване на вярата. Защото още малко и Моите ще дойдат при Мен. И там, на сватбената Ми Вечеря, ще се съберат всички, които са били като цветя по земята, като росни капки по Главата Ми, като гургулици на стряхата Ми. Защото Аз ги познавам и те Ме познават. Аз ги обичам и те Ме обичат. Аз съм тяхната дреха и те са Моята дреха.
Колкото до другите, които никога не са се докосвали до мантията Ми, нито знаят Кой е нейния тъкач, то към такива сега протягам ръката Си и на такива хлопам по вратите им!
Блажени всички, които Ми отворят, за да ги даря със Святостта на Отца Ми. Блажени всички, които оставят ръката Господна да извърши Делото Си в тях и не се извърнат от острите изобличения на Моето Слово. Защото такива ще се нарекат род на изкупените и възвърнатите, род на възстановените и живите.
Който има ухо да Ме чуе, нека Ме чуе!
Аз ще помажа и вдъхновя слугата Си, за да ви разкрие Моя Висон! Аз ще го заведа в местата на поругаване и в местата на извисяване. За да видите както омърсените дрехи от Злото, така и Небесната Дреха на Господа, вашия Цар.
Блажени тогава всички, които са будни и пазят дрехите си. Блажени човеците, за които Светлата Мантия на Човешкия Син струва повече от тъмните костюми на Вавилон…”
След последните Си думи Господ нахлу с Духа Си в сърцето ми и пред очите ми се разкриха разтърсващи видения и тайни. Моля се на Исус тази книга да произведе плод на чисто смирение, постоянно усърдие и огнена ревност в сърцето ти. За да се облечеш със Самия Него! Амин и Амин!

Leave a Reply